Kansallisen kilpailun alimmat lasten sarjat

Lajisääntöjen mukaan alin lasten sarja kansallisessa kilpailussa voi olla 10-vuotiaiden sarja. Se voidaan tarvittaessa jakaa 9- ja 10-vuotiaiden sarjoiksi.

Kevään aikana useisiin kilpailuihin on suunniteltu myös sarjoja H8RR ja D8RR, mutta ne eivät ole lajisääntöjen mukaan sallittuja ja siksi niitä ei ole hyväksytty lopulta, kun ilmoittautuminen on avattu IRMAssa.

Aluemestaruuskilpailussa saa järjestää myös sarjat H8RR ja D8RR.

10-sarjan ensisijainen rata on RR-rata, joka pitää olla tarjolla, jos 10-sarja järjestetään.   Maaston niin salliessa voi järjestää lisäksi ns. suoran 10-sarjan, jossa ei ole RR-viitoitusta. Pelkkää suoraa 10-sarjaa ei siis sallita.

Sääntö koskee myös sprinttikilpailuja. Mikäli sprinttikilpailussa ei järjestetä H/D10RR-sarjoja, voi alin sarja olla H/D11.

Liitto on myöntänyt poikkeusluvan järjestää H ja D8RR-sarjat suunnistusviikoilla ja muutamassa erityisesti lapsille suunnitelluissa kilpailutapahtumissa. Normaalin kansallisen tapauksessa H/D8RR-sarjaa ei siis voi järjestää.

8-vuotiaille on sallittua järjestää epävirallisena sarjana saattajasarja. Saattajasarjan nimestä jo selviää, ettei kyse ole virallisesta kilpailusarjasta (esim. H8RRSS).

Ohjeita lasten ja nuorten kilpailujen järjestämiseen: Lasten suunnistus kansallisissa kilpailuissa.

Lasten ja nuorten ratojen taitotasojen taulukko: Lasten ja nuorten suunnistusradat.