Palaute ja raportointi

Kuntorastien palaute ja raportointi kannattaa tehdä yksinkertaisella tavalla jokaisesta tapahtumasta. Yleisesti käytetty menettely on palautelomake.  Palautteen avulla seuran kuntorastivastaavat voivat seurata
– tapahtumien kävijämääriä
– tuloja ja menoja
– järjestelyjen ja kaluston toimivuutta ja
– muita haluttuja asioita.

Tapahtumien järjestäjien palautteiden pohjalta on helppo koota kuntorastien tiedot seuran toimintakertomukseen ja Suomen Suunnistusliitolle tehtävään vuosiraporttiin. Palaute antaa myös hyvää tietoa oman tapahtuman kehittämiseen.

Suomen Suunnistusliitto on pyytänyt viime vuosina seuroilta seuraavia tietoja kuntosuunnistuksista:
– kaikille avoimien kuntosuunnistustapahtumien määrä kauden aikana
– muiden tapahtumien lukumäärä, kuten yrityksille ja kouluille järjestetyt tai seuran sisäiset tapahtumat
– edellä mainituissa tapahtumissa tehtyjen kuntosuunnistussuoritusten määrät
– järjestikö seura aikuisten suunnistuskursseja tai Jukola-kouluja
– kuinka monta henkilöä kursseille osallistui.