WWW-sivut

Netti suunnistuskilpailun viestintävälineenä

Tämän dokumentin tehtävänä on opastaa ja ohjeistaa suunnistuskilpailujen järjestäjiä toteuttamaan Internet-tekniikkaa hyväksi käyttävä viestintäväline kilpailun osanottajille, median edustajille sekä muutoin kilpailusta kiinnostuneille henkilöille.

Teksti sisältää selkeitä ja kansantajuisesti ymmärrettäviä ohjeita, mutta myös tarkentavia tietoja atk-slangilla kirjoitettuna.

Hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää tämän ohjeen omaksumisen lisäksi suunnistuskilpailujen yleisten viestintäperiaatteiden tuntemista sekä nettisivujen tekotaitoja.

Internetissä nettisivuilla tapahtuvan viestinnän ominaispiirteitä:
 • Yhdeltä monelle, oletusarvoisesti
 • Yhdeltä yhdelle, tarvittaessa
 • Viestinnässä ei yleensä ole reaaliaikaista yhteyttä, kuten puhelimessa puhuminen
 • Internettiin voi tarvittaessa muodostaa reaaliaikaisia yhteyksiä, ja nettiä voi käyttää esim. puhelinkeskustelun välittämisessä
 • Internet on merkittävästi varmempi väline kuin faksi; paperi ei lopu jne.
 • Internet-viestinnässä on olemassa teknisiä ja henkilöriskejä. Ne ovat kuitenkin tarvittaessa usein miten minimoitavissa kohtuullisella lisätyöllä.

Tämä ohje on ensimmäinen ohjeistus suunnistussivujen toteuttamisesta. Sen on laatinut SSL:n ja Kaukametsäläisten toimeksiannosta Jouko Jylhä.

Pääset ohjeisiin alla olevan sisällysluettelon linkeistä.

Sisällysluettelo

Yhteys muihin kilpailun prosesseihin

 • Tiedotus
 • Tuloslaskenta

Nettiviestinnän riskit ja edut

 • Teknisiä riskejä
 • Henkilöriskejä
 • Oikeudellisia riskejä
 • Nettiviestinnän edut

Suunnistuskilpailun nettisivujen sisältö

 • Tavanomaisen kilpailun sisällön osat
 • Merkittävän suunnistuskilpailun lisätiedot

Sivuston sisällön toteuttaminen

 • Sivujen perusrakennetta
 • Teknisiä perusmokia
 • Linkit
 • Sisällöllisiä perusvirheitä

Sisältöön liittyviä teknisiä ominaisuuksia

 • Indeksointi
 • Käytön seuranta
 • Cookies -keksit
 • Meta
 • Personointi

Nettiprojekti

 • Organisaatio
 • Teknisen tiimin vastuualue
 • Sisältötiimin vastuualue
 • Tuloslaskentatiimin vastuualue
 • Tilaajan vastuualue
 • Toteutus
 • Kustannukset
Yhteys muihin kilpailun prosesseihin
Tiedotus

Suunnistuskilpailun nettisivustojen ja kilpailun muun Internet-viestinnän tulee olla kiinteästi liitettynä kilpailun muuhun tiedotukseen. Kilpailun tiedotussuunnitelman laatijalta edellytetään Internetin huomioon ottamista suunnitelmassa. Tiedotus perustuu Suunnistusliiton julkaisemaan ”Nupit kaakkoon” – viestintäohjeeseen.

Tuloslaskenta

Tuloslaskennassa on mahdollisuus käyttää hyväksi Internetiä useilla eri tavoilla. Tuloslaskentaan liittyvistä asioista on olemassa omat erilliset ohjeet.

Nettiviestinnän riskit ja edut
Teknisiä riskejä
 • Tietoliikennekatkot; hyvin harvinaisia. Maasto-olosuhteissa riski kasvaa merkittävästi
 • Tietokoneiden viat; kohtuullisen harvinaisia. Maasto-olosuhteissa riski kasvaa merkittävästi
 • Tuotetaan sisältö väärässä, vastaanottajalle kelpaamattomassa, muodossa; melko harvinaisia
 • Vastaanottajalta puuttuu vaadittava laitteisto; melko harvinaista median edustajien keskuudessa. Kaikki suunnistajia nettiviestintä ei kuitenkaan (vielä) tavoita henkilöriskejä
 • Viestit ja ohjeet jäävät lukematta ”kiireen” takia
 • Viestit ja ohjeet jäävät lukematta atk-teknisen osaamattomuuden takia
Oikeudellisia riskejä
 • sivuille tulee kuvia tai tekstiä, johon sivun tekijälle ei ole tekijänoikeudellisia lupia.
  Internetissä oleviin muihin nettisivustoihin tehtävän linkityksen osalta on oikeudellinen tilanne hieman epäselvä. Tekemällä linkit viittaamaan vain kokonaisiin sivuihin välttää riskin joutua syytetyksi laittomasta linkityksestä. Laittomana linkityksenä saatetaan pitää esim. omalle sivustolle ulkopuoliselta nettisivustolta linkitettyä kuvaa, johon linkittäjälle ei ole tekijänoikeuksia.
 • kartat ovat aina tekijänsuojan alaisia ja niiden julkaisuun tarvitaan kartan omistajan lupa.
Nettiviestinnän edut

Verrattuna paperille painettuihin tiedotteisiin

 • nettisivujen ”painos” ei lopu kesken, vaikka lukijoita olisi miljoonia
 • nettisivut ovat päivitettävissä ja jaettavissa milloin vain. (mahdollisuus reaaliaikaisuuteen)
 • selektiivinen tiedon jakelu on mahdollista, mutta se edellyttää paperille painettavien lehtien tilaamista vastaavaa lukijaksi rekisteröitymistä
Verrattuna mobiiliviestintään
 • yleensä merkittävästi edullisempaa vastaanottajalle
Suunnistuskilpailun nettisivujen sisältö

Tavanomaisen suunnistuskilpailun sisällön osat, tietojen julkaisuajankohta sekä sisältöön liittyviä huomiota.

SisältöTavanomainen julkaisuajankohtaMuuta
Perustiedot kilpailusta24 -6 kk ennenHeti kilpailuluvan saamisen jälkeen.
Kilpailukutsu6 – 1 kk ennenTäsmälleen sama sisältö kuin virallisessa kutsussa. Mahdolliset korjaukset ja muutokset selvästi erillisenä osana.
Kilpailuohjeet7 – 1 päivää ennenErottele viralliset kilpailuohjeet ja lisäinformaationa kilpailijoita palvelevat lisätiedot erilleen.
IlmoittautuneetJärjestäjille saapuneet ilmoittautumiset julkaistaan heti saapumisen jälkeen, jotta osanottajat voivat varmistaa, että ilmoittautuminen on saapunut perille ja tiedot ovat oikein.
Lähtöajat7 -1 päivää ennenListaukset sekä seurojen että sarjojen mukaisesti.
Tulokset1- 18 h jälkeenistaukset sarjojen mukaisesti sekä kärki lehdistömuodossa (Ks. Lisää SSLn lehdistöpalveluohjeistosta, jota voi tilata liitosta. Lisäpalveluna seurakohtaiset yms. tulokset. Tiukka integraatio tuloslaskentajärjestelmiin. ”Ei tehdä samaa työtä kahteen kertaan”.
Kyselykanava1 kk ennenJärjestäjille lähetetyistä sähköpostiviesteistä ja puheluista koottu yleisimpien kysymysten vastaukset.
Palautekanava1 h jälkeenYksinkertaisimmillaan sähköpostiosoite, johon lähetyt viestit välittyvät järjestäjille ja harkinnan mukaan julkaistaan sivustolla.
Pientä kivaa
Kilpailukartta6-1 kk ennenKilpailukartasta on usein netissä näytepala Pienehkö kuvakoko perussivuilla, erillisenä sivuna suuremmat karttapalat. Uudenkin kilpailukartan voi julkista kokonaisuudessaan netissä. Tällöin muunnetaan karttakuva sen verran suttuiseksi, että kilpailumaaston yleispiirteet selviävät kartasta yksikohtien ollessa lukukelvottomia.
Vanha kartta6- 1 kk ennenEsikatselukuva perussivuilla, erillisenä sivuna kartta tarkempana ja suurempana kuvatiedostona
Reittipiirrokset1- 12 h jälkeenOCADilla puhtaaksipiirretyt reittipiirrokset merkittävästi siistimpiä ja pienempiä tiedostoja kuin paperikartalta skannatut reittipiirrostiedostot
Kuvagalleria1 -12 h jälkeenHarkitut kuvakoot ja -määrät. Tee kuvista esikatselusivu, jossa kuvat ovat pienennettynä. Kuvien yhteydessä tulee olla ilmoitettuna onko kuvamateriaali median vapaasti käytettävissä jne.
Merkittävän suunnistuskilpailun lisätiedot

Merkittävän suunnistuskilpailun sisällön lisäpiirteitä tavanomaiseen suunnistuskilpailuun verrattuna.

Monikielinen. Kansainväliset kilpailut tavanomaisesti suomeksi ja englanniksi. Myös ruotsi on suositeltava.

SisältöTavanomainen julkaisuajankohtaMuuta
Lehdistötiedotteet24 kk ennen – 1 kk jälkeenListaa tiedotteet periaatteella ”uusin ylinnä”
Kilpailukeskuskartta4 – 1 vko ennen
Kilpailujohto ja yhteystiedot6- 1 kk ennen
Nettimasterin yhteystiedotAlusta alkaenLainsäädös saattaa lähiaikoina vaatia nettisivujen vastuullisen ylläpitäjän yhteistietoja sivuille.
Harjoituskieltoalue24 -6 kk ennenMuista lupa, jos käytät ulkopuolista sijaintikarttaa
Talkoosivut24 – 4 kk ennenYleiset talkoo-ohjeet, talkootapahtumat jne
Harjoittelumahdollisuudet24 -4 kk ennen
Käsiohjelma14 – 3 päivää ennenKirjapainossa painettu käsiohjelma tai kilpailulehti on erittäin helppo muuntaa netistä ladattavissa olevaksi pdf-muotoiseksi (Adobe Acrobat) dokumentiksi.
Lehdistöpalvelu, kilpailijoiden kommentteja0 h – 6 h kilpailujen jälkeenKommenttien antajien nimet ja sarjat. Täydennetään myöhemmin lopullisella sijaluvulla
Lehdistöpalvelu, kisajuttu0 h -2 h jälkeenVapaasti julkaistavissa oleva hyvin kirjoitettu kisajuttu.
Lehdistöpalvelu, tulokset0 – 2 h jälkeen10 parasta tulosluettelo ns. lehdistömuodossa
kansainvälisissä kilpailuissa lisäksi kustakin osanottajamaasta paras henkilö/joukkue.
Täydelliset tulokset voi linkittää erillisenä tiedostona (edelleen lehdistömuodossa).
Tulospalvelu0 – 4 h jälkeenSuurkilpailuissa tulee etusivu suunnitella niin, että siitä on suora pääsy tulosluetteloihin ja etusivu ei saa sisältää suuria kuvatiedostoja, jotka hidastavat tulosluetteloihin siirtymistä.

 

Sivuston sisällön toteuttaminen
Sivujen perusrakenne

Nettisivujen tekemisestä on runsaasti teknisiä ohjeita. Muutamia peruspiirteitä:

 • Rauhallinen yksivärinen taustaväri
 • mikäli halutaan määrätä, millä kirjasintyylillä teksti näkyy, tulee valitun kirjasimen olla näyttöpäätteeltä helposti luettavaa ja kirjasimen tulee olla yleisesti käytössä tai sille tulee asettaa vaihtoehtoisia kirjasintyylejä (Kullakin selaajalla voi olla oma oletuskirjasintyyppi, jolla hän näkee tekstin.
 • Kaikilla sivuilla kilpailun tunniste, logo
 • Perus-html ilman selainkohtaisia laajennuksia
 • Hallittu kuvien koko ja määrä
 • Helppo siirtyminen sivuston osasta toiseen
 • Helppo paluu etusivulle
 • Huomioi selaimissa olevat turvaominaisuudet, mikäli käytät ohjelmointikieltä sivujen teossa.
Älä
 • Käytä ikivanhoja jokapaikassa nähtyjä gif-animaatioita tai muuta turhaa yleistä kopioitua sälää
 • Käytä sekavia taustavärejä tai kuvioita
 • Piilottele tekijän yhteystietoja/sivun teknistä ja sisällöllistä palautekanavaa
Teknisiä perusmokia
 • nettisivuille on liitetty Microsoft Word-tiedostoja. Vaikka lähes kaikissa kotitietokoneissa onkin Word, selataan sivustoja usein työasemista, jossa ei ole Word-ohjelmaa. Käytä sen sijaan Wordistakin löytyviä html- tai rtf-tiedostomuotoja tai mahdollisuuksien mukaan pdf-tiedostomuotoa (Adobe Acrobat).
 • nettisivuille liitetään Microsoft Excel-tiedostoja. Excel-tiedostojen avaus on erityisen hidasta ja hankalaa. Käytä joko html- tai pdf-tiedostomuotoa
 • nettisivuille rakennetaan toiminnallisuuksia, joita tukee vain markkinoiden yleisin Internet-selain, ja sekin vain, jos kaikki tietoturvaominaisuudet on asetettu pois päältä.
Linkit

Linkittämätön nettisivusto on yhtä julkinen kuin salainen puhelinnumero. Varmista, että kilpailujen sivuille on linkit kunnossa. Kilpailun sivun osoite tulee päivittää

 • SSL sivustot, Kisaweb, kilpailukalenteri sekä seuralinkit; http://sdb.ssl.fi/. Huom! Lue ohjeet, ja testaa laittamasi linkin toimiminen.

Myös seuraaviin paikkoihin kannattaa harkita kilpailusivujen sijainnin ilmoittamista:

 • Kotimaiset urheilusivustot (esimerkiksi www.suunnistus.net)
 • Kansainväliset suunnistussivustot
 • Kansallisten liittojen nettisivustot
 • Seuran omat perussivusto
 • Kunta
 • Yhteistyökumppanit

Kilpailujen nettisivuille voi koota myös linkkilistan kilpailuun osallistuvia palvelevista nettisivuista

 • Kilpailupaikkakunnan matkailupalvelut
 • Kilpailupaikkakunnan säätiedot
 • Kilpailupaikkakunnan liikenneyhteydet
 • Alueen muut kilpailut kilpailua edeltävinä tai seuraavina päivänä
Sisällöllisiä perusvirheitä
 • Sivut unohtuvat päivittää kilpailun päättymisen jälkeen.
 • Tulokset poistetaan Internetistä ja pahimmassa tapauksessa hukataan tulostiedostot kotikoneen rikkoutumisen yhteydessä.
Sisältöön liittyviä teknisiä ominaisuuksia

Nettisivujen tekstisisällön taustalle voidaan toteuttaa useita erilaisia teknisiä toimintoja, joiden avulla voidaan seurata sivujen käyttöä ja edistää sivujen näkyvyyttä.

Indeksointi

Hakukoneiden osattava indeksoida sivustojen sisältö.

Rekisteröi itse sivusi tärkeimmille koti- ja ulkomaisille hakukoneille (SoneraPlaza,www.fi, Evereka, Alta Vista, Google, Northern Light, Alltheweb jne). Osalle hakukoneista rekisteröinti ei ole mahdollista, mutta hakupalveluiden ohjeissa kerrotaan vinkkejä, kuinka voi edistää sivujen näkymistä hakukoneessa.

Mikäli nettisivusto on rakennettu ns. tietokantaan, vaatii sivujen sisällön indeksointi erityistoimenpiteitä.

Käytön seuranta

Lähes kaikki Internet-palvelinvuokraajilla on palveluna sivujen lokitiedot. Lokitiedoista nähdään sivujen

 • Käyttäjämäärät
 • Kiinnostuksen kohteet
Cookies -keksit

Nettisivuille asetettujen keksien avulla voi sivuston ylläpitäjä seurata, miten selaaja liikkuu sivustolla.
Varmista, että sivusto toimii myös niillä henkilöillä, jotka ovat selaimensa tietoturva-asetuksissa kieltäneet keksien vastaanoton.

Meta

Metatiedot ovat tapa kertoa sivun sisällöstä. Metatiedot eivät näy normaalikäyttäjälle. Metatietojen avulla tietokoneet osaavat keskenään välittää tietoja. Metatietojen käyttö korostuu tilanteissa, kun nettisivuilla käytetään frame ja/tai tietokantateknologiaa.

Etusivun metatiedot

 • Otsikko
 • Sisältökuvaus
 • Avainsanat
 • Kieli

Muiden sivujen metatiedot

 • Otsikko
 • Kieli
 • Mahdollinen hakurobottien (Google, Altavista) tekemän indeksoinnin kieltäminen
Personointi

Nettisivuston sisältöä voidaan rajata käyttäjäryhmittäin

 • Kaikki
 • Kilpailijat
 • Järjestäjät
 • Avainhenkilöt
 • Yhteystyökumppanit ja tavarantoimittajat

Rajaus on melko helppo toteuttaa erilaisilla salasanoilla, jos nettisivustojen palvelutarjoaja sen sallii.

Nettiprojekti

Nettisivustot eivät synny itsestään ja sattuman kaupalla harvoin syntyy huippusaavutus

Organisaatio

Kilpailun nettisivujen toteuttamisprojektin organisaatiossa tulee olla vähintään kaksi jäsentä, tekijä ja valvoja/tilaaja.
Tekijän ja valvojan vastuita voidaan tarvittaessa jakaa useammalle henkilölle. Sen sijaan useimmiten tekijän ja tilaajan tehtävää ei voida yhdistää menestyksellisessä projektissa.

Selkeä vastuujako
 • tekninen toteutus
 • sisällöllinen toteutus
 • tuloslaskenta
 • kokonaisvastuu
Teknisen tiimin vastuualue
 • Internet-tietoliikenneyhteydet; kilpailun aikana ja muulloin
 • Tietoliikenneyhteydet tuloslaskentaan kilpailun aikana
 • Internetin sivuston sisältävä tietokone
 • Tietokoneen käyttöjärjestelmä ja siihen liittyvät oheis- ja apuohjelmistot
 • Varsinainen Internet-palvelinohjelmisto ja siihen liittyvät apuohjelmistot (tietokannat)
 • Sisällön toteutustyökalut; tietokone(et) ja ohjelmat
 • Valvoo, että sisältötiimin toteuttama sivusto toimii myös tavanomaisille modeemiyhteyksillä.
Sisältötiimi vastuualue
 • Tekstit
 • Kuvat, kuvakoot aina harkinnalla
 • Animaatiot, erittäin hyvin harkiten

Sisällön toteutuksen osalta nettiprojektin organisaatiolla tulee olla vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
Sovittavia asioita ovat mm.:

 • kuka tekee tai tuottaa aineiston
 • kuka oikolukee/kääntää aineiston
 • kuka hyväksyy aineiston
 • kuka toimittaa aineiston julkaisijoiden käyttöön
 • kuka tuottaa aineiston julkaistavaan muotoon
 • kuka siirtää aineiston esijulkaisuun arvioitavaksi
 • kuka hyväksyy esijulkaistun aineiston julkaistavaksi
 • kuka julkaisee aineiston
 • kuka valvoo, että prosessi pelaa ja tarvittaessa tekee korjaavia ohjaustoimenpiteitä

Kohtia on melkoinen määrä, mutta osa niistä on hoidettu silmänräpäyksessä, mutta sen silmänräpäyksen tulee olla harkittu.

Tuloslaskentatiimin vastuualue
 • Tuloslaskenta on erillinen sisältökokonaisuus, jonka aineisto tuotetaan tuloslaskentajärjestelmästä tai sitä hyväksi käyttäen.
 • Vastuu tuloslaskentatiimillä, joka sopii toteutuksen sisältötiimin kanssa
Tilaajan vastuualue

Nettiprojektilla ja olemassa olevalla sivustolla tulee olla omistaja. Omistaja valvoo, että

 • sisältö muun kisaorganisaation asettamien tavoitteiden mukainen
 • kokonaisuus toimii
 • kokonaisuus on toteutettu sovitussa aikataulussa
 • kokonaisuus on toteutettu sovituilla resursseilla
Toteutus

Projektin vaiheet lyhyesti:

 • Määrittely, mitä halutaan
 • Suunnittelu, miten toteutetaan
 • Toteutus
 • Testaus
 • Julkaisu
 • Julkaistun materiaalin ylläpito

Määrittelyvaihe on kriittinen, varsinkin jos toteuttaja on vähemmän suunnistuksen parissa ollut henkilö. Toteuttamiseen liittyvistä asioissa kannattaa käyttää hyväksi tarjolla olevaa kirjallisuutta ja nettisivustoja.

Varsinaisen toteutuksen jälkeen siirrytään ylläpitovaiheeseen. Älä unohda sivujasi.

Kustannukset

Internet-sivuihin liittyviä kustannuksia

 • tilavaraus julkiselta nettipalvelimelta. Internet-operaattorit veloittavat 0 – 200 euroa
 • kuukausimaksu Internet-operaattorille on tavanomaisesti 0 – 20 e/kk
 • oman Internet-osoitteen (www.omaseura.fi) perustaminen 0 – 100 euroa ja ylläpito 0-100 euroa/v

Internet-sivustojen ylläpitäjien tarjoamat vaihtoehdot ovat hyvin vaihtelevia. Hintaan vaikuttavia perusominaisuuksia ovat mm.

 • sivustoille käytössä oleva levytila
 • sähköpostilaatikoiden lukumäärä
 • käytössä olevien toimintojen määrä ja ominaisuudet; keskustelupalsta, lokitiedot jne.

Motto: Internet-sivujen olemassa olo ei ole rahasta kiinni, mutta niiden ylläpito vaatii jonkin verran vaivannäköä.