Lasten kilpailuiden valvonta

SSL suosittaa, että lasten radoilla on oma, lasten ja nuorten maailmaa ja -suunnistusta tunteva valvoja. Valvonnan ansiosta virheriskit vähenevät ja tapahtuman laatu toteutuu varmemmin.

Lasten ratojen valvoja voi olla myös omasta seurasta. Kilpailunvalvojan ja lasten ratojen valvojan tulee keskenään sopia mitä osa-alueita kukin valvoo.

Alueille on nimetty lasten ja nuorten ratojen valvoja, jolle tulee lähettää hyvissä ajoin ennen kilpailutapahtumaa suunnitellut radat kommentoitavaksi. Radat voi toimittaa sähköisessä muodossa esim. pdf-tiedostona. Nämä alueelliset valvojat toimivat lasten ratojen ratamestareiden sparraajana ja tarvittaessa he vastaavat ratamestareita askarruttaviin kysymyksiin.

Alueellisten lasten ja nuorten ratojen valvojien yhteystiedot: https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailujen-jarjestaminen/lasten-ja-nuorten-ratavalvojat/

  • Valvojan tulee tuntea lasten maailmaa.
  • Valvoja on käynyt ohjaajakoulutuksen tai Lasten ja nuorten ratojen laatiminen –koulutuksen.
  • Lasten ratojen valvojan, kilpailun ratavalvojan ja kilpailun valvojan tulee sopia keskinäisestä työnjaosta.
  • Lasten ratojen valvoja voi olla myös omasta seurasta.
  • Radat tulee lähettää sparrattavaksi myös alueelliselle lasten ratojen valvojalle.