Suunnistusliitto ja Turun Seudun Urheiluakatemia hakevat suunnistusvalmentajaa

Suomen Suunnistusliitto ja Turun Seudun Urheiluakatemia hakevat palvelukseensa päätoimista tai osa-aikaista (50–100 %) suunnistusvalmentajaa Turkuun. Määräaikainen työsuhde alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.12.2016. Työsuhteen jatkuminen 1.1.2017 alkaen edellyttää Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön myönteistä päätöstä Nuorten Olympiavalmentajan palkkatuesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää asumista Turun seudulla.

Suunnistusvalmentajan tehtävänä on:

  • tukea n. 10 nuoren huippusuunnistajan (akatemian huippuryhmä) päivittäisvalmennusta yhteistyössä henkilökohtaisten valmentajien kanssa
  • valmentaa Turun Seudun Urheiluakatemian ja/tai Kerttulin urheilulukion suunnistusvalmennusryhmiä
  • vastata Kerttulin urheilulukion suunnistajien opintojen ja urheilun yhdistämisen sujumisesta
  • toimia osana Kerttulin urheilulukion ja Turun seudun urheiluakatemia työyhteisöä
  • tehdä yhteistyötä seurojen kanssa ja tukea seurojen välistä valmennusyhteistyötä

Mikäli työsopimus on 50 %, toimenkuva on suppeampi.

Tehtävään valittavalta valmentajalta edellytetään valmentajan ammatillisen koulutuksen (VAT, VEAT tai yliopistotutkinto valmentajaopinnoista) ja vankan suunnistusvalmennuksen osaamisen lisäksi kokemusta nuorten tai aikuisten huippu-urheiluvalmennuksesta. Muodollisen pätevyyden puuttuessa edellytetään valmentajan ammatilliseen koulutukseen (VAT/VEAT) sitoutumista. Palkka noudattelee SSL:n vastaavien tehtävien (NOV) palkkausta.

Hakemukset 12.6.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen petteri.kahari@suunnistusliitto.fi.

Tiedustelut:
TSUA:n valmennuskoordinaattori Janne Salmi, p. 040 652 7490, janne.j.salmi@turku.fi
SSL:n valmennuspäällikkö Petteri Kähäri, p. 050 564 2493, petteri.kahari@suunnistusliitto.fi