Suunnistusseuroissa 40 000 jäsentä

Suunnistusliiton vuosittaisen seurakyselyn perusteella suunnistusseurojen jäsenmäärä on kasvanut viiden viime vuoden aikana. Tämä siitäkin huolimatta, että samaan aikaan Suunnistusliiton jäsenseurojen määrä on jatkanut laskuaan. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella seuroissa on jäseniä arviolta n. 40 000 eli lähes saman verran kuin vuonna 2012. Silloin seuroja oli 360, kun vuonna 2018 Suunnistusliitolla oli 333 jäsenseuraa.

Seuran jäsenille tarjottavassa harjoitustarjonnassa laskua?

Vuoden 2018 seurakyselyn perusteella 65 % kyselyyn vastanneista seuroista järjestää lapsille tai nuorille suunnistuskouluja. Järjestävien seurojen määrä on kuitenkin vähentynyt seitsemällä prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Seuran aikuisjäsenille harjoitus-/harrastetoimintaa järjestävien seurojen määrä on niinikään vähentynyt seitsemällä prosentilla 36 %:iin.  Lisäksi seurojen, jotka eivät järjestä jäsenilleen mitään harjoitustoimintaa, määrä on kasvanut neljällä prosentilla viime vuodesta ollen nyt 21 % kyselyyn vastanneista seuroista. Nuorten valmennustoimintaa järjestää 56 % vastanneista seuroista ja aikuisten valmennustoimintaa 31 % vastanneista seuroista. Nämä määrät ovat pysyneet lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Suunnistusseurat työllistäjinä

Suunnistusseuroissa työskenteli vuoden 2018 aikana alle kymmenen päätoimista työntekijää erilaisissa tehtävissä.  Päätoimisten lisäksi noin 25 seuraa on palkannut osa-aikaisia työntekijöitä tai tekijöitä lyhyisiin työsuhteisiin kuten kesätöihin. Valtaosa palkatuista on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän seuratuen tai muiden tukien mahdollistamia.  Palkattujen työntekijöiden määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia muutaman viimeisen vuoden aikana.

Maastojen käyttö suunnistustapahtumissa

Kyselyyn vastanneista seuroista noin 65 %:lla ei ole ollut haasteita maastojen käytössä suunnistustapahtumia järjestäessä. Asioista on pystytty sopimaan hyvässä yhteisymmärryksessä maanomistajien ja muiden tahojen kanssa. Noin 30 %:lla kyselyyn vastanneista seuroista on ollut joitakin haasteita yksittäisten maanomistajien,  alueiden tai maaston osien kanssa, jotka ovat jonkin verran haitanneet tapahtumien järjestämistä ja noin 5 %:lla vastanneista seuroista on ollut isoja haasteita, jotka ovat merkittävästi hankaloittaneet tapahtumien järjestämistä.

Seurakysely tärkeä työkalu

Seurakysely on tärkeä työkalu, jonka avulla luodaan kokonaiskuva ja tieto suunnistustoiminnasta Suomessa.  Tiedon kerääminen on koko lajin etu. Pitkässä juoksussa kerätty tieto tulee myös seurojen eduksi,  kun suunnistuksen toimintamäärät pystytään esittämään mahdollisimman kattavina. Vuoden 2018 seurakyselyyn vastasi 147 seuraa, mikä on vain noin 44 prosenttia jäsenseuroista.