Yleistys

Selvyyden ja havainnollisuuden aikaansaamiseksi on yleistettävä, koska kartta on maastoon verrattuna alaltaan erittäin pieni. Kohteista on täten valittava tärkeimmät ja tunnusomaisimmat sekä kuvattava ne havainnollisesti ja riittävän yksinkertaisesti.

Kartoitettaessa törmäävät täydellisyys- ja selvyysvaatimukset toisiinsa. Kartan luettavuus on säilytettävä täydellisyyden kustannuksella. Kuvattavien seikkojen määrän päättäminen – valintayleistys – on yleistystehtävän ensimmäinen vaihe. Valintayleistystä tehtäessä on pyrittävä löytämään tietyn maaston puitteissa johdonmukaiset valintaperusteet ja sovellettava niitä siten, että kartasta tulee mahdollisimman tasalaatuinen. Yleistyksen toinen vaihe graafinen yleistys on myös tarpeellinen kartan selvyyden tähden. Tähän tarkoitukseen käytetään kuvattavien seikkojen yksinkertaistamista, yhdistämistä, suurentamista, siirtämistä ja korostamista.

Luettavuusvaatimus edellyttää, että karttamerkkien koot, viivanleveydet ja keskinäiset etäisyydet valitaan normaalinäkökyvyn ja päivällä vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaisesti. Karttamerkkejä laadittaessa on jo otettu huomioon muut seikat, paitsi merkintöjen keskinäiset etäisyydet.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail