Seuran markkinointi, palvelumuotoilu ja tapahtumatuotanto esillä Suunnistusseminaarissa

Pajulahden Suunnistusseminaari käynnistetään lauantaina 8. helmikuuta seuran toimintaedellytyksien kehittämistä käsittelevillä teemoilla. Keski-Suomen Liikunta ry:n seurakehittäjänä toimiva Laura Härkönen puhuu ja aktivoi osallistujia yhteiseen työskentelyyn teemalla markkinointi, palvelumuotoilu ja tapahtumatuotanto suunnistusseuran talouden ja toiminnan tukena.

 

”Pureudumme lauantaina asioihin, jotka auttavat seuroja kehittämään toimintaansa haluamaansa suuntaan. Mitä on tämän päivän seurajohtaminen ja mitä osaamista tarvitsemme, että saamme taklattua toimintamme haasteita.”

Härkönen on toiminut vuosien saatossa satojen seurojen kanssa yhteistyössä auttaen seuroja organisaatioidensa kehittämisessä ja johtamisessa.

 

Aamupäivän aikana myös Espoon Suunnan ja Helsingin Suunnistajien tuoreet toiminnan johtajat kertovat, miten ammattilaisen palkkaus seurassa on mahdollistunut, ja mitkä ovat taustalla vaikuttaneet seurojen tulevaisuuden visiot ja tavoitteet. Toiminnan johtajat Anu Pikkarainen ja Kari-Pekka Seppänen kertovat myös työnkuvistaan, sekä siitä millä ajatuksilla työt seurassa ovat lähteneet liikkeelle ja mitkä kohteet työlistalle on kirjattu ensimmäisenä. Saman aikaisesti osallistujat voivat valita myös nuorten seuratoimijuutta käsittelevät osuudet, missä voi kuulla urheiluseurojen mahdollisuuksista ottaa työelämään tutustuja avuksi seuratoimintaan (sportti-TET) sekä Tanskassa kokoontuneesta nuorten suunnistusjohtajien akatemiasta sekä siellä käsittelyistä ajankohtaisista teemoista. Näillä ideoilla seurassa voidaan lähteä tehostamaan nuorten aktiivisutta seuratoimijoina.

 

Lauantai aamupäivän jälkeen Suunnistusseminaarissa siirrytään valmennuksellisempiin sisältöihin, joista voivat ammentaa ideoita käytäntöön niin ohjaus- kuin valmennustoiminnankin parissa mukana olevat seminaariosallistujat.

 

Suunnistusseminaari järjestetään Pajulahden urheiluopistolla 8.-9. helmikuuta. Perjantaina 7.2. on ohjelmassa Suunta Huipulle -seuraohjelman kokoontumisrasti teemalla seuran johtaminen ja markkinointi, jota voivat tulla seuraamaan myös muut kuin SuHu-seuraohjelmassa mukana olevat seurat. Mukaan ehtii ilmoittautua maanantaihin 20. tammikuuta asti Suomisportissa.

Suunnistusseminaarin sivuille