Kuntorastitapahtumissa tehdään vuosittain yli 400 000 suoritusta

Suunnistuksen harrastajat odottavat jo malttamattomina lumen sulamista ja mullan tuoksua. Innokkaimmat ovat kiertäneet korttelirasteja ja metsiä myös lumiseen aikaan. Nykyaikaiset otsalamput tekevät lajin harrastamisen mielekkääksi myös pimeänä vuodenaikana.

Suunnistusseurojen järjestämien kuntorastitapahtumien tilastot on kerätty vuodelta 2018. Tapahtumissa tehtiin yhteensä yli 400 000 suoritusta. Seurojen kuntorastitarjonta mahdollistaa suomalaisille ison määrän kestävyysliikuntaa luonnossa. Mikä sen terveellisempää!

-Jos suorituksen pituus on keskimäärin 5km, niin kilometrejä kertyy vuosittain 2 000 000. Kun kilometrit jaetaan 1350:lla, joka on etäisyys Hangosta Utsjoelle sekä 365:llä, joka on päivien lukumäärä vuodessa, saadaan lopputulokseksi 4. Keskiarvona tuo määrä tarkoittaa, että Suomi suunnistetaan Hangosta Utsjoelle neljä kertaa päivässä vuoden jokaisena päivänä, sanoo Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki.

Kuntosuunnistustapahtumia järjestää 266 seuraa. Vuonna 2018 järjestettiin yhteensä 4166 kuntosuunnistustapahtumaa. Nämä luvut olivat samalla tasolla myös vuonna 2017: 266 seuraa, 4110 tapahtumaa.

Tilastoihin kertyi hieman yli 404 000 suoritusta vuonna 2018. Kokonaismäärä jäi noin 10 000 suoritusta pienemmäksi kuin vuonna 2017. Suoritusten määrää voidaan pitää hyvänä siitä näkökulmasta, että kesä 2018 oli hyvin helteinen. Joiltakin osin on kyse myös tilastojen tarkkuuden kehittymisestä. Rastilippu-palvelu mahdollistaa seuroille tilastojen keräämisen suoraan nettituloksista.

Suurimpia tapahtumasarjoja ovat Helsingin Suunnistajien Iltarastit, Tampereen Iltarastit, Oulurastit ja Joensuun seudun kuntorastit, joissa tehtiin kauden aikana yli 10 000 suoritusta. Yli 6000 suoritusta tehtiin Turun Suunnistajien tapahtumissa, Espoorasteilla, Keski-Uusimaa-rasteilla, Kokkolan Suunnistajien Maanantairasteilla, Peimarin Rasteilla Paimiossa, Lahden Suunnistajien Päijäthämäläisillä Iltarasteilla ja  Suunta-Jyväskylän kuntorasteilla.

Tilastot on kerätty Rastilippu-palvelusta, seurakyselystä, kuntorastien nettisivuilta ja suoraan seuroilta.

Seurakyselyyn vastanneista seuroista vajaa 40 järjesti suunnistuskursseja aikuisille. Kurssiosallistujia oli yhteensä yli 1100.

Rastilippu-palvelu vei suunnistuksen uudelle tasolle

Maaliskuussa 2018 avattu Rastilippu-palvelu otettiin jo käyttöönottovuonna vahvasti osaksi uudistushaluisimpien seurojen kuntorasteja. Palvelun vietiin reilusti yli 2000 kuntorastitapahtumaa ja palveluun kertyi 100 000 tulosta vuoden aikana.

103 seuraa vei kuntorastitapahtumiaan Rastilippuun. 30-40 seuraa vei palveluun myös tuloksia ja otti käyttöön Rastilipun ilmoittautumis- ja maksutoiminnot.

Parhaillaan seurat vievät Rastilippuun kesäkauden 2019 tapahtumia. Jo nyt on nähtävissä, että seurat tulevat käyttämään Rastilippua laajemmin kuin viime vuonna.

Rastilippu-palvelun ohjeet ja uutiset seuroille

Ohjeet aloittelijalle

Oletko ajatellut suunnistusta harrastukseksi? suunnistus.fi-sivuilta löydät vastaukset tavallisimpiin harrastuksen alussa vastaan tuleviin kysymyksiin. Kuntorasteilla saat neuvoja toimitsijoilta. Kysy rohkeasti!

Rastilippu-palveluun tulee koko ajan lisää seurojen kuntorasteja. Kuntorasteille voi mennä kuka vaan. Ota mukaan vaikka koko perhe.

Huhti-toukokuussa monet seurat järjestävät suunnistuskursseja aikuisille. Kokoamme kurssitarjonnan Suunnistusliiton sivulle sitä mukaa, kun seurat ilmoittelevat niistä. Voit myös kysyä suoraan lähimmältä suunnistusseuralta, onko seura toteuttamassa kurssia tänä keväänä.