Koulu kartalla -hanke käynnistyy

Syksyn aikana käynnistyvä Koulu kartalla -hanke on jatkoa noin 10 vuotta sitten käynnistetylle Olé kartalla -koulusuunnistuksen kehittämisohjelmalle. Koulu kartalla -hankkeen tavoitteena on parantaa seura-koulu -yhteistyötä, madaltaa opettajien kynnystä järjestää suunnistusharjoituksia, luoda uutta koulusuunnistuksen toteuttamismallia sekä innostaa lapsia ja nuoria suunnistuksen pariin.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia opetusmateriaaleja kouluille käytettäväksi ja opettajille laaditaan harjoitusvideoihin ja muuhun oheismateriaaliin tukeutuva koulutus. Koulujen ja seurojen yhteistyötä helpottamaan luodaan koko maan kattava koulusuunnistusvastaavien rekisteri. Hankkeessa syntyvät materiaalit kootaan yhteen, omalle myöhemmin määriteltävälle sivustolleen.

Hankkeen pilottivaiheessa mukana on viisi seuraa: Kalvolan Keihäs, Kokkolan Suunnistajat, Olavin Rasti, Valkeakosken Haka ja Vehkalahden Veikot.

Pilottivaihe kestää lukuvuoden 2018-2019 ja tavoitteena on jatkaa hanketta vuoden 2019 loppuun saakka. Hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen.

Hanketta koordinoivat Timo Saarinen ja Anu Uhotoinen

Yhteydenotot:  etunimi.sukunimi@suunnistusliitto.fi