Kesälajien haku Puolustusvoimien Urheilukouluun 28.2. mennessä

Urheilukoulun tehtävänä on antaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista palvelusta suorittaville motivoituneille ja lahjakkaille urheilijoille mahdollisuus toteuttaa sotilaskoulutuksen ohessa systemaattista valmentautumista. Urheilukoulussa on palvellut jo 7500 urheilijaa 61 eri lajista vuodesta 1979 alkaen. Urheilukoulu tarjoaa hyvät harjoitteluolosuhteet ja riittävästi aikaa nousujohteista harjoittelua varten varusmiespalveluksen ohessa.

Kesälajien urheilijat aloittavat varusmiespalveluksen IV/24-saapumiserässä Kaartin jääkärirykmentissä 14.10.2024.

Valmennus

Valmennukseen Urheilukoulussa on varattu aikaa kasarmipäivinä 2–8 tuntia (yhteensä noin 12–30 h/vko). Lisäksi harjoitteluun on käytettävissä lähes kaikki illat ja viikonloput (pl. sotaharjoitukset). Urheilukoulu tarjoaa kahdeksan leiriviikkoa valmentautumiseen varuskunnassa tai urheiluopistoilla. Valmennustoiminta toteutetaan koulutettujen sotilasvalmentajien koordinoimana. Pääosa lajeista (mm. suunnistus) osallistuu Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian järjestämään valmennustoimintaan, johon valitut urheilijat sitoutuvat. Urheilukoulun oma fysioterapeutti tekee urheilijoille lihastasapainokartoituksen palveluksen aikana, minkä lisäksi hän on urheilijoiden käytettävissä vammojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä palveluksen aikana.

Muita tietoja

Urheilijat palvelevat Urheilukoulussa joko 347 vrk tai 165 vrk. Heidät koulutetaan aliupseereiksi ja miehistöön tiedustelutehtäviin. Parhaiten menestyneet saavat reserviupseerikoulutuksen. Myös reserviupseerikurssi pidetään Urheilukoulussa (Santahamina) ja urheilijat voivat kurssin aikana harjoitella säännöllisesti.

Hakeutuminen

Urheilukoulun hakijoiden tulee edustaa ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua. Valinnat suoritetaan eri lajien asiantuntijalausuntojen sekä pääsykokeissa saatujen tietojen perusteella (haastattelu, psykologiset testit ja fyysiset testit).

Lokakuun saapumiserään hakevien kesälajien urheilijoiden (mm. suunnistus ja pyöräsuunnistus) on jätettävä hakemuksensa 28.2.2024 mennessä. Valintakokeet järjestetään Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä 9.–10.4.2024.

Erillisiä hakulomakkeita erikoisjoukkoihin saa Puolustusvoimien nettisivuilta www.puolustusvoimat.fi/asiointi/lomakkeet, aluetoimistoista ja Urheilukoululta. Hakea voi myös sähköisesti osoitteessa https://asiointi.puolustusvoimat.fi. Mikäli asevelvollinen aikoo hakeutua suorittamaan varusmiespalvelustaan Urheilukoulussa, hänen olisi hyvä tuoda asia esille jo kutsunnoissa, jotta asia voitaisiin huomioida palveluspaikkaa ja palvelukseen astumisaikaa määrättäessä.

Tiedustelut

Valmennuspäällikkö
0299 421815

Osoite:
Kaartin jääkärirykmentti/Urheilukoulu
PL 6, 00861 Helsinki