Rankiohje

Vuonna 2017 laskettava hiihtosuunnistuksen ranki

Huom. Suunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen vuoden 2017 rankiohje julkaistaan myöhemmin. Vuoden 2016 rankiohje löytyy alempana tältä sivulta.

Hiihtosuunnistuksen ranki 1
 • kilpailut ajalta: 1.12.2016 – 31.3.2017
 • julkaisu: IRMAssa viimeistään 12.4.2017
 • kilpailupistemääriä laskettaessa käytetään perustana alkulistaa = rankilista 2016
 • alkulistan pistemäärä parhaasta vuoden 2016 sarjasta otetaan mukaan (kilpailunumero 0) vähennettynä 6 %:lla, ei kuitenkaan yksin

IRMAssa on kilpailukauden aikana nähtävillä online-ranki. Ranki päivittyy viikoittain sitä mukaan, kun tuloksia toimitetaan liittoon, kuitenkin loma-ajat huomioiden. Myös online-rankia voidaan käyttää perusteena tehtävissä valinnoissa.

Kilpailupisteet

Kilpailupisteiden laskennassa käsitellään kaikkien osanottajien muodostamaa tulosluetteloa. Jokaiselle kilpailijalle lasketaan kustakin kilpailusta kilpailupistemäärä, joka määritetään seuraavasti:

KILPAILU-rankikaava

(Laskukaavassa S = kilpailijan sijoitus ja N = lähteneiden kilpailijoiden lukumäärä.)

Kilpailun vertailuaika on 5 parhaan ajan keskiarvo. Vertailuajassa huomioidaan kaikki kilpailuun osallistuneet, myös ulkomaalaiset. Vertailuaika voi olla kuitenkin korkeintaan 10 % voittajan aikaa suurempi. Mikäli sarjassa on 7 – 8 tuloksen saanutta, on vertailuaika 4 parhaan ajan keskiarvo. Mikäli tuloksen saaneita on 5 – 6, on vertailuaika 3 parhaan ajan keskiarvo. 3 – 4 tuloksen saaneella keskiarvo lasketaan 2 parhaasta ajasta. Kun tuloksen saaneita on vähemmän kuin 3, ei kilpailusta lasketa rankipisteitä.

Kilpailun vertailupistemäärä lasketaan ottaen huomioon vain osanottajat, joilla on voimassa oleva lisenssi tuloksia rankijärjestelmään kirjattaessa. Mikäli sarjassa on yli 8 lähtijällä alkulistan pisteet, kilpailun vertailupistemäärä lasketaan keskiarvona 7 parhaasta kyseiseen sarjaan lähteneen suunnistajan alkulistan pistemäärästä ja kunkin kilpailijan osalta käytetään korkeimpia pisteitä sarjasta riippumatta. Jos kilpailijan lähtöpistemäärä ylittää kyseisen kilpailusarjan tasopistemäärän, käytetään lähtöpisteiden tilalla sarjan tasopistemäärää.

Mikäli sarjassa on 7 – 8 lähtijällä alkulistan pisteet, lasketaan keskiarvo 6 parhaasta alkulistan pisteistä. Mikäli sarjassa on 6 lähtijällä alkulistan pisteet, lasketaan keskiarvo 5 parhaasta alkulistan pisteistä. Mikäli sarjassa on 3 – 5 lähtijällä alkulistan pisteet, on vertailupistemäärä lähteneiden alkulistan pisteiden keskiarvo. Mikäli sarjassa on 1 tai 2 lähtijällä alkulistan pisteet, on vertailupistemäärä näiden summa jaettuna 3:lla. Jos yhdelläkään lähteneellä ei ole alkulistan pisteitä, ei vertailupistemäärää voida laskea.

Kilpailun vertailupistemäärä on kuitenkin vähintään 40 % kyseisen sarjan tasopistemäärästä sarjoissa, joissa kilpailijoiden (niiden, joilla on voimassa oleva lisenssi tuloksia rankijärjestelmään kirjattaessa) lukumäärä on vähintään 5, ja vähintään 30 %, kun osanottajien määrä on 3 tai 4. Kun lisenssi on voimassa harvemmalla kuin 3 kilpailijalla, ei rankipisteitä lasketa.

