Kipinän hehku roihuamaan

Kipinä suunnistusharrastukseen syttyy mielekkäistä kokemuksista. Innostuksen taustalla voi olla sopivan tasoisia harjoituksia, innostavia tapahtumia, hyviä harrastuskavereita tai kannustava ohjaaja / valmentaja.

Moni lapsi haaveilee tiestä huippu-urheilijaksi. Minnan valinta Vuoden Urheilijaksi herättää luultavasti monella entistä voimakkaamman sykkeen kohti huippua.

Urheilijana kehittymiseksi tarvitaan kuitenkin enemmän kuin pieni innostuksen kipinä. Sopivalla hetkellä pieni tai isompi kipinää hehkuttava puhallus auttaa liekkiä roihahtamaan kunnolla. Jotta tuli voi jatkaa roihuamista, tarvitaan myös sopivasti lisää polttopuuta.

Sopivan lisähehkun kipinään voi antaa idolin menestyksen seuraaminen tai pääsy samaan tapahtumaan huippusuunnistajan kanssa. Idolit ovat monille merkityksellisiä. Idoli on tehnyt jotain ja saavuttanut jotain. Häntä ihaillaan ja hänen kaltaisekseen halutaan tulla. Idolin kautta näkyy, mitä laji on ja millainen on lajin osaaja.

Oman lähipiirin kannustus harrastuksessa rohkaisee nuorta arkisen elämän valinnoissa. Kannustuksesta tulee hyvä mieli, se kohottaa itsetuntoa ja auttaa tekemään esimerkiksi ajankäyttöön liittyviä päätöksiä. On myös tärkeää kokea olevansa hyvä. Jokaisessa harrastuksessa on kuluja ja kulkeminen on helpompaa, jos saa kotoa kyydin. Kun kotona ei kyseenalaisteta tekemisen mielekkyyttä tai aikataulujen hektisyyttä, kokee nuori harrastuksensa oikeutetuksi.

Kilpailutulosten paraneminen puhaltaa useimmiten liekin suurempaan roihuun. Omien taitojen karttuminen ja fyysisen suorituskyvyn lisääntyminen innostaa. Vammojen pakottama harjoitustauko tai muutoin kehityksen tasaantuminen koettelee motivaatiota.

On tärkeää, että oma perhe ja seura tukevat matkan varrella. Jokainen nuori opettelee urheilijan elämäntavan, itselleen sopivan harjoittelutavan ja lajitaitoja. Perheen tärkeä rooli on ohjata hyvään ruokailurytmiin, lepoon ja runsaaseen arkiliikkumiseen. Perheen innostunut tuki auttaa vaikeilla hetkillä, joita jokainen nuori väistämättä kokee.

Tärkeintä on, että urheilijalla on oma kipinä tekemiseen ja urheiluun. Urheileminen ei ole mielekästä, jos omaa innostusta ei ole, vaan muut toimijat urheilijan ympärillä toteuttavat omia tavoitteitaan ja urheilijan roolina on toimia heidän kunnianhimonsa välikappaleena.

Nuoren oman elämän kannalta on harrastustasoinen suunnistaminen ilman kehittymisen tavoitteita yhtä arvokasta kuin huipun tavoitteleminen. Niin ikään on tärkeää, että lähipiiri arvostaa nuoren omia valintoja.

Jos suunnistusseurassa on halua auttaa nuoria kohti huippua, on syytä arvioida, miten polku kohti huippu-urheilua on seurassa viitoitettu. Mitkä asiat seuran toiminnassa kannustavat pyrkimään kohti huippua? Millä keinoilla nuoria opastetaan harjoittelun ja urheilullisen elämäntavan alkeissa? Millainen on seuran harjoitustarjonta eri vuodenaikoina? Miten harjoitukset kehittävät eri kehitysvaiheissa olevia nuoria? Keneltä nuori saa tarvitsemansa henkisen tuen? Kuka kysyy nuorelta, mitä sinulle kuuluu? Etsiikö seura kehityshaluisille nuorille henkilökohtaisen valmentajan? Toimiiko seuran järjestelmä vakiintuneena vuodesta toiseen vai työstetäänkö toimintatavat uudelleen vuosittain? Miten seuran toimijat reagoivat, kun nuori kohtaa vastoinkäymisiä tai hän on epävarma valinnoissaan?

Polku huipulle saattaa välillä kadota tai eteen tulee vaikeita esteitä. Silloin tuki ja rohkaisu sekä kiertoteiden etsiminen ovat erityisen tärkeitä. Jotta matka ei keskeytyisi ensimmäiseen esteeseen, tarvitaan ympärillä olevien ihmisten tukea ja apua.

Mistä seura saa esimerkkejä tai apua hyvin viitoitetun huippu-urheilun polun rakentamiseen? Millaista apua seura ja seuran toimijat kaipaavat? Mitä apua kaipaat itse tukeaksesi nuorta hänen valitsemallaan polulla? Kerro ajatuksistasi. Anna palautetta.

Nuorisotoiminnan kehityspäällikön tehtävä on uusi Suunnistusliitossa. Tehtäväkenttänä on viitoittaa nuorten polkuja kohti huippu-urheilua, mielekästä harrastamista ja aktiivista seuratoimintaa.

Suunnistus harrastuksena on elinikäinen. Rastivälien ratkominen joka kerta erilaisessa toimintaympäristössä vahvistaa elämäniloa. Mitä useampi nuori kokee lajimme mielekkääksi osaksi elämäänsä, sitä arvokkaampia ovat jokaisen suunnistuksen toimijan lajin eteen panostamat arkiset hetket.

Huippu-urheilu ja sen tavoittelu on mielekästä ja palkitsevaa. Matka huipulle tarjoaa paljon ainutlaatuisia elämänkokemuksia. Kannustan kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita viitoittamaan huippu-urheilun polkua jakamaan ajatuksiaan, kertomaan huolistaan ja ideoimaan yhdessä.

Tartutaan yhdessä palkeisiin ja puhalletaan sopivasti kipinään, jotta se alkaisi roihuta liekkinä. Vahvistetaan iloa, innostusta ja intohimoa.

Katri Lilja
Katri Lilja