Liittovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelman

Suunnistusliiton liittovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelman lauantaina kokouksessaan Helsingissä. Taloussuunnitelman loppusummaksi hyväksyttiin 2 823 900 euroa. Loppusumma on samaa suuruusluokkaa kuin kuluvan vuoden talousarvio.

– Liiton keskeiset tulolähteet ovat hyvin vakiintuneella tasolla, ja jopa hieman plussan puolella, ja voimme olettaa, että näin on tulevaisuudessakin. Yksi merkittävä päätös tulevalle vuodelle on se, että Suunnistajan palvelun käyttöönottaneiden seurojen kilpailumaksuja alennetaan kaksi prosenttiyksikköä, Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki kertoi.

Suunnistusliiton toiminnan tärkein painopiste vuonna 2018 ovat kuntorastien järjestämistä helpottava valtakunnallinen Suunnistajan palvelu. Suunnistajan palvelu on merkittävä investointi Suunnistusliitolle ja hanke on saanut OKM:n tukea. Suunnistajan palvelussa yhdenmukaistetaan kuntosuunnistukseen liittyviä toimintoja, kuten maksu- ja tulospalvelu, ajanotto, markkinointi ja suoritusten analysointi. Muita painopisteitä Suunnistusliiton toiminnassa vuonna 2018 ovat mm. koulusuunnistuksen kehittämishanke sekä huippusuunnistuksen ja seuratoimintayksikön yhteistyönä toteuttama Suunta Huipulle -huippuseuraprojekti.

– Strategian näkökulmasta keskeisiä kulmakiviä ovat menestys, näkyvyys ja suunnistajien määrä. Pohja lajin kasvulle tulee lajin kaikista harrastajista. Suunnistajan palvelu on merkittävä uudistus, jolla halutaan palvella kuntosuunnistajia entistä paremmin. Tavoitteena on, että kuntorastit ovat entistä parempi tuote ja yhä useampi suomalainen löytää suunnistuksesta mielekkään harrastuksen, Ilomäki kertoo.

Suunnistusliiton liittovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Virpi Remahl. Valtuuston puheenjohtajana toimii Antti Ekonoja.

Suunnistusliiton liittohallitukseen valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle  2018-2019 erovuorossa olleista jäsenistä varapuheenjohtaja Esko Junttila ja varsinainen jäsen Ari Torniainen. Uusina jäseninä hallitukseen nousi varsinaiseksi jäseneksi Nina Simosas ja varajäseneksi Urpo Väänänen. Suunnistusliiton puheenjohtajana jatkaa Tuija Soanjärvi ja toisena varapuheenjohtajana Arttu Laine. Muina jäseninä jatkavat Maria Rantala ja Arto Vilppola sekä varajäsenenä Mikko Eskola.