SM-kilpailujen hakukriteerit

Lista SM-kilpailujen järjestäjistä.

Seuraavassa kriteerejä, joita SM-kilpailua hakevan on otettava huomioon.

Kartat

Suunnistuksen SM-kilpailuissa on sallittua käyttää digipainettua tai tulostettua karttaa mittakaavoissa 1:10 000 ja 1:7500. Mittakaavalle 1:15 000 on käytettävä offsetpainettua karttaa.

Sprinttisuunnistuksessa sekä hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa käytetään digipainatusta tai hyvälaatuista tulostetta kaikissa mittakaavoissa.

Suunnistuksen pitkän matkan ryhmä 1:n kilpailussa kartan mittakaava on 1: 15 000, samoin erikoispitkällä matkalla ainakin sarjoissa H/D20 ja H/D21.

Suunnistuksen SM-kilpailuissa kartat suojataan muovisuojuksella. Maastomatkoilla muovisuojukset on saumattava. Sprinttisuunnistuksessa saumausta ei tarvita.

1. Suunnistuksen SM-kilpailut
Keskimatka (H/D15-21 ja H/D35-85)

Kilpailu järjestetään parillisina vuosina syksyllä samana viikonloppuna viestin kanssa ja parittomina vuosina toukokuun lopulla viikonloppuna. Karsinta on aamupäivällä ja loppukilpailut iltapäivällä, joten järjestäjän toimintavalmiuksilla on tiukat kriteerit. Keskimatkan maaston erityisvaatimukset ovat kuviorikkaus ja hyväkulkuisuus. Maastossa voi olla vaativiakin korkeuseroja. Suunnitelma maastonkäytöstä (karsinta/finaali) esitettävä hakemuksessa. Osanotto rajoittamaton, noin 2 000 kilpailijaa.
Keskimatkan kilpailu järjestetään yhtenä kilpailuna (ryhmä 1 ja ryhmä 2 yhdessä).

Sprinttiviesti (H/D18, H/D21, H/D45 ja H/D60)

Kilpailu järjestetään toukokuussa tai elo-syyskuussa kansainväliset arvokilpailut huomioiden. Seurojen sprinttiviestikilpailussa (suunnistus) on sarjoissa H/D18, H/D21 H/D45 ja H/D60 neljä osuutta. Joukkueeseen kuuluu kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on nainen. Sarjassa H/D18 joukkueen jäsen saa kuulua enintään sarjaan H18 tai D18. Sarjojen H/D18 ja H/D21 osanottajan tulee kilpailuvuonna täyttää vähintään 14 vuotta. Sarjojen H/D45 ja H/D60 joukkueen jäsen tulee olla iältään vähintään sarjan nimen määritysten mukainen. Kilpailussa järjestetään aamulla karsinta (joukkueen jäsenten henkilökohtaisten suoritusten yhteisaika) ja iltapäivällä finaali (sprinttiviesti).

Pitkä matka, ryhmä 1 (H/D15-21)

Kilpailu järjestetään syyskuun alkupuolen viikonloppuna siten, että lauantaina on karsintakilpailu ja sunnuntaina loppukilpailu. Hakijan on esitettävä suunnitelma maaston käytöstä ottaen huomioon karsinnat, loppukilpailut ja B-finaalit. Maastoon liittyvät laatuvaatimukset ovat tiukat. Osanotto on rajoittamaton, kilpailijoita 800-900.
Pitkän matkan kilpailu voidaan järjestää joko kahtena kilpailuna (ryhmä 1 ja ryhmä 2 erikseen), mutta mikäli maasto ja muut olosuhteet sen sallivat, on mahdollista järjestää myös yksi kilpailu kaikille sarjoille.

Pitkä matka, ryhmä 2 (H/D35-85)

Kilpailu järjestetään syyskuun alkupuolen viikonloppuna siten, että lauantaina on karsintakilpailu ja sunnuntaina loppukilpailu. Hakijan on esitettävä suunnitelma maaston käytöstä ottaen huomioon karsinnat, loppukilpailut ja B-finaalit. Maaston on oltava veteraanisarjoille sopivaa, joka tarkoittaa hyvää kulkukelpoisuutta, suunnistuksellista vaativuutta mutta vain kohtuullisia korkeuseroja. Osanotto on rajoittamaton, kilpailijoita 1 000-1 200.
Pitkän matkan kilpailu voidaan järjestää joko kahtena kilpailuna (ryhmä 1 ja ryhmä 2 erikseen), mutta mikäli maasto ja muut olosuhteet sen sallivat, on mahdollista järjestää myös yksi kilpailu kaikille sarjoille.

Sprintti (sarjat H/D14-21, H/D35-85)

Kilpailu järjestetään syyskuussa samana viikonloppuna viestin kanssa, viesti lauantaina ja sprintti sunnuntaina (tai päinvastaisina päivinä). Vuodesta 2022 alkaen kilpailu järjestetään parillisina vuosina toukokuun lopulla samana viikonloppuna sprinttiviestin kanssa ja parittomina vuosina syksyllä samana viikonloppuna viestin kanssa. Sprintti ja viesti/sprinttiviesti pyritään järjestämään lähellä toisiaan oleville paikkakunnille, joten jo hakuvaiheessa tarvitaan naapuriseurojen yhteistyötä alueellisesti sopivan järjestäjäparin löytämiseksi.

