Pyöräsuunnistuskartta

Pyöräsuunnistuskarttojen laatimista ohjaavat pyöräsuunnistuskartan kansainväliset kuvausohjeet (International Specification for MTB Orienteering Maps 2010). Ne pohjautuvat suunnistuskartan kuvausohjeisiin, mutta pyöräsuunnistuksen erilaisen luonteen takia niihin on tehty lajin kannalta tärkeitä täydennyksiä, poistoja ja muutoksia. Pyöräsuunnistuskartan laadinnassa noudatetaan siis vain erillisiä pyöräsuunnistuskartan kuvausohjeita.

Pyöräsuunnistuskartassa olennaisinta on ajourien kuvaus. Tiet ja polut on jaettu neljään ajonopeusluokkaan sen perusteella, millaista nopeutta niillä on mahdollista pyöräillä. Kahdella eri viivaleveydellä (0,40 ja 0,60) kuvataan ajourien leveys.

Lyhyestä historiasta mainittakoon, että pyöräsuunnistuskartan kuvausohjeet julkaistiin ensimmäisen kerran ISOM 2000-kirjassa. Sen jälkeen urien viivaleveyksiä ja katkon pituuksia muutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Lisäksi muutamia tarkistuksia (vaarallinen este, sininen rantaviiva) hyväksyttiin 2004 ja edelleen 2007.

Nykyisin ovat voimassa vuonna 2010 hyväksytyt kuvausohjeet. Olennaisin muutos oli siirtyminen ajourien kuvauksessa neljään eri nopeusluokkaan.

Pyöräsuunnistuskartan kansainvälisten kuvausohjeiden (ISMTBOM 2010) englanninkielisen version voi ladata IOF:n karttasivulla olevasta linkistä
International Specification for MTB Orienteering Maps”.

Pysu-kuvausohjeet-2010-270711

Karttamerkin ”839 Alue, jolla ajaminen on sallittua ja mahdollista, ajettava alue” osalta IOF:n pyöräsuunnistuskomissio kokeilee erilaisia vaihtoehtoja. Ne on esitetty kuvausohjeiden liitteessä 1.

Pysu-2010-merkisto-15000-OCAD-9