Liikkuva koulu -hanke tarjoaa uusia mahdollisuuksia seuroille

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää on:

  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen
  • lisää liikettä – vähemmän istumista.

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.

Kunnat voivat hakea rahoitusta aluehallintovirastoista uusiin ja käynnissä oleviin Liikkuva koulu -hankeisiin 7.4.2016 mennessä. Haettavissa oleva määräraha lukuvuodelle 2016 – 2017 on 7 miljoonaa euroa.

Myös suunnistusseurojen kannattaa olla aktiivisia Liikkuva koulu -hankeessa mukana olevien koulujen kanssa. Urheilujärjestöjen mukana olo osana hankkeita on hyvin toivottavaa.  Esimerkiksi pihakartat, koulujen lähialuekartat ja MOBO-radat koulujen läheisyyteen sopivat hyvin hankkeen rahoituksen puitteisiin.

Lisää tietoa löydät Liikkuva koulu -hankkeen verkkosivuilta ja OKM:n avustuksen hakuohjeista.