Sprintin määritelmä

Seuraavassa on sprinttisuunnistuksen määritelmä (SSL)

Tavoite

Tavoitteena on täysivauhtinen lyhyt suunnistuskilpailu ensisijaisesti kulttuuriympäristössä (puistot, ulkoilualueet, taajamien lähimetsät) yhdistäen ultralyhyen ja puistosuunnistuksen ominaisuuksia.

Sprintti ei ole pikamatkan puolikas eikä sen tule sisältää suunnistustehtäviä, joita ei voi riskittömästi ratkaista täydessä juoksuvauhdissa. Sen ei tulisi myöskään sisältää suunnistustehtäviä, joiden onnistumiseen sattumalla, muilla kilpailijoilla tai mahdollisilla katsojilla on merkittävä vaikutus. Suunnistuksen vaativuus pyritään sijoittamaan rastiväleille, ei rastipaikkoihin. Rastipaikkojen tulee olla sellaisia, että kilpailija voi päästä rastilipulle asti juoksuvauhdissa tapahtuvalla kartanluvulla.

Täyden vauhdin mahdollistamiseksi rastipaikkojen on oltava selkeitä ja käytettävän maaston sellainen että siitä kuvausohjeita noudattaen laadittu kartta on kaikilta osin yksiselitteinen ja helppolukuinen.

Radoilla tulee kaikilta osin välttää keinotekoista vaikeutta ja kikkailua. Täydessä vauhdissa vaarallisia alueita (jyrkänteet, kivikot, aidat, romut, sateella liukkaat alueet) tulee välttää.

Toteutus

Kilpailumaastossa voidaan poikkeustapauksissa sallia ennakkoharjoittelu, mikäli vain osalla osanottajilla on ennakkotuntemusta maastosta, tai jos maastossa on alueita/kohteita jotka poikkeavat tavanomaisesta suunnistuksesta ja karttakuvauksesta. Suunnistuksen yleisten reilun pelin sääntöjen mukaan ei maaston perin pohjin tai muita ylivoimaisesti paremmin tuntevien tulisi osallistua varsinaiseen kilpailuun.

Kilpailumaastossa tulisi olla riittävä määrä yksityiskohtia ja myös korkeuseroja. Ratojen tulisi sisältää reitinvalintamahdollisuuksia kuitenkin siten, että reitinvalintojen edullisuuden pitää olla kartasta luotettavasti arvioitavissa.

SSL:n lajisäännön 11.27 mukaan sprinttikilpailussa ohjeaika on sarjoissa H35 ja D35 sekä vanhemmissa sarjoissa karsinnassa 8-12 minuuttia ja finaalissa 8-16 minuuttia, muissa sarjoissa ohjeaika on karsinnassa 10-11 minuuttia ja finaalissa 12-15 minuuttia.

Jos kilpailumaastossa on asutusta ja reitinvalinnat suuntautuvat kortteleihin ja asuntoalueille, turvallisuusnäkökohtiin (liikenne yms) on kiinnitettävä poikkeuksellista huomiota. Turvallisuutta voidaan lisätä sijoittamalla radalle pakollisia viitotuksia. Jos viitoitus viedään esim. tunneliin, on tunneli valaistava.

Rastien sijoittaminen sisätiloihin (luolat, tunnelit, hallit, huoneet tms) on kielletty. Ylipääsemättömällä karttamerkillä merkittyä kohdetta ei kilpailija saa ylittää miltään suunnalta, vaikka taidoiltaan siihen pystyisi. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi aidat, muurit, vesistöt tsm.

Yleisön ja katsojien osuus

Kilpailijoita ja valmentajia ei tulisi päästää maastoon lukuun ottamatta mahdollista virallista harjoitusta. Kaikilta kilpailumaastossa oleskelevilta tulisi sopivalla tavalla kieltää:
näkyvyyden estäminen tai rasteille pääsyn hidastaminen (rastien ympärille tulisi jäädä vähintään 10-15 metrin vapaa vyöhyke ja 180 asteen kokonaan vapaa sektori)
polkujen ja teiden tukkiminen, koirien ja pikkulasten irtipäästäminen
kilpailijoiden auttaminen (opastaminen, ohjeistaminen, väliaikojen antaminen, rinnalla juokseminen)

Kartta

Tietoa sprinttisuunnistuskartasta

Suhtautuminen sääntöihin

Kilpailun läpiviemisen sekä kilpailijoiden ja katsojien opastamisen tulee voida tapahtua myönteisessä hengessä. Järjestyksen ylläpitoa ei saa perustaa hylkäämisillä tai vastalauseilla uhkaamisiin.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail