Lasten lähtö

Lasten lähtöpaikka tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle kilpailukeskusta, kuitenkin enintään kilometrin päähän. Lasten lähdöstä lähtevät
14-vuotiaat ja sitä nuoremmat. Muiden sarjojen lähdöt sijoitetaan eri paikkaan.

Reitin lähtöön tulee olla selkeä, helppokulkuinen ja hyvin viitoitettu.
Opastus lähtöön merkitään näkyvästi, myös lasten näkökulmasta. Lähtöön tulee usein saattajina lasten vanhempia, joilla on pienempiä
sisaruksia rattaissa.

Kilpailun lähtöpaikan toimintojen samankaltaisuus tapahtumasta toiseen luo turvallisuuden tunnetta, vähentää lapsen jännitystä ja antaa mahdollisuuden keskittyä suunnistustehtävään.

Lähtökarsina

Lasten lähtö toteutetaan väljästi alla olevan kaavion mukaisena. Lasten lähdön ohjausasema alkaa 5min ennen lapsen lähtöaikaa.

 

Lähtöpaikan toiminnot aikajärjestyksessä

Odottelualue, jossa mm. rastinmääritteiden jako. Rastinmääritteet jaetaan irrallisina tai kartan yhteydessä. Alueella voi olla rastinmääritteiden opastaulu, jonka avulla lapset voivat yhdessä vanhempiensa kanssa tutustua määritesymboleihin.
5 min ennenViiden minuutin kuluttua lähtevien lähtöajan ja nimien kuulutus. Kilpailijoiden siirtyminen rajatulle ohjausasema-alueelle.
Ohjausasemalla

 • 10-, RR- ja TR -sarjojen mallikartat ratoineen kilpailijoiden nähtävänä
 • H/D12-, H/D13-, H/D14-sarjojen mallikartat kilpailijoiden nähtävänä (kartassa K-piste).
4 min ennenLähtöajan ja Emit-kortin tarkastus.
3 min ennenEmit -kortin nollaus
2 min ennen
 • 10- ja RR-sarjojen suunnistajat saavat kartan ja heitä opastetaan.
 • TR-suunnistaja tutustuu mallikarttaan jossa on rata.
 • H/D12-, H/D13-, H/D14-sarjojen kilpailijat tutustuvat mallikarttaan, jossa K-piste.
1 min ennen
 • 10- ja RR-sarjojen suunnistajat tutustuvat saamaansa karttaan ja rataan.
 • TR-, H/D12-, H/D13-, H/D13 ja H/D14-sarjojen suunnistajat ottavat kartan ja tutustuvat rataan.
  • Poikkeuksena sprintissä H/D14-sarjojen suunnistajat saavat kartan vasta lähtöhetkellä (lajisääntö 18.24).
LähtöhetkiLähtö

 

Mallikartat

Kartat kiinnitetään vaakasuoralle alustalle ja suunnataan maaston mukaan.
Hyvä alusta kartalle on sopivalla korkeudella oleva vaakasuora levyn pala, joka on naulattu maassa seisovan lankun päähän. K-piste on lähdössä.

Ohjeistus lasten lähtöpaikalla

Lähtöpaikalla toteutetaan selkeä ja kaikille tasapuolinen ohjeiden anto. Ohjerutiinien on oltava lyhyitä ja samanlaisia kaikille suunnistajille.

Kun opastaja on itse kiertänyt radan, osaa hän antaa parhaimmat ohjeet. Lähdön opastajina toimivat seuran nuorisotoiminnassa mukana olleet henkilöt. Varaudutaan opastamaan jokaista hänen omalla äidinkielellään.

10-sarjan ja RR-radan suunnistajia opastetaan 2 minuuttia ennen lähtöä. Opastaja käy läpi seuraavat asiat:

 • Varmistaa kartan suuntauksen maaston mukaan. Kertoo, että rastit kierretään numerojärjestyksessä.
 • Näyttää lähtöpaikan sijainnin kartalla: “Lähtökolmio on paikka, missä me nyt olemme”.
 • Näyttää mallirastin ja varmistaa, että lapsi ymmärtää leimauskäytännön.
 • Varmistaa, että RR-suunnistaja ymmärtää, millainen on rastireitin viitoitus. Kertoo, että viitoitusta voi seurata ja että viitoitukselta voi halutessaan poiketa.
 • Antaa muita tarvittavia ohjeita.

Mallirasti

Suosittelemme mallirastin rakentamista lasten lähtöön, jotta sen voi opastuksen aikana näyttää lapsille. Mallirasti sijoitetaan lähtökarsinaan siten, että opastaja voi vielä lähtöhetkellä varmistaa lapselle, millainen
RR-rasti on. Samalla rasti toimii K-pisteenä.

K-piste

K-piste, joka karttaan merkitään kolmiolla, on lasten lähdössä aina lähtöpaikassa.

Huoltajat

Huoltajat jättävät lapsen lähtöalueelle toimitsijoiden ohjattavaksi. Kun lähtö on rakennettu väljään ympäristöön, on vanhemmilla mahdollisuus kuvata lastaan lähdössä.

Myös niille RR-radan suunnistajille, jotka kiertävät ko. radan Avoimen sarjan puitteissa, annetaan sama ohjaus kuin kilpailusarjojen osallistujille.

Perehdytä lähdön toimitsijat tehtäväänsä!