Urlus-Säätiöltä tukea nuorisosuunnistuksen näkyvyyden kehittämiseen

Urlus-Säätiö on myöntänyt Suunnistusliitolle 35 000 euron avustuksen kuluvalle vuodelle nuorisosuunnistuksen näkyvyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Suunnistusliitto haki avustusta, jonka avulla lähdetään tavoittelemaan lasten, nuorten ja perheiden harrastajamäärien kasvattamista kehittämällä erityisesti matalan kynnyksen toiminnan markkinointia.

Edellisellä Urlus-Säätiön tukemalla hankekaudella 2020-2022 Suunnistusliitto sai uusittua nuorisosuunnistuksen ilmettä ja sisältöjä mm. koulutuksia, lasten tapahtumia ja kouluyhteistyötä. Seuraava askel on saada tarjontaa tutummaksi, näkyvämmäksi ja helpommin lähestyttäväksi.

– Tämä tuki on hyvin merkittävä ja mahdollistaa meitä panostamaan uusin keinoin nuorisosuunnistuksen markkinointiin ja viestintään. Suunnistuksella on hyvä potentiaali kasvulle lasten, nuorten ja perheiden edullisena, monipuolisena ja kaikille sopivana harrastuksena. Haasteemme on viestiä paremmin siitä, mitä meillä on tarjota, madaltaa kokeilemisen kynnystä ja selkeyttää mukaan tuloa, kertoo Suunnistusliiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö Katri Lindeqvist.

Urlus-Säätiön tarkoituksena on tukea maan ja etenkin Helsingin seudun liikuntakasvatus- ja urheiluelämää sekä muutoin edistää maanpuolustuksellista ja muuta maan itsenäisyyttä tukevaa toimintaa. Säätiö jakoi tänä vuonna avustuksia yli 130:lle eri yhteisölle, joiden joukossa oli myös seitsemän uusimaalaista suunnistusseuraa.

Urlus-Säätiön kotisivut