Nuoret kaipaavat yksilöllistä huomioimista

Opetus- ja kultuuriministeriö on selvittänyt taustoja, miksi murrosikäiset luopuvat liikunnasta tai jäävät pois seuratoiminnasta. Julkaisu Miksi murrosikäinen luopuu liikunnasta? koostuu Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston toteuttamista selvityksistä ja ne on julkaistu valtion liikuntaneuvoston julkaisusarjassa.

Suomen Valmentajat ry kommentoivat tutkimuksia kahdessakin artikkelissa. Artikkelissa Mistä on huomisen huiput tehty?, esitetään huolestuneisuus valmentajien sosiaalisten taitojen riittävyydestä nuorten kanssa toimittaessa. Nuoret myös kaipaavat, että heidän tarpeensa huomioidaan yksilöllisesti.

Artikkelissa Murrosiässä liikunta vähenee Suomessa poikkeuksellisen paljontodetaan, että seuraharrastuksen lopettamisen syyt ovatkin moninaiset liittyen usein nuorten tarpeiden ja motiivien riittämättömään huomioimiseen seuratoiminnassa sekä toiminnan liialliseen kilpailullisuuteen. Keskeinen lopettamista selittävä tekijä on myös nuoren kokemus siitä, että hänen liikuntataitonsa eivät ole riittävät.

Harrastuksen jatkumisen kannalta on positiivista, että nuori kokee keskusteluyhteyden valmentajan kanssa toimivaksi. Nuori haluaa tulla kuulluksi harrastuksessaan. Tunne omasta kyvykkyydestä ja merkityksellisyydestä, sekä usko siitä, että harrastuksesta on hyötyä tulevaisuudessa vähentävät lopettamisajatuksia.

Suunnistusliiton kehityshankkeessa 11–15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa todettiin ensimmäisen hankevuoden raportissa: Hankeraportti, että drop out on ollut joissakin hankeseurassa jopa nolla hankevuoden aikana. Merkittävä tekijä harrastuksen jatkumiselle on hyvä ilmapiiri, jossa nuorista oikeasti välitetään ja yksilöllisyyden toteutuminen toiminnassa.