Emitin käyttö kuntorasteilla

MTR ja lämpökirjoitin

Pienissä kuntosuunnistustapahtumissa on yksinkertaisinta käyttää MiniTimeRecorderia (MTR) ja lämpökirjoitinta. Laitteisto ei tarvitse ulkoista sähkövirtaa ja sateensuojaakin vain parin kämmenen verran kirjoittimen suojaksi. Emitkortti hoitaa tällöin sekä leimauksen että ajanoton ja tulokset kirjataan käsin joko toimitsijan vihkoon tai tulostaululle.

Lähtöpisteeseen asennetaan lähtöleimasin teippaamalla tai ripustamalla. Rastileimasimet asennetaan helpoiten ripustamalla naruun ja maaliksi asennetaan normaali rastileimasin. Lisäksi toimitsija tarvitsee MTR:n ja lämpökirjoittimen korttien lukemiseen. Emit-kilpailukortti tarvitaan jokaiselle suunnistajalle, mutta olosuhteiden salliessa niitä voidaan kierrättää ainakin lyhemmillä radoilla maaliin tulleilta uusille lähtijöille.

Tapahtuma viedään läpi seuraavasti:

– Tapahtumapaikalla ilmoittauduttaessa osallistuja saa kartan ja tarvittaessa lainaksi Emit-kortin.

– Lähtöaika voidaan haluttaessa kirjata erikseen, mutta se ei ole välttämätöntä, koska tulos luetaan joka tapauksessa kortista. Maalissa suunnistajat leimaavat rastileimasimella, johon ajanotto pysähtyy. Tulos luetaan MTR-lämpökirjoitin yhdistelmällä, joka tulostaa liuskalle kortin numeron, kokonaisajan lähtöleimauksesta viimeiseen rastileimasimeen, kaikkien leimattujen rastien tunnukset käyntijärjestyksessä ja niiden väliajat. Toimitsija tarkistaa liuskasta rastitunnukset ja kirjaa kilpailijan kokonaisajan vihkoon sekä haluttaessa tulostaululle. Samalla lainakortit kerätään pois.

– Tulokset voidaan jälkikäteen lukea MTR:ltä tietokoneelle ja liittää niihin nimet korttinumeroiden mukaan sekä toimittaa edelleen sähköisessä muodossa sekä lehtiin että internetiin. Lämpökirjoittimen liuskat jäävät suunnistajille muistoksi ja vertailtavaksi kavereiden kanssa.

Tulokset kannettavalle tietokoneelle

Kun kuntorastien koko kasvaa kannattaa järjestäjän hankkia kannettava tietokone osanottajien kirjaamiseen ja tulosten käsittelyyn. Internetistä on ilmaiseksi ladattavissa E-Results Lite-ohjelma, joka soveltuu hyvin kuntosuunnistustapahtumien tulospalveluun. Maastoon lähtevät suunnistajat voidaan kirjata tulospalvelun koneelle ohjaamalla heidät ennen lähtöä tulospalvelun kautta. Osa seuroista kirjaa maastoon lähtevät osallistujat lähdössä käsin. Tämä helpottaa ja nopeuttaa tulospalvelun toimintaa ja on suositeltavampi tapa kun tapahtuman kävijämäärä on suuri (yli 200).

Tapahtuman tulospalvelu toteutetaan seuraavasti:

– Tulospalvelussa on kannettava tietokone, jonka portissa on lukijaleimasin. Tapahtuman ratatiedot on syötetty ennakkoon tulospalveluohjelmaan.

– Maastoon lähtevien suunnistajien tiedot on mahdollista kirjata ennen lähtöä tietokoneelle. Tarvittaessa tässä yhteydessä lainataan suunnistajalle järjestäjän Emit-kortti. Jos maastoon lähtevät kirjataan käsin lähdössä, lainataan Emit-kortti samassa yhteydessä.

– Maaliin tulleiden suunnistajien Emit-kortit luetaan tietokoneelle. Tässä yhteydessä kerätään pois lainatut Emit-kortit. Ohjelma sijoittaa tuloksen automaattisesti oikean radan kohdalle. Oman Emit-kortin haltijoiden tiedot löytyvät yleensä tietokoneen muistista jos henkilö on käynyt aiemmin seuran järjestämillä kuntorasteilla.

– Suunnistajalle tulostetaan väliaikatuloste.

– Tulokset julkaistaan väliaikoineen Internetissä ja yleensä ilman väliaikoja paikallislehdissä. Tapahtumapaikalla voi olla myös tulostaulu.

Kannettava tietokone, lukijaleimasin, tulostin ja MTR toimivat omilla akuilla, mutta tarvittaessa sähkö voidaan ottaa sähköverkosta tai invertterin avulla myös auton akusta tupakansytyttimen tai sähköpistokkeen kautta.