Tapahtuman toteutus

Pikalinkit sivun osioihin (Kuntosuunnistustapahtuman toteutus)
Yleisjärjestelyt :: Materiaalit :: Opastus :: Pysäköinti :: Kartat :: Radat :: Lähtö ja maali :: Tulospalvelu :: Reittihärveli :: Pelastussuunnitelma ja ensiapu :: Oheispalvelut :: Osallistujien palkitseminen


HUOM! ’Järjestä kuntosuunnistus’ -ohjeen tekemisen jälkeen on toteutettu Rastilippu-palvelu. Lue lisää Rastilippu-palvelun käytöstä seuran Rastilippu-ohjeista.

Yleisjärjestelyt ja henkilöstö

Kuntosuunnistustapahtuman järjestämispaikalla tarvitaan tilaa
– lähdölle ja maalille
– kartanmyynnille
– pysäköinnille
– oheispalveluille, kuten Suunnistajan Kauppa, kahvio, lastenrata jne

Kuntosuunnistuksen järjestelyissä tarvittava henkilöstömäärä riippuu tapahtuman osanottajamäärästä, järjestelytavasta ja myös paikasta. Hyvin organisoituna 100 – 200 osanottajan tapahtuma pystytään järjestämään sujuvasti 3 – 6 henkilön voimin. Henkilöstön työnjako voi olla esimerkiksi seuraava:
– tapahtuman vastuuhenkilö (voi olla myös ratamestari)
– ratamestari
– kartanmyyjä
– lähtö
– maali ja tulospalvelu
– liikenteenohjaus

Tilanteesta riippuen voi tehtävää hoitaa useampikin henkilö.

Maastoon lähtevien suunnistajien tiedot tulee aina kirjata ylös ja varmistaa lopuksi että kaikki tulivat maaliin.

Alle 150 henkilön kuntosuunnistustapahtumissa voidaan lähtöön menevät suunnistajat ohjata maalin kautta ja heidät kirjataan tulospalvelun tietokoneella maastoon lähteviksi. Lähtöpaikka voi olla samalla alueella kuin maali tai etäämpänä. Menettely toimii hyvin ainakin E-ResultsLite-ohjelmistoa käytettäessä.

On suositeltavaa, että lähdössä on toimitsija joka pystyy tarvittaessa ohjaamaan maastoon lähteviä suunnistajia.

Esimerkki kuntosuunnistuksen tapahtumapaikan järjestelyistä.
Esimerkki kuntosuunnistuksen tapahtumapaikan järjestelyistä.

Henkilöstön tehtävät

Tapahtuman vastuuhenkilö (voi olla myös ratamestari tai toimia muussa tehtävässä)

– hankkii tapahtuman järjestämisessä tarvittavan henkilöstön ja perehdyttää heidät tehtävään
– varmistaa tapahtuman järjestämispaikan käytettävyyden ja luvat, suunnittelee eri toimipisteiden sijoittelun alueelle
– tarkistaa tapahtumassa käytettävän materiaalin riittävyyden ja kunnon
– varmistaa että tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on kunnossa ja perehdyttää muut tapahtuman järjestäjät siihen
– johtaa toimintaa kuntosuunnistustapahtuman aikana
– vastaa materiaalin palauttamisesta tai toimittamisesta seuraavalle järjestäjälle
– vastaa tapahtumapaikan siistimisestä kuntosuunnistuksen päätyttyä
– vastaa tapahtuman palautelomakkeen täyttämisestä ja toimittaa tiedot kuntosuunnistustiimille

Ratamestari

– varmistaa että alueen maanomistajilta on lupa järjestää alueella kuntosuunnistustapahtuma
– sopii tarvittaessa karttaan tehtävistä päivityksistä seuran karttavastaavan kanssa
– laatii ratasuunnitelmat ja valitsee rastipisteet
– vastaa rastien viemisestä maastoon ja niiden poistamisen tapahtuman jälkeen
– vastaa tarvittavien viitoitusten (maali, kielletty alue….) tekemisestä
– vastaa karttojen, ratojen ja rastinmääritteiden tulostamisesta
– huomioi ympäristöasiat ratamestaritoiminnassa

Kartanmyynti

– järjestää kartanmyyntipisteen valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti
– myy suunnistajille karttoja ja myös muita sovittuja tuotteita kuten tapahtumana sarjalippuja
– voi myös lainata Emit-kortteja ja periä niistä maksun
– purkaa kartanmyyntipaikan ja palauttaa materiaalin kartanmyynnin päätyttyä
– laskee tapahtuman päätyttyä kassan ja hoitaa tilityksen siitä sovitulla tavalla

Lähtö

– järjestää lähtöpaikan valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti
– kirjaa ylös maastoon lähteneet suunnistajat
– lainaa tarvittaessa Emit-kortteja
– huolehtii että jokainen nollaa Emit-kortin lähtiessään maastoon
– opastaa tarvittaessa maastoon lähteviä suunnistajia
– purkaa lähtöpaikan ja palauttaa materiaalin
– toimittaa maalin henkilöstölle tiedot maastoon lähteneistä suunnistajista

Maali ja tulospalvelu

– järjestää maalin valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti
– ottaa suunnistajat vastaan maalissa ja purkaa Emit-kortien tiedot MTR:n kautta tietokoneelle
– tulostaa suunnistajille tulosliuskat kirjoittimella
– huolehtii, että käytettävissä on ajanottoon varajärjestelmä jos tietokone ei toimi
– vertaa lähteneiden suunnistajien määrän maaliin tulleiden määrään
– purkaa maalin ja palauttaa materiaalin
– hoitaa tulokset internetsivuille ja lehdistölle
– taltioi tulokset sovitulla tavalla

Liikenteenohjaus

– ohjaa ajoneuvot pysäköintialueella perille saakka
– ohjaa ajoneuvot pois pysäköintialueelta
– neuvoo tarvittaessa kuntosuunnistukseen tulevia kartanmyyntipaikalle ja muille kohteille
– vastaa pysäköintialueen yleisen turvallisuuden valvonnasta ja
– kerää tarvittaessa pysäköintimaksun

Järjestelyissä tarvittava materiaali

Kuntosuunnistustapahtuman järjestelyissä tarvittava materiaali kulkee helpoiten tähän käyttöön tarkoitetussa perävaunussa. Vaunu on helppo luovuttaa seuraavalle järjestäjälle ja kuomullinen vaunu on myös hyvä suoja materiaalille. Osa seuroista käyttää tilavampia vaunuja, joissa on myös tilat kartanmyynnille ja tulospalvelulle. Esimerkkejä tällaisista vaunuista löytyy mm. Helsingin Suunnistajilta, Rastivarsoilta, Hyvinkään Rastilta, Tuusulan Voima-Veikoilta ja Riihimäen Suunnistajilta.

Esimerkki kuntosuunnistuksen järjestämisessä tarvittavasta materiaalista
Ratamestari

– rastilippuja
– Emit-leimasimet
– merkitsemisnauhaa

Kartanmyynti

– vaihtokassa, rahalipas
– sääsuoja, seurateltta tai kevyt katos, peräkärry
– pöytä ja tuolit
– Emit-kilpailukortit
– kartat, rastinmääritteet, mallikartat

Lähtö

– opasteet ja viitoitusmateriaali
– lähtöleimasimet, mielellään kaksi kpl
– lähtövaate
– sääsuoja, esimerkiksi seurateltta tai kevyt katos
– pöytä ja tuolit
– muistiinpanovälineet

Maali

– sääsuojat, seurateltta tai kevyt katosa, peräkärry
– pöytä ja tuolit
– maalileimasin
– tulospalvelun tietokone + lukijaleimasin
– MTR + kirjoitin latauslaitteineen, paperia kirjoittimeen, laturi
– tarvittavat sähkökaapelit
– invertteri tietokoneen virran ottamiseen auton akusta
– maalivaate

Pysäköinti

– opasteet tapahtumapaikalle
– turvaliivit, opastuskyltit, ajoneuvolla ajokielletty-merkit liikenteen ohjaukseen

Muu yhteinen materiaali

– sponsorien mainoskyltit
– työkaluja: rautakanki, lapio, vasara, nauloja…
– ensiapulaukku
– ensisammutin, esimerkiksi 12 kg:n jauhesammutin
– valmiit taulut (hinnat, ohjeet, opasteet lähtöön ym)
– kyniä, nitojia ja niittejä, sakset, narua, tusseja, puukko….
– kartansuojusmuoveja
– järjestelyohjeet, pelastussuunnitelma ja palautelomakkeet
– perävaunun lukko ja rekisteriote

Opastus kuntosuunnistuspaikalle

Hyvä opastus kuntosuunnistuksen tapahtumapaikalle parantaa liikenneturvallisuutta. Kuntosuunnistuskalentereissa ja lehti-ilmoituksissa on yleensä tarkoituksenmukaisinta kertoa tapahtumapaikalle johtavan opastuksen alkupiste.  Oikeat osoitetiedot helpottavat navigaattoreiden käyttöä ja matkareitin suunnittelua Internetin reittipalvelujen avulla. Osoitetieto tulee olla muodossa lähiosoite, kunta. Esimerkki: Radiokatu 20, Helsinki. Käyttökelpoinen opastuksen alkupiste on myös teiden risteys, esimerkiksi ”Teiden 54 ja 290 risteys”.

Oikean osoitetiedon määrittämiseen löytyy apua Internetistä. Yksi hyvä palvelu on Kansalaisen Karttapaikka, jonka kautta voi määrittää oikean osoitetiedon ja paikan koordinaatit. Palvelussa voi myös luoda oman opaskartan tapahtumaan ja merkitä siihen esimerkiksi opastuksen alun tai tapahtumapaikan. Linkin tähän karttasivuun voi jakaa sähköpostitse tai asettaa seuran kuntosuunnistussivuille. Tapahtumapaikan tai opastuksen alun koordinaatit saa myös SSL:n Kuntosuunnistuskalenterista.

Osoitetiedon määrittäminen Kansalaisen Karttapaikan avulla

– Avaa Karttapaikan nettisivu
– Suurenna karttaa haluamastasi kohdasta niin suureksi, että näet selvästi ja tarkasti haluamasi kohdan, jonka osoitetiedon haluat määrittää. Suurentaminen tapahtuu kartan oikealla puolella olevan palkin avulla
– Valitse kartan oikealla puolelta ”Lähin osoite”  –työkalu
– Klikkaa kartalta kohtaa, jonka osoitetiedon haluat määrittää
– Osoitetieto tulee nyt näkyviin kartalle katuosoitteena
– Mikäli et tiedä minkä kunnan alueella ko. paikka on saat sen selville kirjoittamalla katuosoitteen hakukenttään ”Osoite:” (jätä kunta-kenttä tyhjäksi) ja painamalla hae –nappia. Mikäli sama osoite löytyy useammasta kunnasta, valitse listasta se, joka on mielestäsi oikea ja paina ”Näytä valitut kartalla” –painiketta. Nyt valitsemasi paikka tulee näkyviin kartalle ja jos se on haluamasi paikka, näet kunnan kartan vierestä valintasi kohdalta.

Opasteet

Opasteiden tulee olla yksinkertaisia ja selkeitä. Ne eivät saa peittää liikennemerkkejä tai näkyvyyttä risteyksissä. Yleisiä periaatteita opasteiden asettelussa on
– opasteissa valkoinen pohja jossa musta teksti
– tunnuksena esimerkiksi rastilippu
– ei mainoksia tai muita merkintöjä
– opasteet asetetaan paikoilleen vain tapahtuman kannalta välttämättömäksi ajaksi
– merkkejä ei saa kiinnittää liikennemerkkeihin eikä siltoihin
– merkin alareunan korkeus maanpinnasta vähintään yksi metri
– kääntymissuuntaa osoittavat merkit tulee asettaa 100 – 200 metriä ennen risteystä
– taajaman läpi opastusta tulee välttää
– tarvittaessa opastuksesta tulee keskustella tiemestarin tai tiepiirin kanssa ja liikenteen ohjauksesta poliisiviranomaisen kanssa.

Opastekylttien graafiset pohjat suunnistustapahtumiin pdf-tiedostoina löydät Suunnistusliiton verkkosivuilta, materiaalit (Harraste – Opastekyltit.zip).

Pysäköinti ja liikenteenohjaus

Kuntorastien pysäköintipaikaksi soveltuu parhaiten yhtenäinen, riittävän kovapohjainen alue, johon ajoneuvot on helppo ohjata pienilläkin henkilöstöresursseilla. Mikäli mahdollista, pysäköintialueen tulisi olla tapahtumapaikan välittömässä yhteydessä. Tienvarsipysäköinti on turvallisuuden kannalta aina huonompi vaihtoehto kuin erillinen pysäköintialue ja isommissa tapahtumissa matka autolta tapahtumapaikalle saattaa muodostus melko pitkäksi. Lisäksi tienvarsipysäköinti aiheuttaa helposti haittaa muulle liikenteelle.

Pysäköintialueen koko

– henkilöautoja mahtuu tasaiselle, yhtenäiselle alueelle noin 300 henkilöautoa hehtaarille (100m x 100 m)
– yhden henkilöauton pysäköintitilatarve on noin 30 – 35 m2, mikä sisältää myös alueelle jätettävien ajoreittien alueet

Tienvarsipysäköinnin tilantarvetta määritettäessä on huomioitava, että

– yhden henkilöauton tarvitsema tienvarsipituus on noin 7 – 10 metriä
– pysäköidyn ajoneuvon etäisyys risteyksestä tulee olla vähintään 5 metriä
– pysäköidystä ajoneuvosta suojatien etureunaan tulee olla vähintään 5 metriä
– näkyvyyttä esimerkiksi kaarteen jälkeen tulee olla pysäköityyn autoon liikenneturvallisuuden kannalta riittävästi, etäisyys riippuu mm tieosuuden nopeusrajoituksesta
– etuajo-oikeutetulla tiellä pysäköinti tulee tapahtua kokonaan tien reunaviivan ulkopuolelle.

Ajoneuvojen sijoittelu pysäköintialueelle kannattaa suunnitella ennakkoon ja tarpeen mukaan merkitä etukäteen pysäköintiin ja ajoreiteiksi varatut alueet.

Liikenteen ohjaus

Liikenteen ohjaukseen kuntorasteilla tarvitaan pienissä tapahtumissa vähintään yksi henkilö ja isompien tapahtumien henkilöstötarve riippuu ajoneuvomäärästä ja pysäköintialueesta.

Liikenteenohjaajien varustukseen kuuluu

– turvaliivi
– tarvittavat tienvarsiopasteet
– pysäytysmerkki / käsiopastin liikenteen ohjaamiseen, halkaisija 20 tai 40 cm. Merkkejä toimittavat mm Trafino Oy ja Kolmikanta Oy.
– isoissa tapahtumissa voi myös radiopuhelimista olla hyötyä, etenkin jos pysäköintialue on sokkeloinen
– ensisammutin tai ainakin tieto missä kuntorastikalustoon kuuluvaa sammutinta säilytetään.

Kuntorastien pysäköinnistä ei yleensä oteta maksua. Mikäli alueen omistaja perii korvausta pysäköintialueen käytöstä, voi pysäköintimaksun kerätä autolla tulevilta. Tällöin on hyvä mainita asiasta ennakkoon tapahtuman mainoksissa.

Liikenteenohjaajien tehtäviin kuuluu

– ajoneuvojen ohjaaminen pysäköintipaikalla perille saakka
– ajoneuvojen ohjaaminen pois pysäköintialueelta
– tarvittaessa kuntosuunnistukseen tulevien neuvominen kartanmyyntipaikalle ja muille kohteille
– pysäköintialueen yleisen turvallisuuden valvominen ja
– tarvittaessa pysäköintimaksun kerääminen.

Liikenteenohjaajilla ei tarvitse olla järjestysmieskorttia. Poliisiviranomainen voi kuitenkin edellyttää että yleisötilaisuuden liikenteenohjaajista ainakin osalla tulee olla suoritettuna Tieturva 1-kurssi ja sitä osoittava viisi vuotta voimassa oleva pätevyyskortti. Lisätiedot löydät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön verkkosivuilta.

Jos kuntorastien tapahtumapaikalle pääsee yleisillä kulkuneuvoilla, kannattaa tieto tästä laittaa tapahtuman tiedotteisiin.

Kartat

Kuntosuunnistustapahtumat kannattaa järjestää hyvillä ja ajantasaisilla kartoilla. Kartan mittakaavaksi suositellaan 1:10 000. Sprinttikartoissa käytetään 1:4000 ja 1:5000 mittakaavoja. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää muitakin karttoja.

Uudet ja päivitetyt kartat houkuttelevat tapahtumiin lisää kävijöitä. Yli kolme vuotta vanhoihin karttoihin on yleensä tullut runsaasti muutoksia, varsinkin kasvillisuuskuvauksiin. Mahdollisuuksien mukaan kuntosuunnistuksissa käytettäviin karttoihin tulisi päivittää tällaiset kohteet jos käytetään tulostekarttoja. Mikäli karttaa ei voida päivittää, tulee isoimmat muutokset lisätä mallikarttoihin, joista suunnistajat voivat kopioida ne omiin karttoihinsa. Jos isommasta kartasta tehdään tulostamalla otteita, tulisi kartan käyttöoikeus- ja tunnistetietojen näkyä myös näissä tulosteissa.

Monissa seuroissa seurakartoittajat voivat tarvittaessa tehdä nopeastikin pienempiä päivityksiä kuntosuunnistustapahtumissa käytettäviin karttoihin. Etenkin aloittelevien kuntosuunnistajien kannalta oleellisia kohteita ovat
– tiet ja polut
– hakkuualueet
– selkeät kuviorajat
– pellot
– ojat
– rakennukset

Kuntorastien markkinoinnissa voidaan myös kuvata muutamalla sanalla tapahtuman karttaa ja maastoa. Oheisena esimerkki Orimattilan iltarastien Internetsivuilta:

Käkelä (tapahtuma 3)
Artjärventien halkaisema lähimaasto, jossa myös taidollista haastavuutta. Uusimpien hakkuiden vuoksi yhtenäiset metsäalueet eivät ole suuria mutta hakkaamattomat osat varsin hyväkulkuisia. Muutamat hakkuuaukot kannattaa suosiolla väistää varsinkin loppukesästä.
Päivitys: 5/2007
Ominaispiirteet: Suunnistuksellinen lähimaasto.

Talven 2014 kuntosuunnistuskyselyn perusteella lähes kaikki vastanneet seurat käyttävät tulostekarttoja, joille on painettu radat valmiiksi tai ainakin kaikki käytössä olevat rastit. Usein myös rastinmääritteet painetaan kartalle. Tulostekarttojen käyttö kuntorasteilla on hyvin suositeltavaa, koska se parantaa tapahtuman laatua ja tekniikka mahdollistaa karttojen ja ratojen tulostamisen jopa tapahtumapaikalla. Tulostekarttojen tekoon seurat käyttävät seuraavia vaihtoehtoja:
– painotalo tai vastaava, jonka kanssa on tehty sopimus karttojen tulostamisesta (n. 40 %)
– seurojen omia tai leasing-tulostimia (n. 60 %).

Radat

Ratamestari

– varmistaa että alueen maanomistajilta on lupa järjestää alueella kuntosuunnistustapahtuma
– sopii tarvittaessa karttaan tehtävistä päivityksistä seuran karttavastaavan kanssa
– laatii ratasuunnitelmat ja valitsee rastipisteet
– vastaa rastien viemisestä maastoon ja niiden poistamisen tapahtuman jälkeen
– vastaa tarvittavien viitoitusten (maali, kielletty alue….) tekemisestä
– vastaa karttojen, ratojen ja rastinmääritteiden tulostamisesta
– huomioi ympäristöasiat ratamestaritoiminnassa.

Ohjeita kuntorastien ratasuunnitteluun löytyy seuraavilta SSL:n internetsivuilta:
Ratamestaritoiminta
Ratamestarikoulutus
Ohje ratojen suunnittelusta OCAD:lla

Ohje Condes 9:n käytöstä löytyy Olfellows’in internet-sivuilta.

Ratasuunnittelu tehdään tavanomaisimmin joko OCAD- tai Condes 9-ohjelmistoilla. Condes on tarkoitettu pelkästään ratasuunnitteluun, mutta OCAD-lisensillä voi myös muokata karttaa. OCAD:sta voi hankkia myös pelkästään edullisen ratasuunnitteluohjelman.

Ratapainatuksen yhteydessä on suositeltavaa painaa karttaan myös ratamestarin puhelinnumero hätätapauksia varten. Monet kuntosuunnistajat pitävät puhelinta mukana maastossa.

Tulostettaessa karttoja kopiolaitoksessa voi kunkin radan tallentaa PDF- tai EPS-tiedostoksi, joihin tallentuvat sekä kartta että ratamerkinnät. Kartan ja radat voi myös tulostaa suunnitteluohjelmilla.

Kuntorastitapahtuman ratojen tulostuksessa sopivat asetukset 1:10 000 mittakaavaiselle kartalle ovat IOF:n kuvausohjeen mukaiset

– rastiympyrän halkaisija 7,5 mm (Condesissa säde 3,75 mm)
– rastinumeron korkeus noin 5 mm (Condesilla esimerkiksi Arial, normaali, pistekoko 20 – 22)
– jos kartalle tulostetaan rastinumeron jälkeen rastitunnus (rastikoodi), voi tässä käyttää asetuksena Arial Narrow, Normaali, pistekoko 12 – 14
– viivan leveys 0,44 mm (vahvuus kannattaa säätää koetulostuksen perusteella sopivaksi, esimerkiksi RR- ja TR-radoilla leveys voi olla luettavuuden parantamiseksi tätä vahvempikin ja korttelikartoissa saattaa olla selkeämpää käyttää hieman leveämpää viivaa)
– maaliympyrät, sisempi 6,25 mm, ulompi 8,75 mm (Condes 3,2 mm ja 4,4 mm)
– lähtökolmion säde Condesissa 4,4 mm, kolmion sivu 8,75 mm
– kielletyt ja vaaralliset alueet, aidatut alueet ja tilapäiset rakennustyömaat sekä viitoitukset kannattaa myös piirtää ja painaa karttoihin (Condesissa on tätä varten omat työkalut)
– rastiympyröitä ja viivoja kannattaa katkoa mikäli ne peittävät kartanluvun kannalta oleellisia kohteita
– ratamerkinnät sekä kielletyt ja vaaralliset alueet painetaan karttaan läpikuultavalla violetilla värillä (PMS Purple)
– rastinmääritteet voi painaa karttaan tai tulostaa erillisenä. Määritteet on mahdollista tulostaa Condesilla symboleilla tai tekstimuotoisina. Tekstimuotoiset määritteet kannattaa laittaa näkyville ainakin mallikarttojen yhteyteen, koska aloittelevat kuntosuunnistajat eivät välttämättä osaa lukea symboleja.
– rastinmääritteiden fontit ja ruutukoot voidaan säätää tulostusasetuksista. Koko kannattaa säätää sellaiseksi, että irralliset määritteet mahtuvat tavanomaisiin rastinmääritekoteloihin, mutta määritteet ovat kuitenkin helppolukuiset juostessakin. Suositeltava rastinmääritteiden ruutukoko on 6 mm.

Ratavaihtoehdot

Eripituisten ja –tasoisten ratojen ohessa tai tilalla kannattaa tarjota silloin tällöin muitakin vaihtoehtoja. Esimerkiksi lyhyet sprinttiradat taajamien tuntumassa saattavat tuoda uusia lajin kokeilijoita mukaan. Perhoslenkeillä voidaan tehostaa pienen maastoalueen käyttöä.

Syksyn 2007 ja talven 2014 kuntosuunnistuskyselyn tulosten perusteella kaikilla kuntorastijärjestäjillä oli tarjolla 3 – 6 eripituista ja –tasoista rataa. Muita usein toteutettuja suunnistusmuotoja kuntorastikaudella olivat
– RR- ja TR-radat kuntorastien yhteydessä
– yösuunnistus
– sprinttiratoja
– yhteislähtö
– pyöräsuunnistus
– firmaliiga tai vastaava
– erikoispitkät matkat
– hiihtosuunnistus
– harvemmin toteutettuja: lumikenkäsuunnistus, perhoslenkit, viesti, tarkkuussuunnistus, rogaining, partiosuunnistus ja viikkorastit kiintorasteja käyttäen.

Tarkkuussuunnistus kuntorasteilla

Tarkkuussuunnistustehtävien järjestämiseen kuntorasteilla löydät ohjeita Suunnistusliiton sivuilta kohdasta  Materiaalit. Tarkkuussuunnistustapahtumia varten on olemassa myös oma kilpailukortti – tarkkuussuunnistus. Lisätietoja löydät myös tarkkuussuunnistuksen omilta sivuilta www.trailo.fi.

Lähtö ja maali

Kuntorastitapahtuman lähtö ja maali voivat sijaita samassa tai eri paikoissa. Isommissa, yli 150 kuntosuunnistajan tapahtumissa on ruuhkautumisen välttämiseksi tarkoituksenmukaista, että maali ja lähtö ovat eri paikoissa. Maastoon lähtevien suunnistajien kirjaaminen voidaan toteuttaa pienissä tapahtumissa tulospalvelun koneella, ainakin käytettäessä E-Results Lite ohjelmistoa. Tällöin suunnistajat ohjataan lähtöön maalin kautta. Kaikissa eri järjestelyvaihtoehdoissa on tarkoituksenmukaista, että lähtöpaikalla on toimitsija joka pystyy tarvittaessa neuvomaan maastoon lähteviä suunnistajia.

