Valmennustoiminta

Päivitetty 14.8.2020

Akatemiavalmennus

Urheiluakatemiat ovat alueellisia yhteistyöverkostoja, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea urheilijoiden kouluttautumista haluamalleen alalle tai ammattiin urheilu-uran ohessa. Urheiluakatemian toimijoita ovat lajiliitot ja seurat, alueen oppilaitokset, julkinen sektori sekä erilaiset tukipalvelujen tarjoajat. Urheilijat valitaan akatemioihin hakemuksesta. Akatemioiden valmennus- ja palvelumaksuissa on eriäviä käytäntöjä. Suunnistusliiton urheiluakatemiayhteistyöstä vastaa huippu-urheilupäällikkö.

Liiton strateginen valinta on keskittää suunnistuksen päivittäisharjoittelua tukeva valmennustoiminta pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun. Näissä ”harjoituskeskuksissa” paikalliset urheiluakatemiat ovat valmennus- ja tukipalveluiden tarjonnassa merkittäviä kumppaneitamme. Paikalliset urheilulukiot Märsky, Sampo ja Kerttuli ovat oleellinen osa urheiluakatemioita.

Suunnistusliiton urheiluakatemiakeskukset:

Helsinki – Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea)
Tampere – Tampereen urheiluakatemia
Turku – Turun seudun Urheiluakatemia

Tampereen ja Turun urheiluakatemiakeskuksissa valmennuksesta vastaa Suunnistusliiton palkkaama päätoiminen nuorten olympiavalmentaja (NOV). Valmentajien palkkaukseen saadaan tukea Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköltä 15 000 €/valmentaja/vuosi. Nuorten olympiavalmentajien ensisijaisena tehtävänä on alueen parhaiden suunnistajien valmennuksen jatkuva tukeminen. Lisäksi nuorten olympiavalmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä lähialueen seurojen kanssa, mikä mahdollistaa laadukkaan suunnistuksen lajiharjoittelun.

Valmennustarjonta:

Urheiluakatemian valmennus tapahtuu Nuorten olympiavalmentajan (NOV) ja Urheiluakatemian suunnistusvalmentajan johdolla. Ohjattuja harjoituksia järjestetään 4-6krt/vko, joista keskimäärin kaksi on suunnistusharjoitusta ja loput juoksu-, ominaisuus- ja tukiharjoittelua sekä kehityksen seurantaan liittyvää testausta. Viikoittaisen harjoittelun lisäksi järjestetään kolme akatemioiden yhteistä leiripäivää ja 1-3 akatemian omaa leiripäivää. Toiminta on tavoitteellista ja huolellisesti ammattivalmentajien toimesta suunniteltua.

Ryhmävalmennuksen lisäksi nuorten olympiavalmentajan työnkuvaan kuuluu akatemian aikuisurheilijoiden päivittäisvalmennuksen tukeminen yhteistyössä urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien, seuravalmentajien ja maajoukkuevalmentajien kanssa.

Urheiluakatemiavalmennuksen kulmakivet

 1. Tavoitteellinen harjoittelu kohti pääkilpailuja
  – pääkilpailuihin valmistava taitoharjoittelun kokonaissuunnitelma, joka tehty Vauhtia!Taitoa!Kanttia! -valmennuslinjauksen ja tulevien MM-kilpailuiden maasto- ja vaatimusanalyysin pohjalta
  – henkilökohtaisten kehityskohteiden tunnistaminen ja tavoitteidenasettelu kauden taitoharjoituksiin
  – harjoitusten jako akatemioiden välillä
  – akatemioiden yhteiset ja omat leiripäivät
 2. Yhtenäisen valmennussuunnitelman ja kokonaisvaltaisen valmennuksen varmistaminen
  – urheilija – henkilökohtainen valmentaja – NOV – maajoukkuevalmentaja keskustelut
  – urheilija – NOV –keskustelut
  – henkilökohtaisten valmentajien osallistaminen harjoitukseen ja yhteinen keskustelu (1krt/v, huippuryhmä)
  – alueen seurojen kanssa aluevalmennustapaamiset
  – akatemian asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen
 3. Kehittymisen- ja kuormituksen seuranta
  – ominaisuustestit (2krt/v)
  – ratatestit (4krt/v)
  – maastotesti (2krt/v)
  – tasotesti/ mattotesti (4krt/v, yksi ennen pääkilpailua huippukunnossa) erillistä maksua vastaan
  – kuormituksen seuranta Tampereella ja Turussa
Valmennusmaksu:

Huippuryhmän ja haastajaryhmän ryhmämaksu on 400 euroa.

Muut suunnistusvalmennusta tarjoavat urheiluakatemiat:

Joensuun urheiluakatemia
Itä-Uudenmaan urheiluakatemia
Vaasan seudun urheiluakatemia

Valtakunnalliset urheiluoppilaitokset

Valtakunnallisen erityistehtävän saaneiden urheiluoppilaitosten tehtävänä on tarjota aktiivisesti urheileville nuorille mahdollisuus valmentautumiseen opiskelun ohella. Urheiluoppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja potentiaalista. Urheiluoppilaitoksiin hakevien suunnistajien lajiliittopisteytys perustuu edeltävän vuoden/kauden SM-menestykseen ja rankiin. Osa urheiluoppilaitoksista järjestää lisäksi omia hakutestejä, joilla on vaikutusta oppilaitoksen antamiin pisteisiin. Suunnistusliiton valmennuskeskuksiin, eli Kerttulin lukioon (Turun seudun urheiluakatemia), Mäkelänrinteen lukioon (pääkaupunkiseudun urheiluakatemia) ja Sammon lukioon (Tampereen urheiluakatemia) hakeville suunnistajille järjestetään myös fysiikkatestit, jotka sisältävät 3000m ratajuoksutestin ja ominaisuustestit. Ominaisuustestit sisältävät Kasva urheilijaksi ominaisuustestesteistä 50m, 5-loikka,  kuntopallonheitto, eteentaivutus, sisupunnerrus ja kestävyyssukkulajuoksu. Liikkuvuusliikkeistä lapakääntö on vaihdettu valakyykkyyn).

SSL Urheilulukiotesti ohjeet
SSL urheilulukiohaku ominaisuustestit tuloskortti

Suunnistuksella on vahva asema Mäkelänrinteen (Helsinki), Kerttulin (Turku), Sammon (Tampere) ja Vöyrin urheilulukioissa sekä Hankasalmen suunnistuslukiossa. Muissa urheilulukioissa suunnistajat, hiihtosuunnistajat ja pyöräsuunnistajat valmentautuvat pääsääntöisesti muiden lajien valmentajien johdolla.

Virallisten urheiluoppilaitosten lisäksi Suomessa on useita urheilupainotteisia lukioita, yläkouluja ja ammattioppilaitoksia, joissa nuoren urheilijan on mahdollista opiskella urheilun ehdoilla.

Kerttulin urheilulukio, Turku
Mäkelänrinteen urheilulukio, Helsinki
Sammon keskuslukio, urheilulinja, Tampere
Vörå idrottsgymnasium, Vöyri
Hankasalmen suunnistuslukio

Valtakunnallinen yläkouluohjelma

Urheiluakatemiaverkostoon kuuluva yläkouluohjelma (urheiluyläkoulu, liikuntapainotteinen tai liikuntalähikoulu) tukee urheilijan kasvua mahdollistamalla urheilijalle toimivan valmentautumisen koulupäivän yhteydessä kotien, urheiluseurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemian kanssa yhteistyössä.

Leirimallissa urheiluopisto tarjoaa urheilijoille leiritysprojektin, jonka tarkoitus on antaa eväitä arkeen leirien välisenä aikana. Mahdollista on myös, että urheilijan arjessa yhdistyvät leiritys- ja koulumallit. Painopisteenä leiritysjärjestelmässä ovat koulu ja opiskelu, elämäntaidot sekä urheilullinen kehittyminen. Toimintaa on toteuttamassa eri tahojen ammattilaisverkosto, jonka päätehtävä on tarjota tukea kokonaisvaltaisesti nuoren urheilijan arkipäivään. Leireillä harjoitellaan 2 kertaa päivässä ammattivalmentajien johdolla. Lajivalmentajat vastaavat päivittäin suunnistuksessa tarvittavien fyysisten, taidollisten ja psyykkisten ominaisuuksien suunnitelmallisesta kehittämisestä.

Suunnistuksen yläkoululeiritystä järjestetään Kisakallion, Varalan ja Vuokatin urheiluopistoilla. Valmennus toteutetaan yhdessä Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Turun Seudun Urheiluakatemian, Tampereen Urheiluakatemian sekä lajiliittojen kanssa. Yhteistyöverkoston keskeisimpiä tehtäviä on huippu-urheilijoiden ja huipulle pyrkivien urheilijoiden valmennuksen tukeminen ja tehostaminen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen.

Tietoa yläkoulutoiminnasta, Olympiakomitea
Liikuntakeskus Pajulahti
Kisakallion urheiluopisto
Kuortaneen urheiluopisto
Varalan urheiluopisto
Tanhuvaaran urheiluopisto
Vuokatin urheiluopisto
Solvalla Idrottsinstitut (ruotsinkielinen)

Puolustusvoimien Urheilukoulu

Puolustusvoimien Urheilukoulu on nuorten huippu-urheilijoiden ja sotilasurheilijoiden valtakunnallinen valmennuskeskus, joka tukee Puolustusvoimien edustusvalmennusryhmiä sekä toimii ikäluokkansa parhaiden urheilijoiden varusmiespalveluspaikkana. Suunnistajien ja pyöräsuunnistajien valmennus on keskitetty syksystä 2014 alkaen Santahaminaan ja hiihtosuunnistajien keväästä 2014 alkaen Kajaaniin. Molempien yksikköjen valmennuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten urheiluakatemioiden kanssa.

Alueiden valmennustoiminta

Liitto pyrkii toimenpiteillään kannustamaan alueita ja seuroja kehittämään valmennustoimintaansa siten, että toimijoiden erilaiset toimintaympäristöt ja lähtökohdat huomioidaan. Eri toimijoiden välinen yhteistyö mahdollistaa useimmiten laadukkaamman ja monipuolisemman valmennus- ja tukipalvelutarjonnan, joka palvelee lajiemme urheilijoita niin lapsuus-, valinta- kuin huippuvaiheessa. Valmennuksellisen yhteistyön viriämisessä erityisesti suunnistusseurojen ja seuratoimijoiden rooli on merkittävä. Myös suunnistusalueet voivat järjestää omaa seuravalmennusta tukevaa valmennusta ja valita omia valmennusryhmiään.

Suunnistusalueiden valmennustoiminnasta löydät tietoa alueiden omilta sivuilta:

Etelä-Pohjanmaan Suunnistus
FSO träning
Päijät-Hämeen Suunnistus
Suunnistava Uusimaa
Varsinais-Suomen Suunnistus

< Valmennusjärjestelmäkuvauksen pääsivu


Linkit:

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail