Karttarahan pääjako 2007

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 10.12.2007 karttaryhmän 26.11.2007 tekemän esityksen karttarahan jaosta 2007. Sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalla maksettava karttaraha.

Lisäksi karttarahalla on kustannettu liiton karttatoiminnan yleiskuluja kuten mm. liiton karttavastaavan ja karttakouluttajien palkkiot, karttaryhmän jäsenten ja arvokilpailujen karttatukihenkilöiden matkakustannukset, SSL:n osallistumista IOF:n ja NORD:n karttatoimintaan sekä SSL:n toimiston kartta-asioihin liittyvän työn kustannuksia.

Karttarahasta maksettiin myös ns. pilottitapahtumien karttojen tulostuskuluja 963,69 euroa sekä nuoren kartoittajan stipendejä koulukarttaprojektin pilottiseuroille yhteensä 750,00 euroa.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus ja tiedostokopio) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Arvokilpailukarttoja tuetaan enemmän kuin muita karttoja, koska arvokilpailukartta on yleensä kalliimpi. Arvokilpailukartat tehdään useimmiten uudesta pohja-aineistosta ja kartan pinta-ala on usein keskimääräistä suurempi.

Vuoden 2007 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena.

KarttaEnsi-kartoitus
€/km2
Uusinta-kartoitus
€/km2
Ajan-tasaistus
€/km2

Kopio

€/km2

Arvokilpailukartta 20077504702350
Sprinttisuunn. arvokilp. 2007750(470)(235)0
Hiihtosuunn. arvokilp. 20073753753750
Pyöräsuunn. arvokilp. 2007(375)(375)3750
Muu suunnistuskartta 2007190120600
Muu sprinttisuunn.k. 20077504702350
Hiihtosuunn. kartta 2007(95)95950
Pyöräsuunn. kartta 2007(95)(95)(95)0
Arvokilpailu 2008 ennakko413,60240(120)0
Muut 2008 ennakko(90)55300
Arvokilpailu 2009 ennakko190(120)(50)0

Suluissa olevat summat tarkoittavat, että ko. perusteita ei laskennassa tarvittu, koska ko. tyypin ja kartoitustavan karttoja ei ollut käsittelyssä.

Ennakkorahoitusta tulevien vuosien kartoilla maksetaan, koska seuroilla on pohja-aineistosta ja kartoituksesta kustannuksia.

Sprinttisuunnistuskartoille maksetaan nelinkertainen tuki muihin karttoihin nähden. Sprinttisuunnistuskartta on suuremmasta mittakaavasta ja kuvaustarkkuudesta johtuen työläämpi tehdä kuin suunnistuskartta. Toisena perusteena on aktivoida seuroja tekemään enemmän sprinttisuunnistuskarttoja, jotta lajin kilpailu- ja harjoittelupaikkoja olisi riittävästi.

Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartoille maksetaan karttarahaa noin puolet suunnistuskartan karttarahasta. Erottelua kartoitustavan mukaan ei tehdä, koska sekä hiihto- että pyöräsuunnistuskartat tehdään suunnistuskartan pohjalta käytännössä uusintakartoituksina ja ajantasaistuksina, mutta esim. urakuvauksen suhteen ensikartoituksena.

Kopioalalle (otteelle emokartasta) ei myönnetty vuonna 2003 tehdyn linjauksen mukaan karttarahaa ollenkaan. Emokartta on useimmiten aiemmin jo saanut karttarahaa ja emokartasta tulostettujen otteiden kustannukset ovat niin vähäiset, että niiden korvaaminen karttarahasta ei ole tarpeellista.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille sekä ennakkorahana sellaisille kartoille, jotka tulevina lähivuosina julkaistaan ja raportoidaan seuran ilmoituksen mukaisesti.

Seurojen saamat karttarahasummat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Tämä johtuu seurojen karttatuotannon vaihtelevasta määrästä ja sen rahoituspohjasta. Eri kunnat tukevat seurojen kartanvalmistusta varsin vaihtelevasti. Osa seuroista ei saa kunnalta tukea lainkaan ja osalle maksetaan kaikki karttakulut, jolloin seura ei saa karttarahaa ollenkaan. Lisäksi seurat voivat saada työllisyystukea, Leader-tukea jne.

Alueittaisten yhteenvetojen tekeminen edellä mainituista maksuperusteista ja karttojen valmistuksen saamasta muusta tuesta johtuen ei ole perusteltua.

Karttaraha on maksettu seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille joulukuussa 2007. Lisätietoja saa karttasihteeri Jukka Liikarilta: liikari(a)dnainternet.net.