Lähtö

– järjestää lähtöpaikan valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti
– tekee tarvittaessa viitoituksen tapahtumapaikalta lähtöpaikalle
– kirjaa ylös maastoon lähteneet suunnistajat
– huolehtii että jokainen nollaa Emit-kortin lähtiessään maastoon
– opastaa tarvittaessa maaston lähteviä suunnistajia
– purkaa lähtöpaikan ja palauttaa materiaalin
– toimittaa maalin henkilöstölle tiedot maastoon lähteneistä suunnistajista

Maali ja tulospalvelu

– järjestää maalin valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti
– ottaa suunnistajat vastaan maalissa ja purkaa Emit-kortien tiedot MTR:n kautta tietokoneelle
– tulostaa suunnistajille tulosliuskat kirjoittimella
– huolehtii, että käytettävissä on ajanoton varajärjestelmä jos tietokone ei toimi
– vertaa lähteneiden suunnistajien määrän maaliin tulleiden määrään
– purkaa maalin ja palauttaa materiaalin
– hoitaa tulokset internetsivuille ja lehdistölle
– taltioi tulokset sovitulla tavalla

 

Tulospalvelu

Vuosien 2007 ja 2014 kuntosuunnistuskyselyjen mukaan tulospalvelu toteutettiin seuraavasti

– Noin 95%:ssa kuntosuunnistustapahtumia käytetään Emit-leimausjärjestelmää
– Kuntorastien tapahtumapaikalla ei yleensä julkaista tuloksia, mutta suunnistaja saa maalissa oman lämpökirjoittimella tulostetun, väliajat ja loppuajan sisältävän tulosliuskan
– Tulokset tallennetaan yleensä tulospalvelun tietokoneelle ja ne julkaistaan väliaikoineen seuran tai tapahtuman internetsivuilla
– Usein tulokset julkaistaan myös paikallislehdissä. Lehdille menevistä tuloksista voidaan jättää sijoitusta osoittava tieto pois, julkaistaan vain kunkin radan osallistujien nimet ja ajat. Näin menetellen vähennetään kuntorastien kilpailullisuutta.
– Monet seurat asettavat edellisen tapahtuman tulokset nähtäville kuntorasteilla.

Tulospalveluohjelmat

Vuoden 2014 kyselyn perusteella kuntorasteilla yleisimmin käytetyt tulospalveluohjelmat ovat:
– EResults Lite, noin 75 %
– Pirilän tulospalveluohjelma, noin 15 %
– muita vähemmän käytettyjä ohjelmia ovat Sport Software, Hsilta, Hsleimat, Emit-Treeni ja muutama tapahtumakohtainen oma ohjelma

EResults Lite on ilmainen, helppokäyttöinen tulospalvelusovellus, joka on tarkoitettu lähinnä kuntorastien tulospalvelun hoitamiseen. Ohjelmaa voi käyttää joko kannettavalla tietokoneella paikanpäällä tai MTR:n avulla vasta tapahtuman jälkeen kotona. E-Results Litellä saa tulokset helposti ja nopeasti suoraan Internet- tai lehdistömuodotoon.

Pirilän tulospalveluohjelmat ovat maksullisia, mutta moni seura käyttää niitä kilpailujen tulospalvelussa ja tätä kautta ohjelma on käytettävissä myös seuran järjestämillä kuntorasteilla.

Reittihärveli

Reittihärveli on Jarkko Ryypön tekemä ja ylläpitämä sovellus, joka voidaan ottaa käyttöön myös kuntorastien analysoinnissa. Ohjelma on ilmainen ja talvella 2014 sitä käytti 185 seuraa 30 maassa. Reittihärvelin voi asentaa palvelimelle, jossa on käytössä järjestelmän vaatimat ominaisuudet. Asentaminen vaatii jonkin verran tietoteknistä osaamista. Sovelluksen käyttö puolestaan on yksinkertaista ja monet suunnistajat käyttävät Reittihärveliä hyvinkin aktiivisesti oman ja kilpakumppaneiden suoritusten analysointiin jos se on kilpailun tai kuntorastien jälkeen käytettävissä.

Reittihärveliä voi käyttää monella eri tavalla, erilaisten ratasuunnitelmien ja väliaikatietojen kanssa tai pelkästään väliaikatietojen kanssa ilman ratasuunnitelmia tai siten kokonaan ilman mitään, pelkän kartan kanssa (pihtileimaus), jolloin reitin piirtäjä näppäilee itse rannekellolla otetut väliajat.

Ohjelman voi ladata ilmaiseksi ohjelman Reittihärvelin verkkosivulta. Helpoin tapa perehtyä Reittihärveliin on asentaa se ensin omalle tietokoneelle ja harjoitella käyttöä esimerkiksi vanhojen kuntorastien tiedoilla ja tämän jälkeen laittaa Reittihärveli yleiseen käyttöön palvelimelle omien www-sivujen yhteyteen tai jollekin muulle palvelimelle. Esimerkkejä Reittihärvelin käytöstä löytyy useiden kuntosuunnistustapahtumia järjestävien seurojen sivuilta.

Pelastussuunnitelma ja ensiapu

Kuntosuunnistustapahtumaa varten tulee laatia aina pelastussuunnitelma, joka voidaan tarvittaessa toimittaa paikkakunnan pelastusviranomaisella tai poliisille. Kaikki tapahtuman järjestäjät tulee perehdyttää suunnitelmaan ennen tapahtuman alkua. Pelastussuunnitelman osalta kuntosuunnistustapahtuman järjestäjän kannattaa olla kuntorastikautta suunniteltaessa yhteydessä paikkakunnan pelastusviranomaiseen ja varmistaa paikallinen menettelytapa.

Hyvä malli ja lisätietoa kuntosuunnistustapahtuman pelastussuunnitelmasta löytyy Suunnistava Uusimaan verkkosivuilta. Toinen malli pelastussuunnitelmasta.
Pelastussuunnitelma tulee päivittää jokaiseen tapahtumaan vähintään tapahtumapaikan osoitteen (ja koordinaattien) osalta, jotta pelastuspalvelu pystytään tarvittaessa hälyttämään oikeaan paikkaan.

Ensiapua varten tulee tapahtumapaikalla olla vähintään hyvin varustettu ensiapulaukku ja kaikkien järjestäjien tulee tietää sen sijainti. Jos joku järjestäjistä on käynyt ensiapukoulutuksen tai toimii terveydenhuollon tehtävissä, tulee tämä olla kaikkien järjestäjien tiedossa.

Ohje kuntosuunnistustapahtuman pelastus- ja ensiapuvälineistöstä

– kartta, josta löytyy kaikki käytettävät rastipisteet
– matkapuhelin
– jauhesammutin
– ämpäreitä alkusammutukseen
– työvälineitä, kuten rautakanki, saha, kirves ja lapio
– ensiapulaukku

Hätäilmoitus tehdään aina numeroon 112. Ilmoita

– mitä on tapahtunut
– missä tapahtunut
– lisätiedot tapahtumasta
– sulje puhelin vasta kun saat hätäkeskuksen päivystäjältä luvan.

Oheispalvelut

Kuntosuunnistustapahtumat ovat yleensä järjestelyiltään pelkistetyt. Tapahtumien yhteydessä voi kuitenkin olla oheistoimintoja, jotka parantavat tapahtuman laatua ja tuovat myös lisää harrastajia. Esimerkkejä oheispalveluista:
– kahvio tai virvoitusjuomamyynti
– peseytymis- tai uintimahdollisuus
– juomatarjoilu maalissa
– muksula
– Rastiralli
– kimppakyytimahdollisuus tapahtumapaikalle
– Suunnistustarvikkeiden myynti, muu tuotemyynti tai esittely
– huippusuunnistaja tavattavissa tapahtumapaikalla
– asiantuntija antamassa kuntoiluohjeita.

Osallistujien palkitseminen

Useimmissa kuntorastitapahtumissa palkitaan osallistujia. Palkitseminen on yksi hyvä keino motivoida kuntosuunnistajia osallistumaan tapahtumiin.

Vuoden 2014 kuntorastikyselyn mukaan noin 10 % järjestäjistä palkitsi osallistujia jokaisessa tapahtumassa. Palkinnot olivat tyypillisimmin pieniä tavarapalkintoja tai lahjakortteja. Joissakin tapahtumissa muistetaan lapsia pienillä palkinnoilla.

Noin 40% järjestäjistä palkitsi kuntosuunnistajia kauden jälkeen. Palkinnot yleensä arvotaan, mutta aktiivisimpia kävijöitä palkitaan myös suorituskertojen määrän mukaan mitaleilla tai muilla palkinnoilla. Esimerkiksi Helsingin Suunnistajien Iltarasteilla yli 15 suoritusta kaudessa tehneet palkitaan esinepalkinnolla ja Keski-Uusimaa Rasteilla saman osallistumismäärä tehneet saavat muistomitalin.

Kuntosuunnistustapahtumien yhteydessä järjestettävissä firmaliigoissa tai yrityssuunnistuksissa palkittiin voittaneet joukkueet kiertopalkinnoilla.


Pikalinkit sivun osioihin (Kuntosuunnistustapahtuman toteutus)
Yleisjärjestelyt :: Materiaalit :: Opastus :: Pysäköinti :: Kartat :: Radat :: Lähtö ja maali :: Tulospalvelu :: Reittihärveli :: Pelastussuunnitelma ja ensiapu :: Oheispalvelut :: Osallistujien palkitseminen