Kilpailija saa kilpailupistemäärän vain siihen sarjaan, jossa hän kulloinkin on kilpaillut. Mikäli kilpailun sarja on jo kilpailukutsussa määritelty ’yhdistetyksi sarjaksi’ (esim. D17-20), kilpailija saa kilpailupistemäärän sarjaan, johon kaikilla sarjan osanottajilla on osanotto-oikeus (esimerkissä D20).

Arvokilpailujen osalta kilpailijan pisteitä korotetaan ennalta päätetyllä korotusprosentilla.

Takaa-ajolähtökilpailuissa vähennetään kilpailupisteitä 5 %:lla. Kaikissa yhteislähtökilpailuissa (myös hajontalenkein toteutetussa) ja ryhmälähtökilpailuissa käytetään kaksinkertaista sijalukuun perustuvaa vähennystä (kerroin 0.30).

Rankipisteet

Kilpailupistemäärät lasketaan koko kauden ajan kaikille rankijärjestelmään kuuluviin kilpailuihin osallistuville henkilöille. Rankilistalla julkaistaan kaikkien niiden lisenssin lunastaneiden nimet, jotka eivät ole julkaisua omissa henkilötiedoissaan IRMAssa estäneet.

Sijoituksen määräävä rankipistemäärä lasketaan hiihto- ja pyöräsuunnistuksen rankilistalle kilpailijan kolmen parhaan, suunnistuksen rankilistalle 1 kilpailijan kolmen parhaan ja rankilistalle 2 viiden parhaan kilpailupistemäärän keskiarvosta. Suunnistuksen online-rankin laskennassa käytetään rankilistan 1 valmistuttua noin kahden kuukauden ajan neljän parhaan kilpailupistemäärän keskiarvoa.

Voittajan rankipistemääräksi tulee sarjan tason mukainen tasopistemäärä ja muut suhteutetaan tähän. Mikäli kilpailijalta puuttuu yksi kilpailupistemäärä, vähennetään niiden keskiarvosta 4 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu kaksi kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 8 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu kolme kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 12 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu neljä kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 16 %.

Tasopistemäärät

Sarjojen tasopistemäärät ovat hiihtosuunnistuksessa:

H21 100  D21 100
H35 90     D35 90
H40 80     D40 80
H45 75     D45 75
H50 70     D50 70
H55 65     D55 65
H60 60     D60 60
H65 55     D65 55
H70 50     D70 50
H75 45     D75 45
H80 40     D80 40
H85 35     D85 35
H20 90     D20 90
H17 75     D17 75
H15 65     D15 65

Arvokilpailut

Arvokilpailuissa menestyminen huomioidaan korottamalla kilpailupistemäärää.

SM-kilpailut 6%

25.2.2017 Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka, Alajärven Ankkurit ja Vetelin Urheilijat
4.3.2017 Hiihtosuunnistuksen SM-pitkä, Saloisten Reipas
25.3.2017 Hiihtosuunnistuksen SM-erikoispitkä, Länsi-Rajan Rasti

SM-kilpailut 3% (sprintti)

18.2.2017 Hiihtosuunnistuksen SM-sprintti, Navi

Seuraavat katsastuskilpailut 3%

6.– 7.1.2017 Hiihtosuunnistus, Suunta 2000 (H/D21A, H/D20, H/D17)
20.1.2017 Hiihtosuunnistus, Sotkamon Jymy (H/D21, H/D20, H/D17)
21.1.2017 Hiihtosuunnistus, Sonkajärven Pahka (H/D21, H/D20, H/D17

Kilpailut

Järjestelmään kuuluvat seuraavat kilpailut siltä osin kun tulokset on toimitettu IRMAan rankilaskentaa varten:

 • kansalliset kilpailut, myös SM-kilpailut
 • kansainväliset kilpailut Suomessa (ei arvokilpailut)
 • alueen hiihtosuunnistuksen mestaruuskilpailut
 • usean alueen yhteinen mestaruuskilpailu katsotaan yhdeksi kilpailuksi, mikäli lähtöjärjestykset on arvottu alueiden kesken sekaisin
 • mikäli alueen mestaruuskilpailu järjestetään kansallisen kilpailun yhteydessä tai avoimena mestaruuskilpailuna, rankipisteet lasketaan yhtenäisestä tulosluettelosta (eri alueen osanottajia ei erotella)

Järjestelmään eivät kuulu viestiosuudet eivätkä monipäiväisten kilpailujen yhteistulokset.

Luokkasuoritukset

Luokkasuoritus voidaan saavuttaa erikseen hiihtosuunnistuksessa, suunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa.

Luokkasuoritusten pisterajat 2017 määritetään rankin sijoitusten perusteella seuraavasti: I lk sarjat H/D21 20 %, I lk muut sarjat 30 %, II lk 65 % ja III lk 95 % sarjan rankilistalla olevista henkilöistä. Sijaluvun pyöristys tehdään ylöspäin. Luokkasuoritus lasketaan hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa rankilistan 1 mukaan ja suunnistuksessa rankilistan 2 mukaan.

 

 

Vuonna 2016 laskettavat rankilistat
Hiihtosuunnistuksen ranki 1
 • kilpailut ajalta: 1.12.2015 – 31.3.2016
 • julkaisu: IRMAssa viimeistään 12.4.2016
 • kilpailupistemääriä laskettaessa käytetään perustana alkulistaa = rankilista 2015
 • alkulistan pistemäärä parhaasta vuoden 2015 sarjasta otetaan mukaan (kilpailunumero 0) vähennettynä 6 %:lla, ei kuitenkaan yksin
Suunnistuksen rankilistat 1
 • kilpailut ajalta: 1.1.2016 – 19.6.2016
 • julkaisu: IRMAssa viimeistään 23.6.2016
 • kilpailupistemääriä laskettaessa käytetään perustana alkulistaa (ei julkaista) = rankilista 2/2015 vähennettynä 2%:lla
 • alkulistan pistemäärä parhaasta vuoden 2015 sarjasta otetaan mukaan (kilpailunumero 0) vähennettynä 6 %:lla, ei kuitenkaan yksin
Suunnistuksen rankilistat 2
 • kilpailut ajalta: 1.1.2016 – 30.10.2016
 • julkaisu: IRMAssa viimeistään 8.11.2016
 • ranki 1:n julkaisemisen jälkeen kilpailupistemääriä laskettaessa käytetään perustana ranki 1:stä
 • rankilistan 1 kilpailuista alkupisteet poistetaan
Pyöräsuunnistuksen ranki 1
 • kilpailut ajalta: 1.1.2016 – 30.10.2016
 • julkaisu: IRMAssa viimeistään 8.11.2016
 • kilpailupistemääriä laskettaessa käytetään perustana alkulistaa = rankilista 2015
 • alkulistan pistemäärä parhaasta vuoden 2015 sarjasta otetaan mukaan (kilpailunumero 0) vähennettynä 6 %:lla, ei kuitenkaan yksin.

Näiden rankilistojen lisäksi IRMAssa on kilpailukauden aikana nähtävillä online-ranki. Ranki päivittyy viikoittain sitä mukaan, kun tuloksia toimitetaan liittoon, kuitenkin loma-ajat huomioiden. Myös online-rankia voidaan käyttää perusteena tehtävissä valinnoissa.

Kilpailupisteet

Kilpailupisteiden laskennassa käsitellään kaikkien osanottajien muodostamaa tulosluetteloa. Jokaiselle kilpailijalle lasketaan kustakin kilpailusta kilpailupistemäärä, joka määritetään seuraavasti:

KILPAILU-rankikaava

(Laskukaavassa S = kilpailijan sijoitus ja N = lähteneiden kilpailijoiden lukumäärä.)

Kilpailun vertailuaika on 5 parhaan ajan keskiarvo. Vertailuajassa huomioidaan kaikki kilpailuun osallistuneet, myös ulkomaalaiset. Vertailuaika voi olla kuitenkin korkeintaan 10 % voittajan aikaa suurempi. Mikäli sarjassa on 7 – 8 tuloksen saanutta, on vertailuaika 4 parhaan ajan keskiarvo. Mikäli tuloksen saaneita on 5 – 6, on vertailuaika 3 parhaan ajan keskiarvo. 3 – 4 tuloksen saaneella keskiarvo lasketaan 2 parhaasta ajasta. Kun tuloksen saaneita on vähemmän kuin 3, ei kilpailusta lasketa rankipisteitä.

Kilpailun vertailupistemäärä lasketaan ottaen huomioon vain osanottajat, joilla on voimassa oleva lisenssi tuloksia rankijärjestelmään kirjattaessa. Mikäli sarjassa on yli 8 lähtijällä alkulistan pisteet, kilpailun vertailupistemäärä lasketaan keskiarvona 7 parhaasta kyseiseen sarjaan lähteneen suunnistajan alkulistan pistemäärästä ja kunkin kilpailijan osalta käytetään korkeimpia pisteitä sarjasta riippumatta. Jos kilpailijan lähtöpistemäärä ylittää kyseisen kilpailusarjan tasopistemäärän, käytetään lähtöpisteiden tilalla sarjan tasopistemäärää.

Mikäli sarjassa on 7 – 8 lähtijällä alkulistan pisteet, lasketaan keskiarvo 6 parhaasta alkulistan pisteistä. Mikäli sarjassa on 6 lähtijällä alkulistan pisteet, lasketaan keskiarvo 5 parhaasta alkulistan pisteistä. Mikäli sarjassa on 3 – 5 lähtijällä alkulistan pisteet, on vertailupistemäärä lähteneiden alkulistan pisteiden keskiarvo. Mikäli sarjassa on 1 tai 2 lähtijällä alkulistan pisteet, on vertailupistemäärä näiden summa jaettuna 3:lla. Jos yhdelläkään lähteneellä ei ole alkulistan pisteitä, ei vertailupistemäärää voida laskea.

Kilpailun vertailupistemäärä on kuitenkin vähintään 40 % kyseisen sarjan tasopistemäärästä sarjoissa, joissa kilpailijoiden (niiden, joilla on voimassa oleva lisenssi tuloksia rankijärjestelmään kirjattaessa) lukumäärä on vähintään 5, ja vähintään 30 %, kun osanottajien määrä on 3 tai 4. Kun lisenssi on voimassa harvemmalla kuin 3 kilpailijalla, ei rankipisteitä lasketa.

Kilpailija saa kilpailupistemäärän vain siihen sarjaan, jossa hän kulloinkin on kilpaillut. Mikäli kilpailun sarja on jo kilpailukutsussa määritelty ’yhdistetyksi sarjaksi’ (esim. D17-20), kilpailija saa kilpailupistemäärän sarjaan, johon kaikilla sarjan osanottajilla on osanotto-oikeus (esimerkissä D20).

Arvokilpailujen osalta kilpailijan pisteitä korotetaan ennalta päätetyllä korotusprosentilla.

Takaa-ajolähtökilpailuissa vähennetään kilpailupisteitä 5 %:lla. Kaikissa yhteislähtökilpailuissa (myös hajontalenkein toteutetussa) ja ryhmälähtökilpailuissa käytetään kaksinkertaista sijalukuun perustuvaa vähennystä (kerroin 0.30).

Rankipisteet

Kilpailupistemäärät lasketaan koko kauden ajan kaikille rankijärjestelmään kuuluviin kilpailuihin osallistuville henkilöille. Rankilistalla julkaistaan kaikkien niiden lisenssin lunastaneiden nimet, jotka eivät ole julkaisua omissa henkilötiedoissaan IRMAssa estäneet.

Sijoituksen määräävä rankipistemäärä lasketaan hiihto- ja pyöräsuunnistuksen rankilistalle kilpailijan kolmen parhaan, suunnistuksen rankilistalle 1 kilpailijan kolmen parhaan ja rankilistalle 2 viiden parhaan kilpailupistemäärän keskiarvosta. Suunnistuksen online-rankin laskennassa käytetään rankilistan 1 valmistuttua noin kahden kuukauden ajan neljän parhaan kilpailupistemäärän keskiarvoa.

Voittajan rankipistemääräksi tulee sarjan tason mukainen tasopistemäärä ja muut suhteutetaan tähän. Mikäli kilpailijalta puuttuu yksi kilpailupistemäärä, vähennetään niiden keskiarvosta 4 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu kaksi kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 8 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu kolme kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 12 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu neljä kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 16 %.

Tasopistemäärät

Sarjojen tasopistemäärät ovat:

H21 100  D21 100
H35 90     D35 90
H40 80     D40 80
H45 75     D45 75
H50 70     D50 70
H55 65     D55 65
H60 60     D60 60
H65 55     D65 55
H70 50     D70 50
H75 45     D75 45
H80 40     D80 40
H85 35     D85 35
H20 90     D20 90
H18 80     D18 80
H16 70     D16 70

Arvokilpailut

Arvokilpailuissa menestyminen huomioidaan korottamalla kilpailupistemäärää.

SM-kilpailut 6%

12.3.2016 Hiihtosuunnistuksen SM-pitkä, Hankasalmen Hanka ja Kangasniemen Kalske
19.3.2016 Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka, Kuusamon Erä-Veikot
20.3.2016 Hiihtosuunnistuksen SM-erikoispitkä, Kuusamon Erä-Veikot
5.6.2016 Suunnistuksen SM-keskimatka, Anttolan Urheilijat (R1), Hämeenlinnan Suunnistajat (R2)
11.6.2016 Pyöräsuunnistuksen SM-keskimatka, Liperin Taimi
4.9.2016 Suunnistuksen SM-pitkä, Lynx ja OK77 (R1), Koovee (R2)
11.9.2016 Pyöräsuunnistuksen SM-pitkä, Lahden Taimi ja SOC Asikkala
24.9.2016 Suunnistuksen SM-yö, Vaajakosken Terä
15.10.2016 Suunnistuksen SM-erikoispitkä, Tampereen Pyrintö

SM-kilpailut 3% (sprintti)

6.2.2016 Hiihtosuunnistuksen SM-sprintti, Hauhon Sisu
10.9.2016 Pyöräsuunnistuksen SM-sprintti, Lahden Taimi ja SOC Asikkala
17.9.2016 Suunnistuksen SM-sprintti, Vaasan Suunnistajat

Seuraavat näyttö- ja katsastuskilpailut sekä huippuliigan osakilpailut 3%

2.– 3.1.2016 Hiihtosuunnistus, Kuusamon Erä-Veikot  (H/D21A, H/D20, H/D18)
14.2.2016 Hiihtosuunnistus, Joutsenon Kullervo (H/D21, H/D20, H/D17)
28.5.2016 Pyöräsuunnistus, sprintti ja keskimatka, Hiiltomiehet (H/D21, H/D20, H/D18)
15.4.2016 Suunnistus, Turku sprint, Turun Suunnistajat (H/D21E)
17.4.2016 Suunnistus, Huippuliiga / Siljarastit, Paimion Rasti (H/D21E)
23.4.2016. Suunnistus, Finnspring, Karjaan Ura (H/D21E, H/D20E, H/D16E)
6.5.2016 Suunnistus, sprintti, IF Brahe (H/D 20, H/D 16)
16.6.2016 Suunnistus, Huippuliiga, Kouvolan Suunnistajat (H/D21E)
24.6.2016 Suunnistus, MM-katsastus, keskimatka, SK Vuoksi (H/D21)
26.6.2016 Suunnistus, MM-katsastus, pitkä matka, SK Vuoksi (H/D21)
1.7.2016 Suunnistus, Huippuliiga / MM-katsastus, OK Trian (H/D21E)

AM-kilpailut sekä FSO -mestaruuskilpailut 3 %

Suunnistuksen pitkä matka

Kilpailut

Järjestelmään kuuluvat seuraavat kilpailut siltä osin kun tulokset on toimitettu IRMAan rankilaskentaa varten:

 • Kansalliset kilpailut, myös SM-kilpailut
 • Kansainväliset kilpailut Suomessa (ei arvokilpailut)
 • Alueen suunnistuksen, pyöräsuunnistuksen ja hiihtosuunnistuksen mestaruuskilpailut
  • usean alueen yhteinen mestaruuskilpailu katsotaan yhdeksi kilpailuksi, mikäli lähtöjärjestykset on arvottu alueiden kesken sekaisin
 • mikäli alueen mestaruuskilpailu järjestetään kansallisen kilpailun yhteydessä tai avoimena mestaruuskilpailuna, rankipisteet lasketaan yhtenäisestä tulosluettelosta (eri alueen osanottajia ei erotella)

Järjestelmään eivät kuulu viestiosuudet, korttelisuunnistukset eivätkä monipäiväisten kilpailujen yhteistulokset.

Luokkasuoritukset

Luokkasuoritus voidaan saavuttaa erikseen hiihtosuunnistuksessa, suunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa.

Luokkasuoritusten pisterajat 2016 määritetään rankin sijoitusten perusteella seuraavasti:I lk sarjat H/D21 20 %, I lk muut sarjat 30 %, II lk 65 % ja III lk 95 % sarjan rankilistalla olevista henkilöistä. Sijaluvun pyöristys tehdään ylöspäin. Luokkasuoritus lasketaan hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa rankilistan 1 mukaan ja suunnistuksessa rankilistan 2 mukaan.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail