Miten sinettiseuraksi

Sinettitunnuksen saamiseksi seuran tulee täyttää sinettiseurakriteerit.

Suunnistuksen sinettiseurahaku on vuosittain avoinna 1.11. – 31.12.
Huom. ! Vuoden 2017 sinettihaku siirtyy alkuvuoteen 2018. Olympiakomitean uusi seuratoiminnan laatuohjelma astuu voimaan vuoden alusta ja suunnistuksen sinettiseuratoiminta noudattaa uutta laatuohjelmaa.

Uudistuva seuratoiminnan laatuohjelma

Uusien sinettiä tavoittelevien seurojen on hyvä olla ennakkoon yhteydessä Suunnistusliiton nuorisopäällikkö Anneli Miettiseen. Seura täyttää Suunnistusliiton nettisivuilta löytyvän hakulomakkeen.  Sinettikriteereiden täyttyminen arvioidaan hakulomakkeella ja Suunnistusliitosta seuraan tehtävällä auditointikäynnillä. Sinettitunnus on voimassa ensimmäistä kertaa tunnuksen saavilla seuroilla kaksi seuraavaa vuotta ja tunnuksen omaavilla seuroilla kolme seuraavaa vuotta.

Sinettiseuran hakulomake.
Suunnistusliiton sinettiseuraksi hakeutuvat seurat täyttävät tämän hakulomakkeen.

Auditointi

Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun auditoinnin avulla. Auditoinnin tarkoituksena on eri arviointimenetelmien kautta vahvistaa hyviä ja olemassa olevia toimintoja, löytää tulevaisuuden kehittämiskohteet sekä kannustaa ja kiittää seuraa ja sen toimijoita laadukkaasta työstä. Auditoinnin tarkoituksena on varmistua siitä, että seura täyttää ne kriteerit, jotka Sinettiseuratoiminnalle on asetettu. Mikäli seura ei täytä kriteerejä, auditoijat määrittelevät yhdessä seuran toimijoiden kanssa kehittämistä vaativat osa-alueet ja toimenpiteet sekä sopivat asioiden etenemisen aikataulusta.

Auditoinnin toteuttaa lajiliiton nimeämä vastuuhenkilö yhdessä urheilun aluejärjestön tai oman lajiliiton toisen auditoijan kanssa. Jokainen Sinettiä tavoitteleva seura auditoidaan. Sinettiseuraksi nimeämisen jälkeen seura auditoidaan kahden vuoden kuluttua ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Sinettiseuratoiminta ja auditointijärjestelmä muodostavat jatkuvan vuorovaikutuksen Sinettiseurojen, lajiliittojen ja Valon välille.

Auditointitilaisuus

Suomen Suunnistusliiton edustaja sopii yhdessä seuran kanssa auditointitilaisuuden ajankohdan ja paikan (aikavaraus 3 tuntia). Auditointiin sisällytetään mahdollisuuksien mukaan seuran harjoituksen seuraaminen.

Auditointitilaisuudessa auditoijat tutustuvat seuran toimintaan, mm. harjoitusta seuraamalla ja keskustelemalla seuratoimijoiden kanssa. Seurasta auditointitilaisuuteen tulee osallistua seuran puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja ja/tai hallituksen jäsen, nuorisovastaava sekä lasten ja nuorten ryhmien vastuuvetäjät. Tärkeää on, että keskusteluun saadaan erilaisia näkemyksiä eri roolissa olevilta ihmisiltä.

Auditoijat tekevät ja esittävät jo auditointitilaisuudessa oman arvionsa kriteerien täyttymisestä. Tilaisuuden jälkeen auditoijat tekevät kirjallisen raportin ja toimittavat sen seuran sinettiyhteyshenkilölle ja Valoon.

Lisätietoja Suomen Suunnistusliitto, nuorisopäällikkö Timo Saarinen, timo.saarinen(a)suunnistusliitto.fi , p 040 5198699.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail