Vuoden 2010 kuntosuunnistustilasto

Kuntosuunnistuksista saatiin seurojen raporteista ja aluevastaavien kautta 260 seuran tiedot, joiden 3677 tapahtumassa kirjattiin 328 661 suunnistussuoritusta. Lisäksi seurat ovat raportoineet lähes 50 000 muuta harrastesuunnistussuoritetta (yrityksille järjestetyt tapahtumat, seuran sisäiset harrastetapahtumat ja vastaavat).

Kuntosuunnistussuoritteiden kokonaismäärä on pysynyt käytännössä vuoden 2009 tasolla, vaikka tilasto osoittaa noin kolmen prosentin lisäystä. Kasvu johtuu pääosin seurojen ja alueiden aiempaa paremmasta raportoinnista. Muutamat seurat ilmoittivat heinä – elokuun hellesäiden vähentäneen jonkin verran tapahtumien kävijämääriä.

Kainuun Rastiviikolla Puolangalla suorituskertoja oli 2545  (2009: 1970) ja Fin5-suunnistusviikolla Ruokolahdella 2141. (2009: 2346).