Svea Payments -maksupalvelusopimus

<- Ohjeet seuralle

Viimeksi päivitetty 4.5.2021

Rastilippu-palvelun maksutoiminnot on kytketty Suomisportiin. Suomisport on tehnyt sopimuksen maksuliikenteestä Svea Paymentsin kanssa.

Rastilipun tapahtumat luo sama seura, joka tekee sopimuksen maksuliikenteestä Svea Paymentsin kanssa. Seuralla on käytössään Rastilippu-palvelun maksuominaisuus, kun seura on tehnyt sopimuksen Svea Paymentsin kanssa.

Sopimuksen tekemiseksi tarvittavien seuran tietojen kerääminen ei ole vaikeaa, mutta niiden keräämiseen on hyvä varata muutamia viikko aikaa. Mikäli seuran tiedot yhdistysrekisterissä eivät ole ajan tasalla, on tiedot päivitettävä.

Seuran tiedot, jotka tarvitaan sopimuksen tekemiseksi:

  • Enintään 3 kk vanha yhdistysrekisteriote.
  • Allekirjoitettu pöytäkirjan ote, josta selviää, ketkä ovat tällä hetkellä seuran hallituksen jäseniä. Pöytäkirjanotteen tulisi olla vuosikokouksesta tai vastaavasta, josta selviää henkilövalinnat hallitukseen.
  • Tiedot virallisista nimenkirjoittajista (yhdistysrekisteriotteessa) ja nimenkirjoittajien henkilötunnukset ja sähköpostiosoitteet.
  • Yhdistyksen Y-tunnus, mikäli sellainen on.
  • Seuran hallituksen jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet.

Yhdistyksen tietojen tarkistaminen ja tietojen muuttaminen, Patentti- ja rekisterihallitus:  www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

Pyydä sopimuksen tekemisen ohje

Kun yllä luetellut seuran tiedot on kerätty, tulee seuran pyytää sopimuksen tekemisen ohje rastilippu(a)suunnistusliitto.fi. Sopimuksen tekemisen ohjetta ei voi julkaista avoimella nettisivulla.

Svea Payments -sopimus tulee allekirjoitettavaksi seuran viralliselle nimenkirjoittajalle / nimenkirjoittajille. Näitä henkilöitä on syytä informoida asiasta etukäteen.

Kun seuran tiedot ovat kunnossa ja seura on lähettänyt sopimustilauksen Svea Paymentsille, menee sopimusprosessiin aikaa alle viikko – edellyttäen, että nimenkirjoittajat allekirjoittavat sopimuksen sähköisesti ja kaikki hallituksen jäsenet tunnistautuvat saamansa sähköpostin ohjeen mukaisesti.

Tärkeä vaihe sopimusprosessissa

Kun seura on käynnistänyt sopimusprosessin, lähettää Svea Payments tunnistautumispyynnön kaikille hallituksen jäsenille. Seuran hallituksen jäsenten tunnustautumisvaatimuksen taustalla on rahanpesulaki ja Svea Payments haluaa toimia vastuullisesti.

Vinkki seuran vastuuhenkilölle: Kun seuran sopimusprosessi Svea Paymentsin suuntaan käynnistyy, kannattaa seurassa lähettää kaikille hallituksen jäsenille tieto, että he saavat tunnistautumispyynnön sähköpostiinsa osoitteesta info.payments@svea.fi. Tunnistautumispyyntö voi joskus mennä jopa roskapostikansioon.

Sopimus vahvistetaan vasta sen jälkeen, kun nimenkirjoittajat ovat hyväksyneet sopimuksen ja kaikki hallituksen jäsenet ovat tehneet pyydetyn tunnistautumisen.

Maksupalvelusopimus on neuvoteltu urheiluseuroille

Rastilippu-palvelun rahaliikenteestä vastaa Svea Payments. Seurojen sopimuksen on neuvotellut Olympiakomitea, osana laajempaa Suomisport-järjestelmää. Sopimuksen maksutavat on Olympiakomitean valitsemat.

Svea Payments -sopimuksessa ei ole kuukausimaksua tai vastaavaa kustannusta. Rahat tilitetään seuralle päiväkohtaisesti tai viikoittain. Tilitysvälin voi määritellä Svea Paymentsin antamien ohjeiden mukaisesti. Tilitykset ovat seuralle maksuttomia.

Sopimuksen tekemisen jälkeen seura saa tunnukset Svea Paymentsin palveluun, mistä näkyy Rastilipun kautta tulevat tulot ja pystyy seuraamaan tuloja tapahtumakohtaisesti.

Yleisseuran jaosto

Mikäli kuntorasteja järjestää yleisseuran jaosto, tulee ottaa huomioon, että sopimuksen voi allekirjoittaa vain seuran viralliset nimenkirjoittajat. Jaostolla ei yleensä ole nimenkirjoitusoikeutta.

Seuran ja maksuturvan väliseen sopimukseen kirjataan, mille tilille rahat ohjataan. Tili voi olla jaoston tili, ja asia on hyvä sopia seuran sisällä.

Maksujen raportit

Tulleet maksut seura näkee kahdesta eri paikasta. Katso ohje sivulta Kävijätilastot ja maksuraportit.

Huomioitavaa, kun tapahtumasarjaa järjestää useampi seura yhdessä

Kun seurat toteuttavat kuntorasteja useamman seuran yhteistyöllä, on seurojen sovittava keskenään selkeät toimintatavat. Kirjallinen sopimus seurojen kesken on suositeltava.

Mikäli samaa tapahtumasarjaa toteuttaa useampi seura yhdessä, voivat seurat valita kahdesta vaihtoehdosta:

A) Jokainen seura luo Rastilippuun ne tapahtumat, jotka seura järjestää. Jokainen seura tekee sopimuksen Svea Paymentsin kanssa ja saa ko. tapahtumien maksut suoraan tililleen.

B) Tapahtumat luodaan Rastilippuun yhden seuran nimissä, ja tämä seura tekee sopimuksen Svea Paymentsin kanssa. Svea Payments tilittää rahat sopimuksen tehneelle seuralle. Järjestävät seurat tekevät keskenään sopimuksen rahojen jaosta. Esimerkkejä seurojen keskinäisestä sopimuksesta:

  • Ennalta sovittu jakoperuste koko kauden tuloista,
  • Jako tapahtumakohtaisen tulon mukaan, jolloin seura saa tulot juuri niistä tapahtumista, jotka se järjestää.
Rastilipun kautta kulkevissa maksuissa on 1 € transaktiomaksu

Kuntorastitapahtuman hinta on suunnistajalle sama riippumatta maksutavasta. Hinta on siis sama sekä Rastilippu-palvelun kautta, että käteismaksuna tai muilla maksutavoilla.

Kun suunnistaja ilmoittautuu ja maksaa tapahtuman Rastilipussa, toteuttaa Svea Payments maksuosuuksien jakamisen eri tahoille. Seuralle tilitetään seuran osuus maksusta, eli tapahtuman hinta vähennettynä yhdellä eurolla.

Seuran on hyvä huomioida transaktiomaksun suuruus, kun seura määrittelee hinnat kuntorasteille. Rastilippu on uusi lisäpalvelu kuntorastikävijöille. Seura voi perustella kuntorastien hinnan korotusta uusilla ja nykyaikaisilla toiminnoilla.

Transaktiomaksu jakaantuu seuraaville tahoille:
– Svea Payments 35 snt,
– Olympiakomitea ja Vincit (mm. järjestelmän ylläpito), yhteensä 40 snt,
– Suunnistusliitto 25 snt.

Seura voi määritellä tapahtumasarjaan ilmoittautumissvaihtoehtoja kohtaan ”En maksa osallistumistani Rastilipussa”. Näistä ilmoittautumisista ei mene transaktiomaksua.

Kuntorastien tapahtumapaikalla maksettavista käteismaksuista ei mene transaktiomaksua.