Kilpailussa on karsinta ja finaali, kilpailijoita noin 1 200-1 400.

Sprintissä ryhmän 1 (H/D14-21) ja ryhmän 2 (H/D35-90) sarjat järjestetään samassa paikassa.

KO-sprintti (sarjat H/D 21 ja H/D 18)

Kilpailu järjestetään kansainvälisen arvokilpailun puitteissa joko keväällä tai syksyllä. Kilpailupäivään sisältyvät aamupäivän karsinta sekä iltapäivän erävaiheet. SM-kilpailun sarjat ovat H/D21 ja H/D18, osanottajan tulee täyttää kilpailuvuonna vähintään 14 vuotta. Lisäksi kilpailutapahtumassa voidaan järjestää muiden sarjojen kansallinen sprinttikilpailu tai kuntosuunnistus, mikäli se on aikataulullisesti ja kilpailualueen käytön osalta mahdollista.

Viesti (H/D16-21 sekä H/D35 ja vanhemmat, yhteisikäsarjat)

Kilpailu järjestetään samana viikonloppuna sprintin/keskimatkan kanssa, sprintti/keskimatka lauantaina ja viesti sunnuntaina. Sprintti/keskimatka ja viesti pyritään järjestämään lähellä toisiaan oleville paikkakunnille, joten jo hakuvaiheessa tarvitaan naapuriseurojen yhteistyötä alueellisesti sopivan järjestäjäparin löytämiseksi. Maaston on oltava monipuolisesti vaativaa. Osanottajia 500-600 joukkuetta eli 1 700-1 800 kilpailijaa.

Yösuunnistus (H21 sarjassa karsinta ja finaalit, muissa sarjoissa vain finaali H15-20, D15-D21, H35-H85, D35-D85)

Kilpailu järjestetään syyskuussa tai lokakuun alussa. Maaston vaatimukset korostuvat suunnistuksellisuudessa ja kulkukelpoisuudessa. H21-sarjassa järjestetään perjantaina karsinta, jonka perusteella karsitaan lauantain A-finaaliin ja muodostetaan sen lähtöjärjestys. Niille, jotka eivät pääse A-finaaliin järjestetään lauantaina B-finaali. Muissa sarjoissa on vain finaali lauantaina. Osanotto rajoittamaton, kilpailijoita 1 200 – 1 400.

Erikoispitkä matka (H/D15-21, H/D35-85)

Kilpailu järjestetään lokakuussa.

Hakijan on esitettävä suunnitelma maaston ja kilpailukeskuksen käytöstä ottaen huomioon, että kaikki sarjat 15-21 toteutetaan yhteislähtökilpailuna. Kilpailualueen on tarjottava SM-tasolle sopivaa, monipuolista suunnistusmaastoa. Osanotto on rajoittamaton, kilpailijoita 1 200-1 400.

 

2. Hiihtosuunnistuksen SM-kilpailut
Sprintti (sarjat H/D15-21, H/D35-85) ja takaa-ajo (sarjat H/D15-21)

Kilpailu pyritään järjestämään tammikuun lopussa. Kilpailut järjestetään saman järjestäjän toimesta samassa paikassa yhtenä viikonloppuna siten, että lauantaina on sprintti ja sunnuntaina takaa-ajo. Maaston on vastattava SM-tason vaatimuksia. Kilpailukeskuksen oltava talvioloihin soveltuva ja tiloiltaan noin 800 kilpailijalle riittävä. R2-kilpailijoille voi järjestää sunnuntaina kansallisen kilpailun.

Keskimatka (sarjat H/D15-21, H/D 35-85) ja sprinttiviesti (sarjat H/D 15-21, H/D 80-, 100-, 120-, 140-, 150- ja H160-)

Kilpailu järjestetään helmi-maaliskuussa. Maaston on vastattava SM-tason vaatimuksia ottaen kuitenkin huomioon, että kilpailussa ovat mukana kaikki ikäsarjat. Kilpailukeskuksen oltava talvioloihin soveltuva ja tiloiltaan noin 900 kilpailijalle riittävä.

Pitkä matka (sarjat H/D15-21, H/D 35-85) ja viesti (sarjat H/D17-21, H/D 110-, 130-, 150-, 170-, 190-, 210-, H225-)

Kilpailut järjestetään ensisijaisesti maaliskuussa. Tavoite on, että kaikki sarjat kilpailevat samassa paikassa. Maaston on oltava vaativaa ottaen kuitenkin huomioon laajan sarjavalikoiman. Kilpailukeskus talvioloihin soveltuva. Kilpailijoita 300-500.  Osanottajia viesteissä noin 100-150 joukkuetta / 300 – 450 kilpailijaa.

3. Pyöräsuunnistuksen SM-kilpailut

Kaksipäiväinen kilpailu (keskimatka ja viesti) ja kaksipäiväinen kilpailu (pitkä matka ja sprintti) sekä yksipäiväinen kilpailu (yhteislähtö) järjestetään kesällä tai syksyllä. Maastossa on oltava maastopyöräkäyttöön soveltuvia etenemisuria ja myös korkeuseroja ottaen kuitenkin huomioon, että samassa tapahtumassa on kaikenikäisiä kilpailijoita. Kilpailijoita on 200-300 kilpailijaa.