Perustaidot

Suuntaa kartta

Suuntaa kartta maaston mukaisesti eli siten, että maastossa oikealla olevat kohteet ovat kartassa oikealla jne. Kartan voit suunnata maaston kohteiden perusteella tai kompassin avulla. Kun kartta on suunnattu oikein, sen yläreuna on aina kohti pohjoista. Kartan suuntaaminen helpottaa kartanlukua ja maaston hahmottamista.

Taita kartta sopivan kokoiseksi, jotta pystyt seuraamaan peukalolla etenemistäsi kartalla.

Tee reitinvalinta

Tee ennen rastilta lähtöä suunnitelma, miten etenet seuraavalle rastille. Huomioi reitinvalintaa tehdessäsi lähimaaston kulku-urat (polut, tiet, sähkölinjat, ojat jne.), maaston muodot, muut kohteet ja kulkukelpoisuus (mäet, suot, tiheiköt jne.).

Oma suunnistustaitosi vaikuttaa, onko lyhyt ja suora vaihtoehto sinulle parempi kuin vähän kiertävä ja varma reitinvalinta.

Esimerkiksi oikealla olevan rastivälin helpoin reitti on kiertää sinisellä merkittyä reittiä. Keskeltä kulkeva, punaisella merkitty reitti on suunnistuksellisesti vaikein toteuttaa. Oikealta polkua pitkin kiertävä, vihreällä merkitty reitti on myös selkeä, mutta  notkoissa ylös-alas eteneminen on hidasta.

Ota suunta

Vaativilla väleillä, joilla ei ole kulku-uria, tai jos rastipiste on yksittäinen maastokohde, kannattaa käyttää kompassia ja suunnassakulkua. Suunnassa voit kulkea joko koko rastivälin tai hyvinkin pienen osan sitä.

Aseta kompassin reuna kartalla tarkasti lähtöpisteestä tavoitepisteeseen. Käännä neularasiaa siten, että sen pohjaviivat ovat samansuuntaiset kartan koordinaattiviivojen kanssa. Varmista, että kompassin pohjoishaarukka osoittaa karttapohjoiseen.

Pidä kompassi vaakasuorassa edessäsi. Käänny kunnes kompassin pohjoisneula asettuu pohjoishaarukkaan. Nyt kompassin pohjalevyn nuoli näyttää lähtösuuntasi. Katso kiintopiste kaukaa etumaastosta ja kulje sinne. Tarkista kompassista suunta tasaisin välein.