Liikkuminen luonnossa

Suunnistajan liikkuminen luonnossa

Kielletyt alueet

Näille alueille meno on aina kiellettyä, vaikka niitä ei olisikaan merkitty karttaan tai maastoon kielletyiksi alueiksi:

• tonttimaat (metsässä kotirauhan suojan rajana voidaan pitää näköetäisyyttä). Yksityistä tietä tai polkua pitkin ei voi kulkea pihapiirin läpi lupaa kysymättä. Vaikka tie tai polku olisi piirretty kulkemaan karttaan piha-alueen läpi, sen käyttö ei välttämättä ole luvallista.
• kylvetyt, kasvavat ja orastavat pellot (liikkuminen on kiellettyä reunaojan sisäpuolella). Huom! Myöskään kynnetyllä tai niitetyllä pellolla kulkeminen ei kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin. Se on sallittua vain, jos tapahtuman järjestäjä on sopinut asiasta erikseen maanomistajan kanssa.
• istutukset (puutarhat, nuoret taimikot ym.)
• moottoritiet, moottoriliikennetiet, junanradat ym.
• luonnonsuojelualueet, joilla on voimassa liikkumisrajoitus
• muut alueet, joilla on voimassa viranomaisen asettama liikkumiskielto (ellei asiasta ole sovittu ao. viranomaisen kanssa)

Maastoon ja/tai karttaan merkityt kielletyt alueet

• piha-alueet, pellot ja istutukset (esim. nuoret taimikot)
• riistan suoja-alueet
• maastoon viitoituksella rajatut arat kohteet ja alueet
• lintujen pesät
• uhanalaisten kasvien esiintymät
• luonnonsuojelualueet
• muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet (lehdot, jäkäliköt ym.)

Kiellettyjen alueiden merkinnät

Suunnistuskilpailuissa kielletyt alueet merkitään karttaan violetilla pystyviivoituksella. Alueen raja merkitään karttaan seuraavasti:

• yhtenäinen viiva, jos alue on merkitty maastoon yhtenäisellä viitoitusnauhalla
• katkoviivalla, jos alue on merkitty maastoon viitoitusnauhoin
• ilman rajausta, jos aluetta ei ole merkitty maastoon

Katso myös sprinttisuunnistuksen kielletyt kohteet kilpailutoiminnan sivuilta.

Liiku luonnossa varoen

• älä pelästytä laiduneläimiä
• älä riko aitoja, kivimuureja tai ojanpientareita
• sulje portti kuljettuasi siitä
• älä kulje nuoren taimikon läpi
• kunnioita kiellettyjä alueita
• käyttäydy rauhallisesti kohdatessasi riistaeläin
• liiku varoen maaston aroilla alueilla, ota huomioon kasvit ja eläimet
• keväällä lintujen pesimäaikaan noudata erityistä varovaisuutta

Roskaaminen

Jokaisen suunnistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että tapahtumapaikat jäävät siistiksi. Lopullinen vastuu siivoamisesta on tapahtuman järjestäjällä.

Olet vastuussa luonnosta!

Muista velvollisuutesi sekä harjoitus- että kilpailutilanteessa!

Edellä esitettyjen suunnistajaa koskevien näkökohtien lisäksi jokamiehenoikeudet määrittelevät mm. luonnossa oleskeluun (leiriytyminen), tulen tekoon, luonnontuotteiden ottamiseen, koiran ulkoiluttamiseen, moottoriajoneuvojen maastokäyttöön, vesillä liikkumiseen sekä metsästykseen ja kalastukseen liittyviä sääntöjä.