Suunnistus monin tavoin mukana Suomi100-juhlavuodessa

Vuosi 2017 on erityinen Suomelle ja suomalaisille ja keltään on tuskin jäänyt huomaamatta, että käynnissä on juhlavuosi. Erilaisia tapahtumapäiviä ja teemoja riittää, mutta monia niitä yhdistää ajatus yhdessä tekemisestä ja siitä, että houkutellaan ihmisiä osallistumaan, vaikka erilaiseen suunnistapahtumaan.
Vuosi 2017 on mahdollisuuksia pullollaan ja suunnistusseurojen kannattaakin lähteä ideoimaan erilaisia tapahtumia tai miettiä, miten olemassa olevat tapahtumat voitaisiin kytkeä esimerkiksi johonkin yllä mainittuista päivistä.
Erilaiset teemapäivät saattavat antaa uutta näkyvyyttä lajille ja tuoda uusia ihmisiä lajin pariin. Kaikessa ei tarvitse olla mukana, mutta mukaan ilmoittautumalla saa mukavaa lisämarkkinointia vaikka jo nyt olemassa oleville tapahtumille. Ja mikä olisi parempi syy ideioda jotain uutta. Eli nyt vaan kaikki ideoimaan, innostamaan ja yhdessä tekemään vuodesta 2017 suunnistuksellisesti erityinen!
Virallisesti mukaan Suomi100-juhlavuoteen
Suomi 100 -juhlavuosi tehdään yhdessä ja mukaan viralliseen ohjelmaan voi hakea aina syksyyn 2017 asti. Mukaan voi päästä esimerkiksi seurojen järjestämät erilaiset tapahtumat tai kampanjat tai muut hankkeet. Tarkat ohjeet hakemiseen löytyy kampanjasivustolta. Tällä hetkellä mukana Suomi 100- ohjelmassa on suunnistustapahtumista Joensuu-Jukola ja Kainuun Rastiviikko sekä erillisenä kampanjana Suunnistusliiton 100 suunnistajaa -sometempaus, jonka myötä esiin nostetaan vuoden 2017 aikana 100 maajoukkuesuunnistajaa.
Lisätietoja: suomifinland100.fi
Unelmat liikkeelle
Vuosi 2017 on valtakunnallinen Liikkumisen unelmavuosi, jonka aikana pyritään saamaan koko Suomi liikkeelle. Unelmat liikkelle -hankkeen tavoitteena on rohkaista ihmisiä miettimään, miten he haluaisivat ja voisivat lisätä liikuntaansa ja sitä kautta hyvinvointiaan. Hyvinvoinnin lisääminen ja kokeilut ovat kaksi tukipilaria myös Suunnistusliiton uudessa strategiassa, joten seurojen kannattaakin lähteä ideoimaan ja kokeilemaan uudenlaisia ratkaisua suunnistuksen tuomiseksi esille ja uusien harrastajien innoittamiseksi.
Unelmat liikkeelle -sivustolle on koottuna tapahtumia ja ideoita ympäri Suomea.
Yksi erityinen päivä liikuntajärjestöille on 10.5. järjestettävä Unelmien liikuntapäivä, jonka aikana erilaiset tahot voivat järjestää kekseliäitä pop up -liikuntatapahtumia. Ja vaikka päivä mahdollistaa mitä vaan, niin esimerkiksi kaikki tuona keskiviikkona järjestettävät perinteiset kuntorastit voi ja kannattaakin toki ilmoittaa mukaan tapahtumakalenteriin.
Lisätietoja: unelmatliikkeelle.fi
Suunnistaen ympäri maailmaa
Teemapäiviä tänä vuonna riittää ja suunnistuksen kannalta yksi tärkeä päivä kalenteriin laitettavaksi on nyt toista kertaa järjestettävä Maailman suunnistuspäivä, World Orienteering Day. Päivää vietetään keskiviikkona 24.5. Tuona päivänä seurat voivat järjestää erilaisia suunnistustapahtumia tai vaikka koulusuunnistuksia, joilla saataisiin suunnistus näkyvämmäksi. Mukana olevat tapahtumat voi ilmoittaa Kansainvälisen suunnistusliiton ylläpitämälle sivustolle.
Luonnossa liikkuen
Suunnistus on mukana myös satavuotiaan Suomen kunniaksi järjestettävissä Luonnon päivissä, joita tänä vuonna on neljä. Jokaisella päivällä on oma teemansa, jotka ovat Sukella talveen (4.2.), Villiinny keväästä (20.5.), Rakastu kesäyöhön (17.6.) ja Juhli luontoa (26.8.). Viimeksi mainittu on myös virallinen Luonnon päivä. Tavoitteena on saada kaikki suomalaiset luontoon edes yhtenä päivänä tänä vuonna. Seurat voivat suunnitella tapahtumapäiviin sopivia tempauksia ja ilmoittaa ne osaksi Luonnon päivien virallista ohjelmaa. Ainakin kesäkuussa järjestettävä luonnonpäivä osuu mainiosti suunnistajien kalenteriin, sillä sillein vietetään suunnistajan taikayötä, Joensuu-Jukolan merkeissä.
Lisätietoja: www.luonnonpaivat.fi