Karttarahan pääjako 2006

Karttarahan pääjako 2006

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 18.12.2006 karttaryhmän 2.12.2006 tekemän esityksen karttarahan jaosta 2006. Sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalla maksettava karttaraha.

Lisäksi karttarahalla on kustannettu liiton karttatoiminnan yleiskuluja kuten mm. liiton karttavastaavan ja -sihteerin sekä karttakouluttajien palkkiot, karttaryhmän jäsenten ja arvokilpailujen karttatukihenkilöiden matkakustannukset, SSL:n osallistumista IOF:n ja NORD:n karttatoimintaan sekä SSL:n toimiston kartta-asioihin liittyvän työn kustannuksia.

Karttarahasta maksettiin myös ns. pilottitapahtumien karttojen tulostuskuluja 2763,26 euroa sekä tukea urheiluoppilaitosten sprinttisuunnistuskarttojen valmistamiseen. Tässä sprinttisuunnistuskarttaprojektissa on valmistunut tähän mennessä 14 karttaa.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus ja tiedostokopio) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Arvokilpailukarttoja tuetaan enemmän kuin muita karttoja, koska arvokilpailukartta on yleensä kalliimpi. Arvokilpailukartat tehdään useimmiten uudesta pohja-aineistosta ja kartan pinta-ala on usein keskimääräistä suurempi.

Vuoden 2006 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena.

Kartta

Ensi-

kartoitus

€/km2

Uusinta-

kartoitus

€/km2

Ajan-

tasaistus

€/km2

Kopio

 

€/km2

Arvokilpailukartta 20068605402650
Sprinttisuunn. arvokilp. 2006860
Hiihtosuunn. arvokilp. 20064304304300
Pyöräsuunn. arvokilp. 20061100
Muu kartta 2006215135650
Hiihtosuunn. kartta 20061051051050
Pyöräsuunn. kartta 20061051051050
Arvokilpailu 2007 ennakko3502201400
Muut 2007 ennakko100500
Arvokilpailu 2008 ennakko2400

Viivat taulukossa tarkoittavat, että ko. perusteita ei laskennassa tarvittu, koska ko. tyypin ja kartoitustavan karttoja ei ollut käsittelyssä.

Ennakkorahoitusta tulevien vuosien kartoilla maksetaan, koska seuroilla on pohja-aineistosta ja kartoituksesta kustannuksia.

Sprinttisuunnistuskartoille maksetaan nelinkertainen tuki muihin karttoihin nähden. Sprinttisuunnistuskartta on suuremmasta mittakaavasta ja kuvaustarkkuudesta johtuen työläämpi tehdä kuin suunnistuskartta. Toisena perusteena on aktivoida seuroja tekemään enemmän sprinttisuunnistuskarttoja, jotta lajin kilpailu- ja harjoittelupaikkoja olisi riittävästi. Tänä vuonna valmistettiin vain 27 sprinttikarttaa. Tarkoitus on, että vastaavaa korkeampaa tukea maksetaan sprinttisuunnistuskarttojen valmistamiseen tulevanakin vuotena.

Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartoille maksetaan karttarahaa noin puolet suunnistuskartan karttarahasta. Erottelua kartoitustavan mukaan ei tehdä, koska sekä hiihto- että pyöräsuunnistuskartat tehdään suunnistuskartan pohjalta käytännössä uusintakartoituksina ja ajantasaistuksina, mutta esim. urakuvauksen suhteen ensikartoituksena.

Kopioalalle (otteelle emokartasta) ei myönnetty vuonna 2003 tehdyn linjauksen mukaan karttarahaa ollenkaan. Emokartta on useimmiten aiemmin jo saanut karttarahaa ja emokartasta tulostettujen otteiden kustannukset ovat niin vähäiset, että niiden korvaaminen karttarahasta ei ole tarpeellista.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille sekä ennakkorahana sellaisille kartoille, jotka tulevina lähivuosina julkaistaan ja raportoidaan seuran ilmoituksen mukaisesti.

Seurojen saamat karttarahasummat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Tämä johtuu seurojen karttatuotannon vaihtelevasta määrästä ja sen rahoituspohjasta. Eri kunnat tukevat seurojen kartanvalmistusta varsin vaihtelevasti. Osa seuroista ei saa kunnalta tukea lainkaan ja osalle maksetaan kaikki karttakulut, jolloin seura ei saa karttarahaa ollenkaan. Lisäksi seurat voivat saada työllisyystukea, Leader-tukea jne.

Alueittaisten yhteenvetojen tekeminen edellä mainituista maksuperusteista ja karttojen valmistuksen saamasta muusta tuesta johtuen ei ole perusteltua.

Karttaraha maksetaan seuran raporttilomakkeessa ilmoittamalle tilille tammikuussa 2007. Lisätietoja saa karttasihteeri Jukka Liikarilta: liikari (at) dnainternet.net.