Finlands Orienteringsförbund

Finlands Orienteringsförbunds Internet-sidor är finskspråkiga, men denna sida presenterar huvudlinjerna för Orienteringsförbundets verksamhet samt ger riktlinjer för att finna den viktigaste informationen på Orienteringsförbundets hemsidor.

Sammanfattning

Finlands Orienteringsförbund stöder orienteringsföreningarna och deras förutsättningar för att kunna erbjuda högklassig tävlings-, ungdoms- och konditionsorienteringsverksamhet. Dessutom övervakar Orienteringsförbundet orienterarnas förmåner och skapar förutsättningar för orienteringens tillväxt samt sköter om grenens interna och externa kommunikation. Orienteringsförbundet utvecklar orienteringsverksamheten genom att ta i beaktande såväl orienterarnas, föreningarnas, regionernas som intressegruppernas behov och verksamhetsmiljöns förändringar.

Finlands Orienteringsförbund har över 400 medlemsföreningar, dvs idrottsföreningar med orienteringsverksamhet. Föreningarna och länkar till föreningarnas Internet-sidor hittas från IRMA.

Från IRMA (online systemet för tävlingar)  hittas också skidorienterings-, cykelorienterings- och orienteringstävlingar samt anmälning och länkar till tävlingarnas egna sidor.

Finländska mästerskapstävlingar hålls i orientering, skidorientering, precision orienteering och cykelorientering i flera olika klasser och i många olika distanser.

Finlands liksom också världens största orienteringstävling är Jukolakavlen (Jukolan Viesti), som inträffar i juni. I Jukolakavlen har herrar sju etapper. Tävlingen inleds på lördag kväll och segraren når målet på söndag morgon. Damer tävlar dagstid på lördagen i sin egen Venlakavlen (Venlojen Viesti) med fyra etapper. I Jukolakavlen deltar över 1600 lag och i Venlakavlen över 1200 lag. Jukolakavlens resultat och tilläggsinformation hittas på Jukolakavlens sidor.

I Finland arrangeras två orienteringsveckor i juli. På Kajanalands Orienteringsvecka (Kainuun Rastiviikko) hålls fyra deltävlingar vilka arrangeras i början av juli i Kajanaland. På Fin5-orienteringsveckan (Fin5-suunnistusviikko) hålls fem deltävlingar som arrangeras i mitten av juli. Fin5-orienteringsveckan arrangeras på olika håll i Finland.

Orienteringsförbundet förverkligar sitt eget, omfattande etiska program Reilua peliä rasteilla, vars mål är att utveckla sportgrenen på lång sikt.   ”Reilua peliä rasteilla” -programmets centrala tyngdpunkter stöder bl.a. var och ens strävan att uppnå egna mål i orientering, uppmärksammande av andra orienterare liksom miljön, samt att uppnå ett psykiskt som fysiskt välmående genom orientering.

Orienteringsförbundets mål är att stöda föreningarnas ungdomsverksamhet genom utbildning, instruering, material och kontaktnätverk. Orienteringsförbundets medlemsföreningar erbjuder sommartid orienteringsträning varje vecka och vintertid skidorientering och gymträning. Orientering som fritidsintresse erbjuder barn och unga utmaningar och upplevelser tillsammans i naturen.

Leimaus-lägret är ett fyra dagars evenemang riktat till 8-18-åringar. Lägret har arrangerats sedan 1995. Ungdomens Jukola (Nuorten Jukola), som inträffar i augusti, är en budkavle med sju etapper för 18-åriga och yngre.

Orienteringsföreningarna arrangerar konditionsorientering huvudsakligen mellan april och oktober. Från Rastilippu (Skärmen) hittas mer detaljerad information om så gott som alla konditionsorienteringsevenemang.

Finlands Orienteringsförbund publicerar Suunnistaja-tidskriften, som utkommer 9 gånger i året.

Finland har som mål att vara det bästa landet i orientering, skidorientering,  cykelorientering och presicion orientering på VM-nivå. Information om toppidrottare inom orientering, skidorientering och cykelorientering hittas från grenarnas idrottarprofiler. Landslagen i dessa grenar hittas på topporienteringens sidor (Huippusuunnistus). Det finns omfattande statistik om finländarnas tidigare framgång i värdetävlingar på mediesidorna.