Toteuta seurasi lasten suunnistuskoulu Hippo-suunnistuskouluna

Yhteistyön sopiminen käynnistyy kun suunnistusseura ottaa yhteyttä paikkakuntansa osuuspankin markkinoinnista vastaavaan henkilöön. Osuuspankkeja on informoitu Hippo-suunnistuskoulu -yhteistyöstä helmikuun alussa. Yhteistyöstä ja Hippo-brändin käytöstä on sovittava vuosittain osuuspankin kanssa. Kun yhteistyöstä on sovittu pankin kanssa, Hippo-brändi ja -materiaalit ovat maksutta seurojen käytössä.

Lue Toimi näin -ohjeesta, miten seura saa tunnetun Hippo-brändin ja suunnistuskoulun materiaalia käyttöönsä.

Kokemukset Hippo-yhteistyöstä ovat sekä pankkien että seurojen taholta olleet hyvin myönteisiä. Seurat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyömallin helppouteen ja yhteistyön kautta saamaansa materiaaliin. Hippo-tunnus on koettu isoksi markkinointivaltiksi. Pankit ovat olleet tyytyväisiä näkyvyyteensä ja materiaaleihin. Erityisesti pankit ovat kiittäneet hyvin järjestettyjä ja organisoituja suunnistuskoulutapahtumia. Kesällä 2016 Hippo-suunnistuskoulun toteutti 59 seuraa yhteistyössä 34 paikallisen Osuuspankin kanssa.

Lue Hippo-koulun ohjeesta, mitä asioita laadukkaan suunnistuskoulun toteutuksessa tulee huomioida.