Poimintoja vuoden 2014 seurakyselystä

Vuoden 2014 seuratietokyselyyn vastasi 234 suunnistusseuraa. Seuroista noin kaksi kolmasosaa on yleisseurojen jaostoja ja yksi kolmasosa erikoisseuroja. Suunnistusliiton jäsenseurojen määrä on viime vuosina hieman laskenut.  Vuonna 2010 seuroja oli 375 ja nyt vuodenvaihteessa 342.

Suunnistusseurojen jäsenmääräksi saatiin kyselyn perusteella noin 36 100 henkilöä. Kyselyssä jaostoja pyydettiin antamaan arvio toimintaan osallistuvien määrästä, mikäli jaostolla ei ole omaa jäsenrekisteriä. Seurojen jäsenmäärä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2013.

Seurojen jäsenistä melko tarkaan kolmasosa on 20-vuotiaita tai nuorempia. Jäsenkunta on miesvoittoista, noin 60 % on miehiä tai poikia. Nuorissa poikien määrä oli myös hieman tyttöjä suurempi.

Seurojen toiminnassa oli mukana noin 9800 lasta ja nuorta. Valmentajia ja ohjaajia seurat ilmoittivat noin 1900. Lasten ja nuorten ohjaus- ja valmennustoimintaa järjesti noin 210 seuraa.

Päätoimisten työntekijöiden määrä suunnistusseuroissa oli suurempi kuin useana aiempana vuonna.  Viime vuonna seuroissa oli yhteensä kymmenen päätoimista työntekijää. Määrän kasvuun on vaikuttanut OKM:n seuratuki. Vuonna 2014 saatiin neljän päätoimisen henkilön palkkaukseen palkkatukea.  Osa-aikaisia työntekijöitä oli yli 20 seuralla. Osa työntekijöistä oli yhteisiä seuran muiden jaostojen kanssa. Kaikki osa-aikaiset eivät myöskään työskennelleet seurassa koko vuotta.

Ympäristöasioista tuli palautetta runsaasti, mutta mitään kovin suuria yhteisiä ongelmia maastonkäytössä ja lupien saamisessa suunnistamiseen ei ilmennyt. Useilla seuroilla oli yksittäisiä alueita joilla ei voi suunnistaa. Yleensä näistä ei aiheutunut isompaa haittaa toiminnalle. Lupamenettelyn kannalta isoimmat työmäärät kohdentuivat Uudellemaalle, missä käyttöpaine on muutenkin suuri.  Etenkin pääkaupunkiseudulla luvat Metsähallitukselta ja kaupungeilta työllistävät seuroja. Muutamissa tapauksissa pienten luonnonsuojelualueiden lupien kanssa ilmeni hankaluuksia. ELY-keskusten päätöksissä suunnistus on näillä alueille usein kielletty ja tietoa näistä ei välttämättä ole helppo löytää.

Harrastesuunnistustapahtumien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes kahdellasadalla, 3850:en. Osasyynä tähän oli lisääntynyt talvi- ja yörastien määrä. Myös harrastesuunnistussuoritteiden määrä kasvoi vuodesta 2013 noin 5000 suorituksella. Yhteensä kuntosuunnistustapahtumissa tehtiin noin 385 000 suoritusta. Eniten kasvua oli Pohjois-Pohjanmaalla, missä suurin osa suoritteista tuli hyvin väkeä kerääviltä Oulurasteilta ja Kuusamon Fin5-suunnistusviikon kuntosuunnistuksista.  Järjestäjäseurojen määrä laski hieman, ollen reilut 250. Osa laskusta johtuu Kouvolan alueen järjestäjäseurojen keskittymisestä Kouvolan Suunnistajien alle.

Kiitos kaikille seurakyselyyn vastanneille! Kymmenen kyselyyn vastannutta seuraa luvattiin palkita ja arpaonni suosi seuraavia:

– MOBO-rata: Lohimaan Rasti

– Ohjajaliivisarjat: Epilän Esa ja Liperin Taimi

– Suunnistaja-lehden tablettiversion irtonumerot: Sievin Sisu, Asikkalan Raikas ja Alahärmän Kisa

– Suunnistusliiton muistitikut: Hirvensalon Heitto, Suunta Jyväskylä, Länsi-Rajan Rasti ja Vehkalahden Veikot.

– Heikki –

Heikki L

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail