Huippuseuraprojektin toinen työpaja käsitteli valmentajuus-teemaa

Suunnistuksen huippuseuraprojektin toinen työpaja pidettiin Rastikaronkkaviikonloppuun yhdistettynä lauantaina 18. marraskuuta Helsingin Ruoholahdessa. Teemana oli valmentajuus seurassa ja mukana viisituntisessa kokoontumisessa aihetta käsittelemässä oli jälleen kustakin kuudesta pilottiseurasta  kolme edustajaa.

Pilottiseurat olivat ensimmäisen ja toisen työpajan välissä järjestäneet omassa seurassa valmentajuus työpajan, missä seuravalmennuksen, nuorisotyön, seurajohdon ja urheilijoiden edustajat oli koottu yhteen pohtimaan valmentajuuden nykytilaa seurassa. Pohdintaa käytiin seuroissa peilaten toimintaa kansainväliseen huippusuunnistuksen vaatimustasoon Vauhtia! Taitoa! Kanttia!  -oppaassa esiteltyjen sisältö-, vaatimustaso- ja ikäkausiteemojen suhteen.

Keskustelun pohjana oli kyselylomake, mikä ohjasi teemaan liittyvien osa-alueiden tunnistamisessa. Seurat täyttivät organisointiin, valmennusosaamiseen ja yhteistyöhön liittyvän nettikyselylomakkeen ja saivat tämän jälkeen Olympiakomitealta liikennevaloyhteenvedot seuran valmentajuuden nykytilasta. Yhteenvetoanalyysin tarkoituksena oli auttaa seuraa tunnistamaan vahvuuksia ja kehityskohteita. Yleisinä kehittämiskohteina seuravalmentajuudessa voidaan katsoa olevan valmentajien riittämätön määrä etenkin nuorten ryhmissä, valmennuksen johtamisen, organisoinnin (roolit, linjaukset, käytännöt) ja läpinäkyvyyden kehittämisen tarve, valmennusosaamisen systemaattinen kehittäminen ja jakaminen seuran sisällä sekä arviointi- ja palautekulttuurin kehittäminen. Yhteisiä vahvuuksia ovat toimivat tiimit ja juoksevien asioiden hoito,  viestintäkanavat sekä valmennukalenterin suunnittelu alueen muu toiminta huomioiden.

Toinen osa seurojen kehittämistehtävästä liittyi tulevaisuuden kuvan luomiseen kohti 2020-lukua ja kolmas keskusteluun nykytilanteen ja tulevaisuudenkuvan välisistä eroista: mitä seurassa ollaan valmiita tekemään valmentajuuden kehittämiseksi tulevaisuudenkuvan suuntaan? Seurojen tuli myös kirjata ensimmäiset talvella 2017–2018 ratkaistavat haasteet.

Seurat olivat siis syyskuun ja marraskuun välissä käyneet mittavia kehityskeskusteluja seuroissaan ja näiden yhteinen purku ja seurojen välinen ajatusten ja suunnitelmien vaihto olivat pääteemana, kun hyväntuulinen ja avoin Suunta Huipulle työpaja kokoontui. Työpajassa tehtiin myös pintaraapaisut kansainvälisen huippusuunnistuksen vaatimuksien näkymiseen seuratasolla sekä aloitettiin pohdintoja liiton, akatemian ja seuran roolituksista. Mukana työpajaa järjestämässä olivat Suunnistusliiton edustajien lisäksi Olympiakomitean huippu-urheiluseuratoiminnankehittäjä Anna Kirjavainen. Lisäksi virailijat Uimaseura Cetuksen toiminnanjohtaja Teresa Pentikäinen sekä Jyväskylän kenttäurheilijoiden Antti Leskinen toivat tuulahduksia muiden lajien maailmasta ja ideoita omista valmentajuuden kehittämisen toteutusmalleistaan.

Seuraava Huippuseuratyöpaja järjestetään tammikuun lopussa valmennusseminaariviikonloppuun yhdistettynä, jolloin aiheena on valmennuskäytännöt ja toiminnan suunnittelu huippuseurassa. Ennen tätä pilottiseurat ovat saaneet kehittämistehtäväkseen hahmotella seuralle valmennustoiminnan käsikirjan sisällysluetteloa sekä kirjata sinne ensimmäiset luvut valmennustoimintansa tavoitteista, ryhmistä ja vuosisuunnitelmasta vuodelle 2018. Valmennusseminaarin osanottajat saavat myös kuulla viikonlopun aikana huippuseuraprojektin kuulumisia sekä pilottiseurojen esittelminä valmentajuuden tulvaisuudenkuvia sekä esimerkkejä hyvistä käytänteistä liittyen valmentajuus seurassa teemaan.

Suunta Huipulle Huippuseuraprojektin avoimessa Facebook-ryhmässä pääset seuraamaan pilottiseurojen kehittämistyötä, tutustumaan työpajojen materiaaleihin ja osallistumaan keskusteluun. Liity mukaan ryhmään ja poimi ideoita oman seurasi  kehittämiseksi!

Suunta Huipulle kehittämisohjelma