Toteuta hyvät lasten radat ja kilpailut – Hyödynnä koulutukset ja ohjeet

Lapsille ja nuorille järjestettävät kansalliset kilpailut, paikalliset lasten kilpailutapahtumat ja seurojen harjoitukset ovat monelle suunnistusta kokeilevalle lapselle ensikosketuksia lajiin. Mukana on joka kerta ensikertalaisia ja jännitys on usein suurta.

Ratamestari ja kilpailun johtaja ovat avainasemassa näiden tapahtumien laadun kannalta. Onnistuneet ja mielekkäät suunnistuskokemukset kannustavat jatkamaan harrastusta.

Ratojen lisäksi tapahtuman muutkin puitteet on hyvä toteuttaa lapsen näkökulmasta mielekkäällä tavalla – ja mielellään joka tapahtumassa ohjeistuksen mukaisina. Esimerkiksi tapahtumasta toiseen samanlaisena toteutetut lähdön järjestelyt luovat lapsille turvallisuuden tunteen, ja he voivat keskittyä itse suunnistustehtävään, kun muut jännityksen aiheet vähenevät.

Kilpailujen järjestäjälle
 1. Tutustu Lasten ja nuorten kilpailut -sivun sisältöön. SIvun sisältöä on mm.
  • Ohjeita lasten kilpailun järjestelyihin liittyen,
  • Suunnistusratoja lapsille -vihko sähköisessä muodossa,
  • Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutuksen koulutusmateriaali,
  • Lasten ja nuorten radat.pdf, eli ratojen taitotasojen taulukko.
 2. Varmista, että kilpailun organisaatio tuntee eri toimintoja koskevat ohjeistukset ym.
 3. Huolehdi, että lasten ja nuorten toimintoja toteuttavat toimihenkilöt osallistuvat Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutukseen. Myös naapurialueen koulutukseen voi osallistua.
 4. Lasten ratojen ratamestarin tulee ottaa hyvissä ajoin ennen (=useita viikkoja ennen) kilpailua yhteyttä lasten ratojen alueelliseen valvojaan ja sopia aikatauluista ja toimista tämän valvojan kanssa.
 5. Kilpailu voi saada tähtimerkinnän Irmassa kilpailun nimen yhteyteen, kun lasten ratojen ratamestari on käynyt koulutuksen ’Lasten ja nuorten ratojen laatiminen’ vuosina 2015-2017. Saadakseen tähtimerkinnän tulee kilpailun johtajan tehdä ilmoitus asiasta sähköpostitse: irma(a)suunnistusliitto.fi. Katso lisää.
Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutukset

Etelä-Pohjanmaa, Vaasa to 9.3. klo 18 – 21.
Varsinais-Suomi, Piikkiö to 9.3. klo 18 – 21.
Lappi, Rovaniemi su 19.3. klo 12 -16.
Savo-Karjala, Kuopio ma 27.3. klo 18-21.
Uusimaa, Espoo ti 28.3. klo 17.30 – 20.30.
Häme, Tampere ke 29.3. klo 17.30 – 20.30.
Kainuu, Sotkamo to 30.3. klo 17 – 20.
Keski-Pohjanmaa, Haapajärvi to 30.3. klo 18 – 21.
Pohjois-Pohjanmaa, Oulu la 1.4. klo 10 -13.
Päijät-Häme, Lahti to 6.4. klo 18 -21.
Ilmoittautumiset koulutuksen yhteyshenkilölle vajaa pari viikkoa ennen koulutusta. Koulutusten tarkemmat tiedot.

Koulutuksen osallistujien palautteista poimittua
 • Koulutus on tärkeä, koska kokenut suunnistaja ei osaa tehdä helppoja lasten ratoja.
 • Hyvä peruspaketti, joka soveltuu niin lasten ratoja ja harjoituksia suunnitteleville kuin itse ohjaajille.
 • Tämä on aihe, josta ei voi olla loppuun koulutettu.
 • Suosittelen kaikille jotka ratoja suunnittelee.
 • Ilman koulutusta kokonaisuuden sisäistäminen ei onnistu.
 • Lasten ja nuorten radoista ei puhuta koskaan liikaa.
 • Hyvin ja laajasti esitelty miellyttävältä esittelijältä.
 • Tärkeää perustietoa kaikille ratojen laatijoille/kilpailuiden järjestäjille.
 • Erittäin hyvä koulutus, ammattitaitoinen kouluttaja.