21.3. | RR- ja TR-ratojen piirtäminen ratasuunnitteluohjelmilla (Teams)

RR- ja TR-ratojen piirtäminen ratasuunnitteluohjelmilla

Koulutuksen sisältö on sama kuin 15.3.2022 järjestetyssä koulutuksessa.

Kurssilla perehdytään RR- ja TR-ratojen teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja ohjeisiin. Käydään läpi eri toteutusvaihtoehtoja, kuinka RR- ja TR-radat oikeaoppisesti piirretään. Pääpaino on OCADin käytössä, mutta kurssilla sivutaan myös muiden ratasuunnitteluohjelmien (Condes ja Purple Pen) käyttöä ja mahdollisuuksia käytännön esimerkein.

Koulutus on maksuton.

Paikka:

Koulutus toteutetaan Teams-yhteydellä.

Ajankohta:

Tiistai 21.3.2023 klo 18:00-20:30

Tarvittavat välineet:

-Muistiinpanovälineet ja tietokone, jossa internet-yhteys.

-Koulutus on luentotyyppinen ja osallistujan odotetaan seuraavan luentoa ja opastusta sekä tekevän muistiinpanoja.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen 20.3.2023 mennessä Suomisportin kautta.

Koulutuksen Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse koulutuspäivänä. Kurssin järjestämiseksi tarvitaan vähintään 10 osallistujaa ja paikkoja on sadalle ensiksi ilmoittautuneelle. Ilmoittautuneille lähetetään tarvittaessa lisäinformaatiota ja materiaalia sähköpostitse ennen kurssia.

Kouluttajat ja lisätietoja:

SSL:n karttakouluttajat Eero-Antti Lonka, eero-antti.lonka(at)suunnistusliitto.fi ja

Pasi Jokelainen, pasi.jokelainen(at)mapline.fi