Palkinnotkin ilmoitettava tulorekisteriin

Urheiluseuran tulee nykyisin ilmoittaa uuteen tulorekisteriin jakamansa kilpailupalkinnot. Verohallinnon aiempaa 100 euron ilmoittamisrajaa ei käytetä tulorekisterissä, vaan lähes kaikki palkinnot on ilmoitettava ilman euromääräistä alarajaa.

Ainoastaan symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet, voi jättää ilmoittamatta. Pokaaleja, mitaleja ja niihin verrattavia tavanomaisia esinepalkintoja, joilla on lähinnä tunnearvoa, ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tarkempia ohjeita kilpailujärjestäjälle

Verottajan tarkempaa tieto muun muassa palkintojen ilmoitusvelvollisuudesta.

Ohjeita tulorekisteriin liittyen.