Karttaraportti 2005

Alla on lyhennelmä vuoden 2005 karttaraportista.

Karttaraportti 2005 (pdf) (ilman lukuisia liitetaulukoita).

SUUNNISTUSKARTTOJEN VALMISTUS SUOMESSA 2005

Suomen Suunnistusliiton suunnistuskarttaraportti julkaistaan nyt 30:nnen kerran. Raportti kattaa pääosin kaikki Suomessa 2005 valmistuneet suunnistuskäyttöön tarkoitetut kartat.

Raporttiin saatiin tiedot 483 kartasta, joista suunnistuskarttoja on 366 kpl, hiihtosuunnistuskarttoja 28 kpl ja opetuskarttoja 57 kpl. Pyöräsuunnistuskarttoja raportoitiin 8 kpl, tarkkuussuunnistuskarttoja 2 kpl ja sprinttisuunnistuskarttoja 22 kpl.

Kartoituspinta-ala 1870 km²

Karttojen yhteinen pinta-ala oli 1870 km². (2004 / 1946 km²).
Yhden kartoituksen keskimääräinen pinta-ala oli noin 3,9 km².

Kartoitetusta pinta-alasta ensikartoituksen osuus oli 572 km² (2004 / 512 km²),
uusintakartoituksen osuus 547 km² (467 km²) ja ajantasaistuksen osuus 751 km² (967 km²).

Karttojen mittakaavat

Valmistuneista kartoista 350 kpl painettiin yleisimpään mittakaavaan 1:10 000.
Mittakaavaan 1:15 000 painettiin 20 karttaa ja muihin mittakaavoihin 113 kart-taa.

Kartat piirretään OCADilla

Kaikki raportoidut kartat on piirretty OCAD –ohjelmalla.

Uusimaa ja Varsinais-Suomi tuotteliaimmat alueet

Alueittain laskettuna karttoja valmistettiin eniten Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.

Painosmäärä noin 347 000 kappaletta

Karttojen painokset ovat edelleen suuria, vaikka ajantasaistuskierron nopeutu-essa ja tulostekarttojen vallatessa alaa kehitys suuntautuukin pienempiin pai-nosmääriin. Karttoja painettiin n. 347 000 kappaletta (2004 / n. 575 000 kpl). Nyt raportoitujen karttojen keskimääräinen painos on noin 3300 kpl (3400 kpl).

Tulostekarttoja raportoitiin 352 kpl (2004 / 296 kpl). Hiihto-, pyörä- ja tarkkuus-suunnistuskartat ovat poikkeuksetta tulostekarttoja.

ER-paino suosituin painopaikka

Käytetyimmät painopaikat olivat ER-paino, 45 karttaa ja Turun Offsetpaino, 29 karttaa.

Raportoituja karttoja painettiin kaikkiaan 12 painotalossa.

Tulostekarttojen painopaikat

Tulostekarttoja tuotettiin 352 kappaletta (2004 / 296 kpl) 38 eri paikassa (2004 / 37 paikkaa). K-Map on suurin tulostekarttojen tuottaja 80 kartalla.

Pohja-aineistot

Suunnistuskarttojen pohja-aineistona on aiemmin käytetty pääasiassa stereo-kartoitusta, mutta nyt käytetyimmäksi pohja-aineistoksi on noussut vanha suunnistuskartta, joka oli uuden kartan pohjana 45 %:sti (2004 / 49 %). Stereo-pohjan osuus oli 32 % (2004 / 33 %).

Koska vanhat kartat on kuitenkin pääosin valmistettu stereopohjalta, voidaan kokonaisuutta tulkita siten, että suunnistuskarttojen pohjamateriaali on useim-miten stereotulkinta: 32+45 = 77 %. Luvut ovat vastaavia kuin muutamana ai-empana vuotena.

Työmenekki

Suurin osa suunnistuskartan valmistukseen käytettävästä ajasta kuluu maasto-kartoitukseen:
Uuden alueen maastokartoitus 20-30 h / km²
Vanhan kartan ajantasaistus noin 10 h / km².
Maastokartoituksen ajankäyttö on keskimäärin 17 h / km².
Kartan puhtaaksi piirtäminen vie aikaa keskimäärin 7 h/km².

44 100 työtuntia; talkootyön osuus 51 % ja sen arvo 222 700 €

Karttojen valmistukseen käytettiin 44 100 työtuntia (2004 / 47 136 h). Vapaaeh-toisen työn osuus on kasvanut edellisvuoteen verrattuna: Karttoja tehtiin seu-roille talkoilla 22 277 tuntia, mikä on 51 % kaikista työtunneista (2004 / 38 %).

Talkootyön arvo oli noin 222 700 € kun laskuperusteena käytetään 10 €/h.

Maastokartoituksessa palkatun työn osuus oli 51 % (2004 / 63 %).

Puhtaaksi piirtämisessä talkootyön osuus oli 54 % (2004 / 42 %).

Suoranaiset kustannukset 784 881 €, työn kokonaisarvo 1 007 500 €

Eri työvaiheista muodostuvien kustannusten pääosa tulee maastokartoituksesta.

Suunnistuskarttojen suoranaiset kustannukset olivat 784 881 € (2004 / 791 683 €). Kun tähän lisätään talkootyön arvo 222 700 € (2004 / 177 500 €), saadaan karttojen valmistamisen kokonaisarvoksi noin 1 007 500 €.

Ulkopuolinen rahoitus

Kartan valmistukseen osoitettu ulkopuolinen avustusosuus muodostui SSL:n jakamasta Opetusministeriön karttarahasta sekä kuntien ja seurojen yhteistyö-kumppaneitten tuesta.

Opetusministeriön karttaraha oli 193 000 €. Tästä summasta osoitettiin vuonna 2005 valmistuneiden karttojen tukemiseen 128 619 € (vuonna 2004 osoitettiin vuoden 2005 karttojen tukemiseen ennakkorahoituksena 10 320 €). Tulevien vuosien arvokilpailukarttojen ennakkotukemiseen käytettiin 11 381 €. Erittäin tarpeellisiksi havaittuihin kartta-alan koulutuksiin sekä muihin karttojen valmis-tuksen tukitoimintoihin käytettiin 53 000 €.

Kuntien tuki kartanvalmistuksessa oli 287 960 €.

Yritysten ja yhteistyökumppanien rahoitusosuus oli 80 124 €.

Ulkopuolisen rahoituksen yhteinen osuus oli nyt 507 423 € eli noin 65 %. Seurojen oma rahoitusosuus oli 277 859 € eli 35%.

Seurojen oma rahoitus 277 859 € ja talkootyön arvo 222 700 € merkitsee sitä, että seurojen työn arvo oli yhteensä noin 500 600 €.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail