Vedet ja suot

Tämä ryhmä sisältää avoimet vedet ja veden vaikutuksesta syntyneet kasvistot (suot). Niiden luokituksessa on tärkeää estevaikutus suunnistajan kannalta sekä merkitys kartanlukukohteina ja rastipisteinä. Mustalla rantaviivalla ympäröity vesistö on normaalivedenkorkeudella ylipääsemätön. Kuivana kautena tämän ryhmän kohteet saattavat olla ajoittain kuivia. Suona kuvataan turvemaa ja sille tyypilliset kasvillisuuden peittämät alueet. Suot kuvataan niiden ulkonäön perusteella. Suo on normaalisti aina hieman hidaskulkuisempaa kuin metsämaa. Muun kasvillisuuden aiheuttama kulkukelpoisuuden muutos ja näkyvyys on lisäksi kuvattava.

301 Vesialue
KARTTA-301Suuri vesialue kuvataan 50 % 60 linjaa(cm pisterasterina. Pienet vesialueet kuvataan kompakti värillä. Mustalla kuvattu rantaviiva esittää ylipääsemättömyyttä. Kahluupaikan kohdalta rantaviiva jätetään pois.
Väri: sininen, musta.
302 Lammikko
KARTTA-302Kun vesialue on pienempi kuin 1 mm2 painetussa kartassa jätetään rantaviiva pois. Väri: sininen.
303 Vesikuoppa
KARTTA-303Veden täyttämä kuoppa, jota ei pienen kokonsa vuoksi voida kuvata pohjapiirroksen mukaisesti merkillä 302. Merkki avautuu pohjoiseen.
Väri: sininen.
304 Ylipääsemätön joki
KARTTA-304Ylipääsemätön joki tai kanaali kuvataan mustalla rantaviivalla. Rantaviiva katkaistaan kahluupaikoissa.
Väri: sininen, musta.
305 Leveä puro tai oja
KARTTA-305Ylitettävä vähintään 2 m leveä vesiuoma. Yli 5m leveä vesistö kuvataan mittakaavan mukaisesti.
Väri: sininen.
306 Pieni puro tai oja
KARTTA-306Ylitettävä, maastossa selvästi havaittava puro tai oja , leveys alle 2 m.
Väri: sininen.
307 Epäselvä oja
KARTTA-307Selvästi havaittava pieni kaivettu tai luonnon vesiuoma joka voi ajoittain olla kuiva. Metsittyvän niityn ja pellon sarkaojat sekä soiden vanhat umpeutuvat ojat kuvataan tällä merkillä.
Väri: sininen.
308 Suojuotti
KARTTA-308Maastossa selvästi havaittava suomainen juotti, jota ei kapeutensa vuoksi voida kuvata suon merkillä 310 (kapeampi kuin 5 m).
Väri: sininen.
309 Ylipääsemätön suo
KARTTA-309Suo, jonka ylittäminen on vaarallista ja mahdotonta. Ympäröidään mustalla rantaviivalla. Kun ylipääsemätön suo rajoittuu vesialueeseen on se erotettava siitä rantaviivalla. Avoimille soille lisätään merkki 403. Ylipääsemättömällä suolla oleva kasvillisuus ja avoimuus kuvataan.
Väri: Sininen, musta, (keltainen).
310 Suo
KARTTA-310Ylitettävä selväreunainen suo, joka selvästi eroaa ympäristöstään tyypillisen suokasvustonsa perustella. Luonnostaan avoin pieni suo kuvataan lisäksi merkillä 401 ja suuret avosuot merkillä 403. Tiheät ja muusta kuin normaalista suokasvillisuudesta johtuva kulkukelpoisuuden hidastavuus kuvataan lisäksi merkeillä 406-410. Pienin suo 5×5 m, kuvataan kahdella viivalla (310.1).
Väri: sininen (lisäksi keltainen/vihreä).
311 Soistuva maa
KARTTA-311Metsän ja suon välimuoto, soistumis- tai kuivumisvaiheessa oleva alue. Reunaviiva on yleensä epämääräinen. Reunoiltaan epäselvän suon reunavyöhyke voidaan kuvata soistuvana maana. Kulkukelpoisuus kuvataan kuten merkin 310 yhteydessä.
Väri: sininen (lisäksi keltainen/vihreä).
312 Kaivo
KARTTA-312Kaivo tai katettu lähde joka erottuu selvästi maastosta. Minimikorkeus 0.6 m.
Väri: sininen.
313 Lähde
KARTTA-313Selvästi maastossa havaittava vesipiste josta virtaa puro. Merkki avautuu puron suuntaan. Jos virtaavaa puroa ei ole avautuu merkki pohjoiseen.
Väri: sininen.
314 Vesistön erikoiskohde
KARTTA-314Pieni erikoinen vesikohde. Kohteen merkitys on selvitettävä kartan merkkienselityksissä.
Väri: sininen

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail