Suunnistusliitto suosittelee, ettei koiria oteta mukaan maastoon kuntosuunnistustapahtumissa

Suunnistajilta ja kuntosuunnistustapahtumien järjestäjilta saadun palautteen perusteella Suunnistusliiton harraste-, alue- ja seuratoimintatyöryhmä on 30.1.2014 pitämässään koukouksessa hyväksynyt seuraavan suosituksen kuntosuunnistustapahtumiin:

”Suomen Suunnistusliitto ry suosittelee, etteivät suunnistajat ottaisi koiria mukaan osallistuessaan kuntosuunnistustapahtumiin. Koiran mukana olo saattaa herättää pelkoa muissa kuntosuunnistajissa ja aiheuttaa jopa vaaratilanteita maastossa, etenkin rastien läheisyydessä, vaikka koira olisi kytkettynä. Myös maanomistajat ja metsästysoikeuden haltiat saattavat suhtautua kielteisesti koirien mukaan ottamiseen, mikä voi vaikeuttaa maastonkäyttölupien saamista suunnistustapahtumiin. Suunnistuksen lajisäännöt (3.35 ja 5.31) kieltävät koiran mukaan ottamisen suunnistuskilpailuun.”