Muutoksia ohjeaikoihin lajisäännöissä

1.1.2011 alkaen on lajisääntöjen ohjeaikataulukoihin tehty runsaasti muutoksia. Muutoksilla on haluttu yksinkertaistaa ohjeaikataulukoita ja saada etenkin vetaraanisarjoissa selkeämpi ero keskimatkan ja pitkän matkan kilpailujen ohjeaikoihin. On kuitenkin muistettava, että kunkin sarjan ohjeaika on suhteutettava kyseisen sarjan tasoon ja vauhtiin, tällöin sarjojen matkat eivät ole välttämättä samanpituisia vaikka ohjeaika olisikin sama.

Siirtymäkauden ajan (1.1.-31.7.2011) on mahdollista käyttää myös vanhoja ohjeaikoja, jos esimerkiksi kilpailun ratojen suunnittelu on niin pitkällä, että uusien ohjeaikojen käyttäminen ei ole mahdollista.

Uudet ohjeajat ovat mukana lajisäännöissä. Samalta sivulta löytyvät myös päivitykset painettuun vuoden 2007 lajisääntökirjaan (samassa dokumentissa ovat mukana myös vanhat ohjeaikataulukot).