: Haku
UK SWE FIN Intranetit

Valmentajakoulutus

Päivitetty 20.5.2014

Suomen Suunnistusliitto järjestää valmentajakoulutusta kolmella tasolla. Eri tasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät tämän sivun linkkien kautta. Järjestettävästä koulutuksesta saa tietoa mm. liiton koulutuskalenterista ja Suunnistaja-lehdestä.

Suunnistusliiton tämänhetkinen valmentajakoulutuskokonaisuus (tasot 2–3) perustuu syksyllä 2010 päättyneeseen kaksivuotiseen kehittämishankkeeseen. Hankkeen myötä koulutettiin yksitoista kouluttajaa ja tiivistettiin koulutusyhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa. Valtaosa suunnistuksen valmentajakoulutuksesta on keskitetty Vierumäelle, minkä lisäksi koulutuksissa käytetään opiston Foppa-oppimisalustaa. Koulutuksen toimintatavat, rakenne ja oppimisalustan käyttö mahdollistavat aiempaa tehokkaammin valmentajien oppimisen omassa toimintaympäristössään. Osaamisen ja oppimisen arviointi on niin ikään terävöitynyt oppimisalustan käytön myötä.

  (Valmentajakoulutuksen osaamistavoitteet)

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa (taso 1)

Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11–17-vuotiaiden ryhmien valmentajat. Koulutus antaa seuravalmentajalle eväitä kehittää nuorille suunnattujen harjoitusten määrää ja laatua seurassa. Koulutuksesta saa johtolankoja ja työkaluja vetovoimaisen harjoitustoiminnan toteutukseen sekä tietoa henkilökohtaisen valmentamisen alkeista.

Suunnistusliiton aiempi toteutusmalli tason 1 valmentajakoulutuksesta ja tason 2 ohjaajakoulutus on integroitu vuosien 2013 ja 2014 kehitystyön aikana yhdeksi kokonaisuudeksi. Sisällöt tulevat jatkossa tukemaan aiempaa paremmin lasten ja nuorten seuravalmennuksen suunnittelua, organisointia ja toteutusta.

Suunta Huipulle -kurssi (taso 2)

Suunta Huipulle -kurssi on suunnattu niin lapsuus-, valinta- kuin huippuvaiheen urheilijoiden parissa toimiville valmentajille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään tason 1 tietojen ja taitojen hallitsemista sekä aktiivista toimimista valmennus-/ohjaustehtävissä. Koulutus koostuu kolmesta lähijaksosta sekä itseopiskelusta mm. nettipohjaista oppimisalustaa (Foppa) hyödyntäen.

Joulukuussa 2013 käynnistynyt kurssi on par´aikaa käynnissä. Seuraava kurssi alkaa marras-joulukuussa 2014.

Suunnistusvalmentajatutkinto, SVT (taso 3)

SVT-koulutus on suunnattu Suunta Huipulle -kurssin suorittaneille (taso 2) tai vastaavat tiedot ja taidot hallitseville nuorten/huippujen valmentajille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään lisäksi aktiivista toimimista valmennus-/ohjaustehtävissä.  Koulutus koostuu neljästä lähijaksosta sekä itseopiskelusta mm. nettipohjaista oppimisalustaa (Foppa) hyödyntäen.

SVT 2013 -kurssille osallistui 15 valmentajaa. Seuraava kurssi käynnistyy vuoden 2015 alussa.

Suunnistusvalmennusseminaari

Suunnistusvalmennusseminaari järjestetään vuosittain, pääsääntöisesti helmikuussa. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia valmennusta ja valmennusjärjestelmän kehittämistä koskevia aiheita. Suunnistusliiton maajoukkueiden ja valmennusryhmien leirejä järjestetään rinnan seminaarin kanssa, jolloin seminaariväellä on mahdollisuus päästä seuraamaan huippu-urheilijoita ja -valmentajia tositoimissa.

Seuraava suunnistusvalmennusseminaari järjestetään Vierumäellä 24.-26.1.2014. Johtavana teemana on nuorten valmennuksen kehittäminen.

* * * * * * * *

VAT ja VEAT (taso 4)

Tason 4 valmentajakoulutusta (VAT, Valmentajan Ammattitutkinto ja VEAT, Valmentajan Erikoisammattitutkinto) järjestävät urheiluopistojen valmennuskeskukset. Suunnistusliitto suosittelee yhteistyökumppaninsa Suomen Urheiluopiston järjestämiä ammattivalmentajakursseja.
- Suomen Urheiluopisto, Vierumäki, Heinola
- Kuortaneen Urheiluopisto, Kuortane
- Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi
- Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
- Varalan Urheiluopisto, Tampere

Tason 5 valmentajakoulutus

Tason 5 valmentajakoulutusta järjestetään Jyväskylän Yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa.

* * * * *

Suomen Olympiakomitea, osaamisohjelma

Valtakunnallinen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämisprojekti (VOK)

Suunnistusvalmentajat ry