Kilpailujen palkitsemisten verotus

Vuoden 2019 alussa kilpailupalkintojen ilmoittamisvelvollisuudessa tapahtui muutos. Aiemmin käytössä ollut verottajan ohje, jonka mukaan alle 100 € arvoisista palkinnoista ei tarvinnut ilmoittaa, poistui.

Uuden tulorekisterin käyttöönoton jälkeen lähes kaikista palkinnoista on tehtävä palkinnon antajan toimesta ilmoitus tulorekisteriin. Verottajan ohjeen mukaan ainoastaan seuraavista palkinnoista ei tarvitse tehdä ilmoitusta:

 • vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit
 • mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset

Verohallinnon tiedote asiasta.

Mitkä tiedot palkinnon saajasta järjestäjän tulee ilmoittaa

Järjestäjän ilmoittaessa jakamistaan palkinnoista tulorekisteriin, on palkinnon saaneesta henkilöstä ilmoitettava

 • suomalainen henkilö: henkilötunnus (koko henkilötunnus loppuosineen)
 • ulkomaalainen henkilö: koko nimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite

Verohallinnon ohjeita asiasta

Palkinnot ja niiden tulolajit sekä muita ohjeita
 • Urheilijan saama palkkio
  • Urheilijan palkkioita ovat muun muassa kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijan asemaan perustuvat palkkiot, Palkkion saaja ei ole työsuhteessa maksajaan. Ilmoita palkkio tulorekisteriin tulolajilla Työkorvaus ja ilmoita lisäksi, että tulonsaaja on urheilija.
  • Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.
 • Urheilijarahastoon siirretty palkka/palkkio
  • Urheilija voi siirtää urheilutuloaan valtiovarainministeriön nimeämän säätiön yhteydessä olevaan valtakunnalliseen valmennusrahastoon tai urheilijarahastoon. Siirtämällä tuloja rahastoon urheilija turvaa toimeentulonsa urheiluajan jälkeen.
  • Urheilutulo voi muodostua urheilijan palkasta tai palkkiosta. Ilmoita rahastoon siirretty palkka/palkkio tulolajilla Urheilijarahastoon siirretty palkka. Lisäksi, että tulonsaaja on urheilija. Urheilijarahastoon siirrettyä urheilijan palkkiota ei ilmoiteta tulorekisteriin.
  • Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.
 •  Kilpailupalkinnot
  • Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Vain symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet, esimerkiksi pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset, voivat jäädä ilmoittamisen ulkopuolelle.
  • Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi.
  • Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset on ilmoitettava kuukausittain viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jos tulonsaajalle ei samassa yhteydessä makseta rahasuoritusta.
  • Ilmoita tavarana saadut kilpailupalkinnot tulolajilla Muu veronalainen ansiotulo, jos urheilija ei ole työsuhteessa urheiluseuraan.
Palkinnot ja tulolajit
 • Laajan tulokäsitteen mukaan kaikki rahanarvoiset palkinnot ja rahapalkinnot ovat veronalaista tuloa, joka tulisi ilmoittaa verottajalle. Palkkion saaja ei ole työsuhteessa maksajaan. Rahallinen palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla ”työkorvaus” ja lisäksi ilmoitetaan, että tulonsaaja on urheilija. Tavarana saadut kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulolajilla Muu veronalainen ansiotulo, jos urheilija ei ole työsuhteessa urheiluseuraan.
 • Urheilijan palkkioita ovat muun muassa kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijan asemaan perustuvat palkkiot, Palkkion saaja ei ole työsuhteessa maksajaan.
 • Verohallinnon tiedotteesta 29.3.2019: Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Vain symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet, esimerkiksi pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset, voivat jäädä ilmoittamisen ulkopuolelle. Veronalaisten kilpailupalkintojen ilmoittaminen koskee kilpailuja, joissa erillinen kilpailun järjestäjä antaa palkinnon voittajalle. Näin ollen ystävien keskinäisissä kilpailuissa annettavia palkintoja ei tarvitse ilmoittaa.
 • Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi.
 • Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset on ilmoitettava kuukausittain viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jos tulonsaajalle ei samassa yhteydessä makseta rahasuoritusta.
 • Ilmoita tavarana saadut kilpailupalkinnot tulolajilla Muu veronalainen ansiotulo, jos urheilija ei ole työsuhteessa urheiluseuraan.
Lisätietoja ja ohjeita

Verohallinnon lisätietoja urheiluseuroille

Ohje tulorekisterilomakkeen täyttämiseen

Kilpailuista saadut palkinnot ovat veronalaista tuloa ja ne tulee ilmoittaa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tulorekisteriin. Ilmoituksen tekeminen on kilpailujärjestäjän eli palkinnon antajan vastuulla.

Verotukseen liittyvistä kysymyksistä voi tarvittaessa kysyä suoraan verottajalta. Yhdistysten ja säätiöiden asioille on oma palvelunumero 020 697 048 (puhelun hinta pvm/mpm) ja verkkosivusto.

Kilpailupalkintojen ilmoittaminen tulorekisteriin
 1. Kirjaudu sisään tulorekisteriin sivun yläreunassa olevasta kohdasta ”Kirjaudu tulorekisteriin”.
 2. Tunnistaudu palveluun valitsemallasi tunnistautumistavalla.
 3. Seuraavalla sivulla valitse ”Jatka yrityksen tai organisaation edustajana” -otsikon alta se yhdistys, jonka nimissä teet ilmoituksen.Ilmoituksen tulorekisteriin voi tehdä seuran nimeämä henkilö, jolla on valtuutus suomi.fi -palvelussa.Jos et löydä tulorekisterissä kohdan ” Jatka yrityksen tai organisaation edustajana” omaa seuraasi, sinulla ei ole luultavasti valtuutusta tehdä ilmoitus seurasi puolesta. Lisätietoa valtuutuksesta.
 4. Valitse vasemmasta reunapalkista kohta ”Palkkatietoilmoitus”.
 5. Täydennä yhdistyksen osoitetiedot otsikon ”Maksajan osoite” alle. Täydennä myös omat yhteystietosi otsikon ”Yhteyshenkilö” alle. Paina ”Tallenna” ja siirry lomakkeella eteenpäin kohdasta ”Seuraava”.
 6. Laita halutessasi kohtaan ”Maksajan ilmoitusviite” juokseva viitenumero. Ilmoitusviite yksilöi antamasi ilmoituksen. Jos et anna ilmoitusviitettä, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi.
 7. Täytä kohtaan ”Palkanmaksukausi” alku- ja loppupäiviksi kilpailun päivämäärät ja suorituksen maksupäiväksi palkinnon jako-/maksupäivä.
 8. Täytä kohtaan ”Tulonsaaja”:
  • Tunniste = Henkilötunnus (suomalainen)
  • Etunimi, Sukunimi
  • Avaa ”Näytä tarkemmat tulonsaajan tiedot”, selaa alemmas kohtaan ”Tulonsaajan lisätiedot”, Lisää ruksi kohtaan ”Urheilija”
  • ÄLÄ TÄYTÄ MUITA KOHTIA
 9. Täytä kohdassa ”Tulonsaajalle maksetut suoritukset” olevaan alakohtaan ”Luontoisedut, kustannusten korvaukset ja muut erikseen ilmoitettavat tulot”:
  • Kohtaan ”Tulolaji”
    • 336 Työkorvaus, jos kyseessä on rahapalkinto
    • 316 Muu veronalainen ansiotulo, jos kyseessä on lahjakortti- tai tuotepalkinto.
  • Pokaaleja, mitaleita ja niihin verrattavia tavanomaisia esinepalkintoja, joilla on lähinnä tunnearvoa, ei ilmoiteta.
  • Täytä palkinnon arvo/rahamäärä. Tavarana saadut palkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi.
  • Täytä kohtaan ”Ansaintakausi” kilpailun päivämäärät.
  • Jos kyseessä ei ole rahapalkinto, avaa kohta ”Näytä tarkemmat tulolajin ilmoittamisen tiedot” ja rastita kohta ”Lisätieto / Maksettu muuna kuin rahana”.
  • ÄLÄ TÄYTÄ MUITA KOHTIA
 10. Paina sivun alareunassa ”Seuraava”.
 11. Tarkista täyttämäsi tiedot. Tarkistettuasi tiedot lähetä ilmoitus painamalla sivun alareunan kohtaa ”Lähetä”.
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail