Kutsu kaveri kuntorasteille -kampanja tulee jälleen

Suunnistusliitto kutsuu seurat mukaan Kutsu kaveri kuntorasteille -kampanjaan 18.-26.5.2024 välisenä aikana.

Kampanjan tarkoituksena on lisätä kuntorastien kiinnostavuutta ja osallistujamääriä. Kampanja on pääasiassa viestinnällinen. Käytännössä seuran osallistuessa kampanjaan seura tarjoaa kuntorastitapahtumassaan ilmaisen osallistumisen kuntosuunnistajan ei suunnistavalle kaverille, jonka kuntosuunnistaja on kutsunut mukaan tapahtumaan. Suunnistusliitto markkinoi kampanjaa ja siinä mukana olevia tapahtumia valtakunnallisesti ja tuottaa materiaalia somemarkkinointiin seurojen käyttöön.

Nyt on aika seurojen ja tapahtumajärjestäjien ilmoittautua mukaan kampanjaan.

Lisätietoja kampanjasta ja siihen kuuluvista tapahtumista suunnistus.fi-sivustolla. Kiinnostuneet seurat ja tapahtumajärjestäjät voivat ilmoittaa tapahtumansa mukaan samaisella sivustolla kohdassa ”Ilmoita seurasi mukaan kampanjaan”.

Samaan aikaan on kansainvälisen suunnistusliiton IOF:n World Orienteering Week -kampanja. Kutsu kaveri kuntorasteille -kampanjan tapahtumat ovat myös osa World Orienteering Week -kampanjaa ja ne lisätään WOW-tapahtumiksi Suunnistusliiton toimesta.