Suunnistusliiton talous

Päivitetty 17.2.2016

< Valmennusjärjestelmäkuvauksen pääsivu

Suunnistusliiton kokonaisbudjetti on vakiintunut viime vuosina noin 2,5 miljoonaan euroon. Huippusuunnistuksen kulut vuonna 2015 olivat 715 000 euroa (v. 2014: 688 800), kun luvusta on vähennetty urheilijoiden omavastuuosuudet, 384 900 euroa (v. 2014: 374 200). Huippusuunnistuksen osuus kokonaiskuluista oli noin 29 %.

Liiton tuotoista yli kolme neljännestä koostuu Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksesta ja karttarahasta, lisenssi- ja kilpailijamaksuista sekä Suunnistaja-lehden tilausmaksuista. Yhteistyökumppanituottojen osuus tuotoista oli vuonna 2015 noin 11 % (278 700 euroa).

Taulukko: Suunnistusliiton kulut vuonna 2015. Huippusuunnistuksen luvuissa ei ole huomioitu omavastuuosuuksia.

SSL_Kulut2015

Taulukko: Suunnistusliiton tuotot vuonna 2015. Huippusuunnistuksen luvuissa ei ole huomioitu omavastuuosuuksia.

SSL_Tuotot2015

Taulukko: Huippusuunnistuksen kokonaiskulut lajiryhmittäin vuosina 2011–2015. Huippusuunnistuksen kokonaiskulut lajiryhmittäin vuosina 2011–2015

Taulukko: Huippusuunnistuksen nettokulut lajiryhmittäin 2011–2015. Pylväät kuvaavat Suunnistusliiton osuutta huippusuunnistuksen kokonaiskuluista.

Huippusuunnistuksen nettokulut lajiryhmittäin 2011–2015

Taulukko: Huippusuunnistuksen omavastuuosuudet lajiryhmittäin vuosina 2011–2015.

Huippusuunnistuksen omavastuuosuudet lajiryhmittäin vuosina 2011–2015

Huippusuunnistuksen budjetti kasvoi vuosina 2006–2010 strategiatavoitteiden mukaisesti merkittävästi, mutta kasvu tasaantui jakson lopulla. Viime vuosina huippusuunnistuksen budjetti on ollut muutaman prosentin kasvussa. Vuoden 2016 budjetin loppusumma (535 000 €) on huippusuunnistuksen osalta 5 000 € edellisvuotta suurempi. Alla olevassa taulukossa esitetyt tuotot/kulut -luvut sisältävät urheilijoiden omavastuuosuudet. Leiriomavastuiden ja ryhmämaksujen määrä on toiminnan laajentuessa (mm. kansainvälisen kilpailutoiminnan lisääntyminen ja akatemiavalmennus) kasvanut viime vuosina merkittävästi kaikissa lajeissa.

Taulukko: Huippusuunnistuksen budjetti lajiryhmittäin 2016.

HUIPPUSUUNNISTUSBudjetti 2015Kulut Tuotot
Suunnistus-354 500-766 500412 000
Hiihtosuunnistus-96 500-204 500108 000
Pyöräsuunnistus-28 000-115 50087 500
Tarkkuussuunnistus– 7 000-20 00013 000
Hallinto-49 000-49 0000
YHTEENSÄ-535 000-1 155 500620 500

< Valmennusjärjestelmäkuvauksen pääsivu