Nuorten harrastetoiminta

Suunnistusliiton yhtenä painopisteenä tulevina vuosina on nuorten harrastetoiminnan kehittäminen. Kehittämistyön tukena on Nuoren Suomen ”Mä oon täällä” nuorten harrastehankkeen toimenpiteet eli harrastemanageritoiminta jaohjaajakoulutuksen tarjoaminen 15 – 20 –vuotiaille nuorille.

Lähtökohtana kehittämistyölle on, että murrosiän kynnyksellä ja sen jälkeen liikunnan harrastaminen vähenee ratkaisevasti. Mä oon täällä! – nuorten harrasteliikuntahankkeen taustalla onkin tarve saada nuoria liikkumaan enemmän ja jäämään seuratoimintaan. Tavoitteena on saada syntymään suunnistusseuroihin entistä useampia nuorille suunnattuja harrasteryhmiä ja kaveriporukoita, joissa toiminta on nuorten näköistä ja sisällöltään nuorten haluamaa. Hankkeen tavoitteena on myös auttaa seuroja tarjoamaan nuorille lisää vaikuttamismahdollisuuksia ja tekemisen paikkoja esim. ohjaajina, toimijoina jne.

Kehittämistyötä liitossa tekevät nuoriso- ja harrastetoimiala. Yhteistyöseuroja haetaan urheiluseuratoiminnan paikallistukea syksyllä 2006 hakeneista seuroista.

Ratkaisevassa asemassa nuorten harraste- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi on toimivan aikuistukiverkoston luominen. Seuraan on löydettävä ennakkoluuloton nuorten harrastemanageri, josta tulee toiminnan sielu ja moottori ja joka mahdollistaa nuorten monipuolisen toiminnan; harrastamisen, kilpailun ja muun seuratoimintaan osallistuvan toiminnan. Yhdessä nuorten kanssa harrastemanageri luo omaan seurakulttuuriin sopivat ja nuoria innostavat toimintamuodot.

Sinunkin seurallesi harrastemanageri?http://www.nuorisuomi.fi/harrastemanageri

Seurassa toimiva harrastemanageri on nuorten harrastetoiminnan kehittämisen avainhenkilö.

Harrastemanageri on

• turvallinen aikuinen, joka toimii nuorten tukena ja innostajana. Harrastemanageri pitää langat käsissään ja on nuorten käytettävissä ja apuna.

• mahdollistaja, joka luo toiminnalle puitteet, järjestää tilat ja käynnistää toimintaa yhdessä nuorten kanssa.

• kuuntelija, joka saa nuorten mielipiteet esiin nuorille tilaa antaen. Parhaimmillaan harrastemanageri välittää nuorista myös seuratoiminnan ulkopuolelle ulottuvissa asioissa.

• innostaja, joka saa nuoret liikkumaan, vaikuttamaan ja osallistumaan seuratoimintaan aktiivisesti. Harrastemanageri osaa jakaa vastuuta nuorille itselleen sopivassa suhteessa.

• nuorten puolestapuhuja, joka edistää nuorten asioita seuran hallituksessa ja muissa yhteyksissä. Harrastemanagerille nuorten etu on aina kaiken toiminnan lähtökohta.

Nuoren Suomen tarjoama harrastemanagerin tukijärjestelmä on

• viestintää, tiedottamista ja vuorovaikutusta.

• koulutusta, perehdyttämistä, oppimista ja jatkokoulutusta.

• materiaaliapua; vuosittain täydentyvä käsikirja, johon liitetään seuroissa toteutettuja käytännön malleja

• kohtaamisia; kerran vuodessa valtakunnallisesti, myös alueellisia tapaamisia.

• lajikohtaista tukea, joka on parhaillaan suunnittelun alla.

Liity harrastemanageriverkostoon!

Kun sopiva henkilö on löytynyt harrastemanageriksi, hänet rekisteröidään harrastemanageriverkostoon.
Liittymällä verkostoon harrastemanageri saa tukijärjestelmän edut käyttöönsä. Rekisteröitymisen jälkeen manageriin otetaan yhteyttä ja hän pääsee sopimaan toimintaan liittyvästä koulutuksesta.

Koulutuksessa jaetaan Nuorten Harrastemanagerin käsikirja, jota täydennetään vuosittain seuraesimerkein. Verkostossa mukana olo varmistaa, että myös nämä vuosittaiset päivitykset lähetetään automaattisesti.

Liittyminen verkostoon, koulutus ja siihen liittyvä materiaali sekä vuosittainen materiaalipäivitys ovat seuralle maksuttomia.

Lisätietoja Nuoren Suomen sivuilta

Nuorille Ohjaajakoulutustahttp://www.nuorisuomi.fi/mot

15-20-vuotiaille nuorille luodaan vuoden 2006 aikana oma koulutus, jossa nuoret voivat kohdata toisia aktiivisia nuoria. Koulutus antaa valmiuksia ohjaamiseen, mutta myös omaan kasvuun ja erityisesti omien vahvuuksien sekä ohjaajaroolin löytymiseen. Ensimmäiset koulutukset toteutetaan vuoden lopulla.

Lisätietoja Nuoren Suomen sivuilta