Innostus kehittämiseen

11–15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa on uusi hanke, joka on tänä syksynä käynnistänyt  monessa seurassa positiivista vipinää. Hankkeen tavoitteet, toimet ja johtopäätökset pidetään mahdollisimman avoimina, jotta muutkin seurat pääsevät seuraamaan toimintatapoja, kehitysteemoja ja tuloksia. Hankkeen sivusto.

Kehitystyö polkaistiin käyntiin ensimmäisessä hankepäivässä 12.11. Oli ilo aistia odotuksen ja innostuksen ilmapiiri SLU-talon kokoustilassa. ”Suuri motivaattori on se, kun saa kuulla, miten toiset seurat tekevät”.
Tämä oli yleinen kommentti ja perustelu lähteä mukaan hanketyöhön. Kehitysteeman raamittaminen,  kehittämisen aikatauluttaminen ja vuorovaikutus sparraajan kanssa auttavat varmasti myös omassa seurassa tehtävää työtä.

Jokainen seura on valinnut kehitystyön painopisteistä kaksi itselleen parhaiten sopivaa teemaa. Toki seura voi kehittää muitakin teemoja tai aivan muita asioita siinä rinnalla. Tavoitteet vaihtelevat seurakohtaisesti. Toisella seuralla on painopisteenä tarjota enemmän harjoituksia, toisella tarjota laadukkaampia harjoituksia, kolmannella suunnitella seuran harjoitustoiminnan vuosikalenteria, neljännellä keskittyä seuran sisäisen organisaation rakentamiseen ja toimijoiden sitouttamiseen ja viides seura kehittää eriyttäviä toimintamalleja ja opastaa innostuneempia nuoria omaehtoisen harjoittelun polulle.

Nyt tehdään laajalla tekijäjoukolla sisältöä 11–15-vuotiaiden seuratoimintaan suunnistuksessa. Väitän, että teemme osittain myös uutta ja ainakin teemme merkittäviä asioita yhtä aikaa monissa seuroissa.

Yhteisellä työskentelyllä haetaan toimivia harjoitusmalleja ja kehitetään laadukkaiden harjoitusten toteuttamistapoja. Seurojen vuorovaikutus tuottaa uudenlaisia harjoituskalentereita ja synnyttää seurayhteistyötä. Muiden seurojen toimia mallintamalla löytyy omallekin seuralle uudenlaisia toimintatapoja ja organisointimalleja.

Kehitystyön voittajia ovat nuoret. He saavat olla toiminnan keskiössä ja pääsevät nauttimaan suuremmasta harjoitustarjonnasta ja monipuolisemmista harjoituksista, joissa huomioidaan heidän oma kehitystasonsa ja innostuksen määrä. Nuorten innostus lajia kohtaan ja osaaminen lajissa kasvavat. Nuorten fiilisten herkkä kuuntelu ja toiveiden huomioiminen lisää motivaatiota ja varmistaa toimien sopivuuden kohderyhmälle. Kun nuoret ovat keskiössä, on toiminta toteutettu heidän lähtökohdistaan, eikä heidän tarvitse olla jonkin muun toimijatahon kunnianhimon välikappaleina.

Seuroissa tulee olemaan ikätasolle sopivia harjoituksia, jotka kehittävät sekä fyysisiä ominaisuuksia että suunnistustaitoa. Kehitysvaiheen tärkeitä teemoja ovat monipuolisuus ja suuret liikuntamäärät. (Katso Herkkyyskaudet ja monipuolisuus.) Omaehtoinen harjoittelu käynnistyy vähitellen niillä, jotka siitä innostuvat.

Tavoitteena on, että toinen voittajaryhmä on seuratoimijat – nuorten parissa toimivat ohjaajat ja valmentajat. Hanke tuo innostusta ja hankkeen kautta saa hyödyllistä tietoa, joka helpottaa seuratoiminnan arkea.

Onnistuneen hankkeen myötä tiedämme jatkossa yhä paremmin, miten innostaa nuoria lajiin ja lajissa. Opimme myös, mitkä asiat innostavat seuratoimijoita ja mitä apuja seuratoimijat kaipaavat seuratyöhön. Tulemme viemään parhaimmat kokemukset koulutusten sisällöiksi.

Hanke on avoin myös toiseen suuntaan. Jos sinä näet tai tiedät joidenkin asioiden olevan erityisen tärkeitä tässä ikävaiheessa, niin ota rohkeasti yhteyttä. Meidän jokaisen etu on, että lajimme kehittyy, nuoret pääsevät hyviin harjoituksiin ja seuratoimijoilla on virtaa tekemiseen.

Tuetaan toinen toisiamme lajin kehittämisessä.

Tarmokasta talvikautta toivottaen

Katri Lilja
Katri Lilja
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail