Lähtö

Yleistä

Nämä ohjeet on laadittu ison lähdön läpivientiin. Ohjeita ja henkilöresursseja on säädettävä ao. kilpailun luonteen mukaiseksi. Kuitenkin siten, että esitetyt toiminnat ja niiden varmistukset varahenkilöineen ja varatarpeineen pystytään huolehtimaan.  On oleellista, että lähdössä toimiva henkilökunta perehdytetään  lähdön toimintaan, vastuualueeseen ja poikkeustilanteisiin ennakkokoulutuksella.

Lähdön vastuualue

Lähdön virheetön ja täsmällinen toiminta on avainasemassa kilpailun tulospalvelun onnistumiselle. Lähdön toiminnot alkavat rullaamaan siitä hetkestä lähtien kun kilpailijoille on arvottu lähtöajat ja kilpailijoille on annettu rintanumerointi.  Kilpailun luonteesta riippuen saattaa käytössä olla ns. lähtökynnys, joka toimii tavallisesti myös esilähtönä tai yleisemmin kilpailussa on lähtöön liittyvä ns. esilähtö ennen varsinaista lähtöä. Lähdön toiminnallinen vastuualue alkaa kilpailukeskuksesta lähtöön johtavan viitoituksen alusta ja päättyy K-pisteeseen.

Lajisäännöissä viitataan lähdön toimintaan luvuissa 10.5 (kilpailukutsu), 10.9. (kilpailuohjeet), 11.3(lähdön toimintaohjeet) sekä eriasteisia täsmennyksiä luvuissa 3.5, 5.4, 5.5,7.4, 7.6, 10.8, 10.9, 11.1, 12.1, 12.3, 14.5, 17.4. Lähtöpäällikön on tunnettava em. sääntökohdat ja sovellettava ne kilpailuun. Samalla se vaatii myös alaisten kouluttamista em. sääntökohtien valvontaan.

Lähtöpäällikkö tutustuu aiottuihin lähtöpaikkoihin ratamestarin ja kilpailujohtajan kanssa heti kun ratasuunnittelu antaa siihen mahdollisuuden. Tällöin selvitetään lähtöpaikkojen lisäksi esilähdön(tai mahdollisen lähtökynnyksen) sijainti, K-pisteen paikka, verryttelyalueet, kulkureitit, lähtöpaikkaa käyttävät sarjat. Tästä myöhemmin jatkuvassa ennakkosuunnittelussa selvitetään rastimääritteiden jakotapa ja –paikka, rintanumeroiden jakopaikka ja –tapa, infotaulujen sijainti, tarkat lähtöjärjestelyt, mahdolliset wc-paikat ja toimitsijatarve.
Ratamestarityö ja siihen liittyvä lähtökaavio on tärkeässä osassa ajateltaessa lähdön ruuhkaisuutta. Ideaalitilanteessa yksi lähdön kutsuja pystyy helposti hallinnoimaan 3-5 kilpailijaa minuutissa.

Lähdön materiaalit

Lähdön toimintoja varten tarvitaan runsaasti eri tarvikkeita. Näitä ovat:

 • lähtöviitoitukseen tarvittava nauhoitus sekä opastekyltit
 • lähtöpaikan rakentamiseen tarvittava puumateriaali, naulat, ruuvit, infotaulu, lähtövaate
 • sarjatunnukset sekä kartta-astioihin, lähtöruudukkoon että myös esilähtöön rastimääritteitä varten
 • rastimääritteet (2x osanottajamäärä), tyhjät rintanumerot, vara-emitit, mallikartat, varakartat
 • emit-korttien nollausleimasimet ja yksi varalaite
 • lähtökello ja sille varalaite, kilpailuaikaa osoittava kello 2 kpl
 • lähtöluettelo lähtöminuuteittain useana kappaleena
 • lähtöluettelo sarjoittain esilähtöön
 • organisaation sisäisen viestinnän välineet (gsm tai radiopuhelimet)
 • konttoritarvikkeita ml. musta paksu tussi, ampuva niittikone + niitit ja sakset
 • mahdollisesti myös juomatarpeita (vesi, mukit) jos sää tai olosuhteet sitä edellyttää
 • mahdolliset varustepussit varusteita varten
 • jätepussit omien jälkien siistimistä varten
 • teltat tai muut sääsuojat (erityisesti kartoille) sateen varalle
 • toimitsijatuoleja tarpeen mukaan
Henkilöstö

Henkilöiden kokonaismäärä määräytyy kilpailun koon ja luonteen mukaan. Seuraava lista on ohjeellinen ja ison kilpailun mitoituksen mukainen.

Lähtöpäällikkö1, hänelle täytyy olla muusta porukasta nimetty varahenkilö
Esilähtö2
5″ kynnys1 sisäänhuutaja, 2 tarkastajaa
4″ kynnys
3″ kynnys2 (nollaus)
2″ kynnys1 (järjestyksen ylläpito)
1″ kynnys2 (kartta-astiat)
Myöhästyneet1
Kello1 (seuraa kellon toimintaa, vastaa varakellosta ja seuraa varaslähtöjä)
Varahenkilöt1-2 tuuraavat tarvittaessa
Yhteensä14-15 henkilöä

 

Lasten lähtö on sarjamäärältään pienempi ja ylimääräinen henkilötarve syntyy vain ns. opastuksessa. Vanhemmat ovat usein nuorempien lähtijöiden tukena.

Lähtöpäällikkö1, hänelle täytyy olla muusta porukasta nimetty varahenkilö
Esilähtö1
5″ kynnys1 sisäänhuutaja, 1 opastaja
4″ kynnys
3″ kynnys1 (nollaus)
2″ kynnys1 (opastus, järjestyksen ylläpito)
1″ kynnys1 (kartta-astiat)
MyöhästyneetLähtöpäällikkö hoitaa
Kello1 (seuraa kellon toimintaa, vastaa varakellosta ja seuraa varaslähtöjä)
Varahenkilöt1-2 tuuraavat tarvittaessa
Yhteensä8-9 henkilöä
Lähtökynnys

Lähtökynnystä käytetään usein arvokilpailuissa erottamaan kilpailua odottavat kilpailijat
jo maaliin tulleista. Kilpailuteknisesti lähtökynnys tarkoittaa pistettä, jossa kilpailija on aloittanut kilpailunsa eikä saa enää palata takaisin. Lähtökynnykseltä myöhästynyt kilpailija ei saa enää osallistua kilpailuun.
Jos lähtökynnystä käytetään, se merkitsee samalla sitä että kaikki esilähdön toiminnot (kilpailijan varustaminen) suoritetaan lähtökynnyksellä ja saattaa syntyä myös tarve kuljettaa ylimääräiset varusteet takaisin kilpailukeskukseen. Lähtökynnyksellä pitää olla WC-mahdollisuus ja paikka suojautua sateelta.

Esilähtö

Henkilökohtaisen kilpailun esilähtö on paikka, jossa kilpailijan osanotto tarkistetaan ja hänelle voidaan antaa kilpailuun liittyviä tarvikkeita kuten mahdollisesti kilpailukortti, emitin pahvinen varmistinkortti, rintanumero ja rastimääritteet (rastimääritteet suojattava esilähdössä sateen varalta) Kilpailuteknisesti kilpailu alkaa kun kilpailija ohittaa esilähdön. Esilähdön pitää sijaita ajallisesti 5-10 min ennen lähtöhetkeä.
Esilähdössä oleva kello osoittaa kilpailuaikaa. Kilpailija vastaa toiminnastaan itse.  Esilähtö voi olla hiljainen, jolloin kilpailijaa ei kutsuta lähtöprosessiin tai sitten käytetään toimitsijaa lukemaan lähtövuorossa olevien nimet.

Yleinen lähtö

Lähdön rakenne on esitetty ohjeen lopussa olevassa kuvassa. Lähtö voi olla hiljainen tai toimitsijan ohjaama. Minuuttitaululla (”nyt lähtee”) näytetään lähtövuorossa oleva lähtöaika.
Toimitsijat valvovat kullakin lähtöportaalla tapahtuvaa toimintaa. Kilpailija saa kartan vasta lähtöhetkellä. Myöhästyneet kilpailijat ohjataan sivulla olevaa reittiä pitkin oikeaan lähtöruutuun tai suoraan kartoille

Lasten lähtö

Lasten lähtö poikkeaa hieman tavanomaisesta lähdöstä, koska siinä on ylimääräinen toimitsijan suorittama suullinen opastustoiminta RR- sarjoille mallikarttojen tutkimisen sijaan. Samoin RR-sarjalainen saa tutkia kilpailukarttaa ylimääräisen minuutin ennen varsinaista lähtöhetkeä.

Ohjeen lopussa olevassa kuvassa on esitetty lasten lähtö kaaviomuodossa.

Toiminta kilpailupäivänä

Lähtöpaikkojen on oltava toimintakunnossa viimeistään 1 tunti ennen ensimmäistä lähtöä. Tällöin ovat paikoillaan:
henkilöstö ja lähtötarvikkeet
esilähdön ja lähdön kellot varalaitteineen
kilpailuohjeet ja lähtöluettelot
rintanumerot, rastimääritteet
kilpailukartat

Ratamestari luovuttaa kilpailukartat lähtöpäällikölle sovitusti ennen kilpailupäivää.

Kaikkien virallisten lähtökellojen on käytävä samaa aikaa. Teksti-tv:n aika ei ole virallinen valtakunnan aika johtuen erilaisista tiedonsiirtovirheistä.

Ajantarkistuksen voi hoitaa tietokoneisiin esimerkiksihttp://www.arachnoid.com/abouttime/ avulla.
Tavalliset lähtökellot ajantasaistetaan esimerkiksi verkkopalvelunahttp://www.saunatontut.com/saunatontut_precise.htmlwww.neitiaika.com  tai kännykällä (suunta)10061 . On syytä ajan tasaistaa kaikkien toimitsijoiden kellot näyttämään kilpailuaikaa.

Kellojen tahdistuksesta löytyy infoa myös osoitteestahttp://womanoid.kapsi.fi/free/organ.php

Lähtemättömistä kilpailijoista pidetään kirjaa esim. lähtölistaan lähtijät merkkaamalla. Tällöin ei-merkinnällä olijat tulkitaan lähtemättömiksi. Lähtöpäällikkö organisoi lähtemättömien kilpailijoiden ilmoittamisen tulospalveluun sopivaksi katsomallaan tavalla vähintään kaksi kertaa lähdön keston aikana.

Lähtöjen jälkeen rakenteet puretaan ja paikat siistitään. Ylimääräiset kartat palautetaan sovittuun paikkaan.

Lähtöprosessi

5” lohko
Lähtökutsu: Huudetaan lähtöaika sekä lähtevät numerot / tai nimet. Jos kilpailija ei saavu, kutsu toistetaan. Toimitsijoita 3 kpl; yksi lukee lähtöajan/numerot/nimet, toiset tarkistavat lähtijät ja ohjaavat järjestymistä. Lähtökutsua hoitavan toimitsijan on toiminnallisesti selkeintä seistä seuraavassa eli 4” lohkossa, jotta lähtijät pystytään varmemmin kirjaamaan ylös

Karsinaan kutsujan kannattaa merkitä viiva tms. huudetun lähtöajan kohdalle. Tämä helpottaa järjestyksessä pysymistä. Oma kello kannattaa laittaa näyttämään sitä kelloaikaa, joka on kyseisessä lohkossa (esim.5 minuutin lohkossa toimivan kello on virallinen aika + 5minuuttia). Siitä on helppo tarkistaa seuraava huudettava aika, jos lähtökello ei näy tai kuulu.

Myöhästyneet tai väärillä/puuttuvilla numeroilla olevat kilpailijat ohjataan myöhästyneet karsinaan lähdön sivuun.

4” lohko
Rintanumeron tarkistus/kirjaus.

3” lohko
Emit-nollaus: Toimitsija molemmissa lähtökarsinoissa. Tarkistetaan 4x väläys

Jos emit ei toimi → ohjataan päällikön karsinaan emitin vaihtoa varten. Uusi nro ilmoitettava tulospalveluun.

2” lohko
Mallikartat nähtävillä.

1” lohko
Kilpailijat siirtyvät oman ratansa luokse. Kartat esim. ämpäreissä, otettava kartta pystyssä, muut poikittain/valkoinen puoli suunnistajaa päin.  Kaksi toimitsijaa, yksi
molemmissa karsinoissa, nostamassa karttoja ja valvomassa, ettei niihin
kosketa liian     aikaisin. Kartta-astiat suojattu sateelta ja ne on kiinnitettävä alustaan kaatumisten välttämiseksi.

Lähdön etupuolella 1-2 toimitsijaa tarkkailemassa lähtöä, mahdollisia varaslähtöjä
sekä seuraamassa lähtökelloa. Jos lähtökelloon tulee toimintahäiriö, siirrytään huutolähtöön ja varakello otetaan käyttöön. Varaslähtijät kirjataan.

Päällikkö ja apuri(t). Päällikkö valvoo lähdön toimintaa, valvoo aloituksen, hoitaa/ohjaa myöhästyneiden lähdön, emit-vaihdot, numero-ongelmat ja tiedon kulun maaliin sekä ratkaisee mahdolliset muut ongelmat.

Lähdön tyypilliset poikkeustilanteet
Ensimmäinen kilpailija

Ensimmäinen kilpailija sysää järjestelmän käyntiin. Toiminnan varmistamiseksi on hyvä käyttää esimerkiksi lähtöpäällikköä nollalähtijänä 1-2 minuuttia ennen varsinaista lähtöaikaa, niin saadaan toiminnot rutiineiksi.

Puuttuva kilpailija

Lähtöön kutsussa kilpailijat saapuvat eri suunnista ja hieman eri aikaa. Osa saattaa tahallaan viivästyttää tuloaan verryttelemällä aivan loppuun asti. Tästä syystä lienee edullisinta huolehtia lähtevien kilpailijoiden kirjaaminen sisään- huudon jälkeen, 4” ennen lähtöä ruudussa. On tärkeää, että jokainen lähtijä kirjataan tarkasti, jotta tulospalvelussa voidaan todentaa metsässä olijoiden määrä.

Myöhästynyt kilpailija

Omasta syystään myöhästyneet kilpailijat ohjataan tarkistuksen jälkeen toimitsijan johdolla oikeaan paikkaan lähtöprosessissa.

Järjestäjän syystä myöhästynyt kilpailija lähetetään tarkistuksen ja nollauksen jälkeen sopivalla lähtöminuutilla (esim. varapaikka) maastoon ja tulospalvelulle ilmoitetaan uusi lähtöaika.

Väärä kilpailija

Väärä kilpailija ohjataan oikeaan lähtöön. On tärkeää merkitä eri lähtöjen viitoitusten risteyskohdat selkeästi.

Emit-kortti ei toimi

Lähtöpaikka on varustautunut kilpailun koon mukaan muutamalla ylimääräisellä emit-kortilla. Kilpailijoiden korttien ikä on hyvin kirjavaa ja varsinkin kylmissä olosuhteissa alkaa syntyä toimintahäiriöitä.

Väärä emit-kortti

Kilpailusääntöjen mukaan kilpailijalla pitää olla lähtöluettelossa mainittu kilpailijakortti.
Nuorten lähtöön suositellaan varaemit-korttien käyttöä tällaisessa tilanteessa.

Väärä tai puuttuva rintanumero

Kilpailijaa ei päästetä virheellisellä tai puuttuvalla rintanumerolla maastoon, jos rintanumerointi on kilpailussa käytössä. Kilpailijalle korjataan kilpailunumeroon tai kirjoitetaan blankkoon numeroon oikea rintanumero ”myöhästyneet”- karsinassa.

Väärä kartta

Kilpailijalla on velvollisuus tarkistaa että hän saa oikean kartan lähtöhetkellä. Väärän kartan mahdollisuutta voidaan tehokkaasti estää pitämällä peräkkäiset kartta-astiat selvästi erossa toisistaan esim. metrin etäisyydellä. Jos kilpailija jostakin syystä palaa maastosta väärän kartan kanssa, kartta palautetaan toimitsijalle ja kilpailija ottaa itse uuden kilpailukartan.

Varaslähtö

Toimitsija seuraa lähtötapahtumaa ja varaslähtijät kirjataan ylös

Lähtökello menee epäkuntoon

Lähtökellon toimintaan ja toimintakuntoon laittamiseen pitää tutustua hyvissä ajoin ja kello pitää varustaa mm. uusilla paristoilla. Jos kello kuitenkin sääolosuhteiden tms. vuoksi alkaa toimia virheellisesti (jää jälkeen oikeasta ajasta, pysähtyy, aikamerkki ja osoittimet eivät synkronoi jne), käyttöön otetaan varakello tai ns. huutolähtö kunnes vikatilanne on selvitetty. Lähdön pitää pystyä kirjaamaan ne lähtöminuutit jota vika koski.

Huutolähtö voidaan toteuttaa yksinkertaisimmillaan joko sananmukaisesti toimitsijan saneluna(”lähtöön aikaa 5,4,3,2,1,nyt”). ”Nyt” voidaan korvata esimerkiksi rautakankeen tms. äänimerkki kilauttamalla.

Lähdön järjestelykaavio pdf-muodossa
Lasten lähtöpaikkakaavio pdf-muodossa

KILPAILU-Aikuisten_lahto

KILPAILU-lasten_lahto

Ohjeistus lasten lähtöpaikalla

Lähtöpaikalla toteutetaan selkeä ja kaikille tasapuolinen ohjeiden anto. Lähdön opastajina  toimivat seuran nuorisotoiminnassa mukana olleet henkilöt. Varaudutaan opastamaan jokaista hänen omalla äidinkielellään.

10-sarjan ja RR-radan suunnistajia opastetaan 2 minuuttia ennen lähtöä. Opastaja käy läpi seuraavat asiat:

 • Varmistaa kartan suuntauksen maaston mukaan. Kertoo, että rastit kierretään numerojärjestyksessä.
 • Näyttää lähtöpaikan sijainnin kartalla: “Lähtökolmio on paikka, missä me nyt olemme”.
 • Näyttää mallirastin ja varmistaa, että lapsi ymmärtää leimauskäytännön.
 • Varmistaa, että RR-suunnistaja ymmärtää, millainen on rastireitin viitoitus. Kertoo, että viitoitusta voi seurata ja että viitoitukselta voi halutessaan poiketa.
 • Antaa muita tarvittavia ohjeita.

Ohjerutiinien on oltava lyhyitä ja samanlaisia kaikille suunnistajille. Kun opastaja on itse kiertänyt radan, osaa hän antaa parhaimmat ohjeet.

Huoltajat jättävät lapsen lähtöalueelle toimitsijoiden ohjattavaksi. Kun lähtö on rakennettu väljään ympäristöön, on vanhemmilla mahdollisuus kuvata lastaan lähdössä.

Myös niille RR-radan suunnistajille, jotka kiertävät ko. radan Rastirallin puitteissa, annetaan sama ohjaus kuin kilpailusarjojen osallistujille.